Veilige sportomgeving

De KNHB vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport en zet daarom in op een veilige sportomgeving. Je vindt hier alle informatie waarmee wij samen met onze verenigingen gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aanpakken.

Sportiviteit & Respect

Het begint bij jou! Dat is de slogan van onze Sportiviteit & Respect (S&R) campagnes. Want samen kunnen we het verschil maken, maar dat begint dus bij jou.
Met een mooi en inspirerend filmpje willen we laten zien wat Sportiviteit & Respect inhoudt. Maar we willen vooral laten zien dat iedereen zelf verantwoordelijk is om hockey leuk te houden.

Bovenstaand filmpje is ook door verenigingen te gebruiken via het youtube kanaal van de KNHB. Met #hetbegintbijjou horen we graag wat jij doet om hockey leuk te houden!

S&R handboek
Om verenigingen te helpen Sportiviteit & Respect in het verenigingsbeleid te integreren, hebben wij alle lessen en ervaringen van de afgelopen jaren verwerkt in het digitale Sportiviteit & Respect handboek voor verenigingen. Het handboek is geen blauwdruk waarin wij tot in detail uiteenzetten hoe je een Sportiviteit & Respect-beleid kunt opzetten. Integendeel. Hoe je dit thema oppakt binnen de vereniging, is geheel aan de vereniging. Wij geven ‘slechts’ nuttige (achtergrond)informatie en handvatten, waarmee je zelf aan de slag kunt op een manier die past bij de situatie en cultuur van de vereniging. In het handboek vind je tevens best practices van andere verenigingen, die jou ongetwijfeld inspireren en op nieuwe ideeën brengen.

Campagnes
Daarnaast komen we regelmatig met campagnes die ook door de verenigingen opgepakt kunnen worden. Aangezien er veel verschillende onderwerpen vallen onder het thema Sportiviteit & Respect, proberen we middels de campagnes telkens een specifiek onderwerp uit te lichten.

S&R ambassadeurs
Inmiddels lopen bij een heel aantal verenigingen S&R ambassadeurs rond, die binnen hun vereniging het thema Sportiviteit & Respect een plek geven. Heeft jouw vereniging nog geen S&R ambassadeur zorg dan dat die er komt. Door iemand verantwoordelijk te maken voor dit onderdeel zul je merken dat je snel stappen kunt zetten.

Artikelen

Sportiviteit & Respect workshops

Vanuit de programma’s Sportiviteit & Respect en Veilig Sportklimaat bieden wij diverse workshops aan voor verschillende doelgroepen.

E-module ‘Een beetje opvoeder’ (voor trainers/coaches)
Bij het coachen en training geven van kinderen komt ook een beetje opvoeden om de hoek kijken. Hoe motiveer je kinderen? Hoe zorg je dat ze luisteren en meewerken? Hoe ga je om met lastig gedrag en emoties van de kinderen én hun ouders? En hoe kun jij als coach of trainer het beste uit jezelf én uit de kinderen met wie je elke week op het veld staat?
Daarbij helpt deze online workshop jou. Deze cursus die je makkelijk thuis en in je eigen tijd kunt doen, geeft je nuttige theoretische en vooral praktische tips en opdrachten. Zo kun je alle informatie direct op het veld in praktijk brengen en snel resultaat zien. Dat maakt training geven en coachen niet alleen makkelijker, maar ook leuker. Voor jou en voor de kinderen.

Interesse? vraag hier gratis inlogcodes aan voor jouw (beginnende) trainers en coaches.

Het is ook mogelijk om deze workshop ‘klassikaal’ op de club te organiseren in combinatie met de online module. Dit vergroot de (ouder)betrokkenheid waardoor de trainers/coaches nog gemotiveerder aan de slag kunnen gaan én van elkaar leren. Belangstelling? Stuur een mail naar carolien.snieders@knhb.nl en vraag de workshop aan. Deze workshop kost €300,-.

Lang Leve de Sportouder
Tischa Neve (kinder- en jeugdpsycholoog) en Steven Pont (systeemtherapeut en mediator) hebben voor VSK de thema-avond ‘Lang leve de sportouder!’ ontwikkeld. Tijdens deze avond wordt ingegaan op het sportplezier van kinderen en de rol die ouders daarin kunnen hebben. Samen proberen we de vraag “Wat kan er verwacht worden van de ouders langs de zijlijn?” te beantwoorden. De beginnende ouders, de trainers en/of coaches en de bestuurders gaan tijdens de avond samen het gesprek aan over het vergroten van het sportplezier van de kinderen en welke rol zij daar allemaal in spelen. Kortom een mooie workshop om alvast te plannen voor alle nieuwe ouders van jeugdleden!

Workshops
De workshops van Tischa Neve zijn een groot succes. Tischa Neve, Tessa Blom of Jesper Jobse geven tijdens een workshop tips en aanwijzingen over de pedagogische kant van het begeleiden van een jeugdteam. De workshops zijn gericht op trainers, coaches, ouders en spelers van een jeugdteam, maar ook bestuurders en scheidsrechters kunnen er veel van opsteken.

De workshops die dit seizoen worden aangeboden zijn:

 • Lezing ‘Sportiviteit en Respect’
 • Lang leve de Sportouder
 • Workshop+lezing ‘S&R op en om het veld’
 • Theorie workshop ‘Een beetje opvoeder’
 • E-module ‘Een beetje opvoeder’ (gratis)
 • ‘Positief coachen’ voor coaches
 • ‘Haal (nog) meer uit je training’ voor jonge trainers
 • ‘Sportiviteit & Respect op en om het veld’ voor ouders en begeleiders en kinderen
 • Workshop ‘Pubers zijn leuk!’
 • Train de trainer ‘Wij hockeyen sportief en positief’
 • Workshop vier inzichten voor bestuurders (gratis)

Lees hier meer over de workshops en vul het aanmeldformulier in:

Voor meer informatie over de workshops kun je contact opnemen via carolien.snieders@knhb.nl.

VSK (Veilig Sportklimaat)

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom zorgen we er samen met verenigingen voor dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Het programma Veilig Sportklimaat (VSK) is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep. Alle informatie over het programma VSK is te vinden op www.sportplezier.nl. Op dit platform vind je tips, tricks en mooie praktijkverhalen over het vergroten van de sportplezier-beleving op sportverenigingen. De positieve rol van de bestuurder, trainer, coach, scheidsrechter, jurylid, arbiter, commissielid, ouder, maar ook een barmedewerker wordt benadrukt. Iedereen speelt een rol als het gaat om sportiviteit, respect en het vergroten van sportplezier op de vereniging. Want ‘Sportplezier kun je maken!’

Vanuit het programma van VSK en de KNHB Sportiviteit & Respect campagnes bieden wij verschillende programmalijnen aan:

Voor verenigingen en bestuurders

 • Een aanbod om gebruik te maken van een intakegesprek om samen met iemand van de KNHB te kijken naar de mogelijkheden om het thema een plek te geven binnen de vereniging. De interventie heeft als doel bestuurders van hockeyverenigingen te ondersteunen bij het vergroten van Sportiviteit & Respect in en om de velden.
 • Verenigingsbox, dit is een verzameling van verschillende hulpmiddelen die een bijdrage kunnen leveren aan een plezierig en sportief sportklimaat op de vereniging.
 • Diverse campagnematerialen zoals banners, filmpjes, posters en stickers.
 • Cyberpesten, een toolkit voor verenigingen met tips om digitaal pesten tegen te gaan.

Voor coaches, trainers en begeleiders
In onze opleidingen voor trainers en coaches wordt aandacht besteed aan het onderwerp Sportiviteit & Respect middels geïntegreerde opdrachten. Vanuit het programma VSK is meer te vinden over de diverse programma’s. De workshops van Tischa Neve voor onder andere trainers, coaches en scheidsrechters zijn op de vereniging te organiseren. In het hoofdstuk hierboven vind je meer informatie over deze workshops.

Voor scheidsrechters en spelbegeleiders
Met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wil de sport ongewenst gedrag tegen scheidsrechters en officials voorkomen en aanpakken. Een belangrijke onderdeel is het verhogen van de spelregelkennis bij deelnemers en toeschouwers en het effectief toepassen van spelregels voor sportief gedrag. Meer informatie vind je op de website van NOC*NSF.

In geval van excessen
Helaas komen er ook excessen voor op en rond de hockeyvelden. De uitoefening van de tuchtrechtspraak en het opleggen van straffen en de tenuitvoerlegging geschiedt overeenkomstig het bepaalde in het tuchtreglement van de KNHB.

Voor vragen of opmerkingen over VSK kan je terecht bij Carolien Snieders, carolien.snieders@knhb.nl.

Artikelen

Een veilig sportklimaat, nut of noodzaak?

Wat is de rol van het Technisch Management om te komen tot een Veilig Sportklimaat? De laatste jaren is veel stof opgewaaid over de ontwikkelingen binnen de sport. Dan hebben we het niet over de…

Meer weten: Een veilig sportklimaat, nut of noodzaak?

Waarom hamsters niet hockeyen

Over de pedagogische kant van hockey Voor het Technisch Kader Congres in juni 2016 werd ik als ontwikkelingspsycholoog en betrokkene bij verschillende sportbonden gevraagd een bijdrage te leveren over de pedagogische kant van het hockeyspel.…

Meer weten: Waarom hamsters niet hockeyen

Hockey voor iedereen

Jezelf kunnen zijn, het beste uit jezelf halen en vooral plezier hebben in hockey. Dat is wat iedereen wil, ongeacht religie, achtergrond, huidskleur of seksuele voorkeur. Samen bouwen we een veilige sportomgeving. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen zich veilig voelt binnen jouw vereniging? En hoe zorgen we er samen voor dat hockey inderdaad voor iedereen is? Of je nu bestuurder, speler, coach of scheidsrechter bent iedereen op en rond het hockeyveld heeft hier een rol in. Kortom: ‘Het begint bij jou!’

Workshop Hockey voor iedereen met gratis regenboogband
Hoe zorg je ervoor dat iedereen op jouw vereniging plezier heeft in hockey en zichzelf kan zijn ongeacht religie, achtergrond, huidskleur of seksuele voorkeur? En hoe zorgen we er met elkaar voor dat hockey een sport voor iedereen wordt én blijft? Het antwoord is: “maak het onderwerp bespreekbaar en begin bij jezelf”. Als partner van de Alliantie Gelijke Spelen werkt de KNHB samen met de John Blankenstein Foundation. Deze foundation, die zich inzet om de LHBT-acceptatie in de sport te verbeteren, biedt gratis workshops aan op verenigingen. Wat betekent het om ‘uit de kast’ te komen? Hoe reageer je als teamgenoot en hoe reageer je als club of vereniging? Deze en andere onderwerpen komen in de workshop aan bod.

Heb jij interesse in een van deze workshops op jouw vereniging? Stuur een e-mail naar carolien.snieders@knhb.nl. Vermeld hierin je naam en telefoonnummer, je vereniging en de functie die je binnen de vereniging vervult. De workshop duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur en is voor minimaal 12 en maximaal 25 personen. De workshops kunnen voor of na een training worden gepland, zodat het geen extra avond kost. Het is ook mogelijk om een avond te organiseren voor alleen aanvoerders, trainers of coaches. Alle deelnemers ontvangen een gratis regenboogband. De ervaring leert dat hoe meer informatie hierover wordt gedeeld, hoe soepeler de omgang wordt ervaren.

Artikelen

Alles over de campagne: Hockey voor iedereen

Jezelf kunnen zijn, het beste uit jezelf halen en vooral plezier hebben in hockey. Dat is wat iedereen wil, ongeacht religie, achtergrond, huidskleur of seksuele voorkeur. Over het portret van Maartje Scheepstra Hockey is voor…

Meer weten: Alles over de campagne: Hockey voor iedereen

Sociaal veilig

Als vereniging is niets zo fijn als kunnen zeggen dat je een geoliede machine bent die haar zaakjes goed op orde heeft. Daar hoort ook bij dat de fysieke en sociale veiligheid gegarandeerd wordt, zowel voor leden als voor bezoekers. Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, waarvan elke vereniging hoopt dat het bij hen niet voor komt. Maar de kop in het zand steken en het er maar niet over hebben is niet de oplossing. Zet het op de agenda, zorg voor een goed preventief beleid om er voor te zorgen dat de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk is.

1.  Zet het onderwerp op de agenda
2.  Maak een risicoanalyse
3.  Maak samen met je leden omgangsregels
4.  Besteed aandacht aan de gedragsregels die gelden volgens het tuchtrecht
5.  Stel een VertrouwensContactPersoon (VCP) (of –personen) aan
6.  Bepaal hoe om te gaan met aanstellen van betaalde- en onbetaalde krachten (screening, onder andere VOG)
7.  Maak een meldprotocol
8.  Pas het huishoudelijke reglement en de statuten aan
9.  Zorg voor training/bijscholing van de trainers/coaches etc.
10. Reflecteer, creëer en behoud een veilige omgeving
11.  Informeer alle betrokkenen over het beleid.

Meldprotocol en beoordelen van meldingen
Het is goed om een meldprotocol te maken. Een voorbeeld van een ‘Stappenplan melding ongewenst gedrag’ vind je in de download onderaan dit hoofdstuk. Ter ondersteuning van het beoordelen van binnengekomen meldingen vind je bij de downloads ook een hulpmiddel voor het beoordelen van meldingen ongewenst gedrag, met daarbij enkele ‘do’s and don’ts’. Zie ook deze infographic. met handvatten voor melden en het proces erom heen.

Beleid discriminatie en (seksuele) intimidatie
Met betrekking tot seksuele intimidatie kan de vereniging een preventief beleid opstellen, waarmee risico´s beperkt kunnen worden. Discriminatie en met name discriminerende en seksistische opmerkingen langs of op de velden moeten aangepakt worden. Het is goed een preventief beleid tegen seksuele intimidatie op te zetten en een vertrouwenscommissie in te stellen. Hoe je dit aanpakt lees je in het artikel ‘Beleid discriminatie en (seksuele) intimidatie‘.

Stappenplan voor de hockeyvereniging
In samenwerking met een aantal deskundige organisaties is een tool ontwikkeld voor bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen. Deze tool/stappenplan zorgt ervoor dat op een laagdrempelige en eenvoudige manier  inzicht verkregen kan worden wat de vereniging moet doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat in je vereniging. Stappenplan

Pesten op de hockeyclub
De laatste jaren krijgen we regelmatig meldingen over pestgedrag binnen de vereniging en/of het hockeyteam. De KNHB heeft in verschillende situaties een bemiddelende rol gespeeld. Om verenigingen een handreiking te bieden hoe met pestgedrag om te gaan, hebben wij een deskundige gevraagd een ‘pestprotocol’ op te stellen (zie de download onderaan dit hoofdstuk). Dit protocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is (inclusief nieuwe vormen van pesten), over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding aan de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken.

Wij hopen dat het protocol de verenigingen zal helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken en om invulling te geven aan een pestbeleid binnen de club. Net als met andere onderwerpen die te maken hebben met Sportiviteit & Respect is het belangrijk om resultaat te bereiken dat er met elkaar afspraken worden gemaakt over de inhoud van zo’n beleid, over hoe het beleid binnen de vereniging gestalte krijgt en wie op wat voor moment verantwoordelijk is of het aanspreekpunt is.

Vragen/ondersteuning/melding?
Binnen de KNHB zijn ook VCP-ers beschikbaar voor haar verenigingen en individuele leden.  De VCP-er van de vereniging kan ook bij de VCP van de KNZB terecht ter ondersteuning in de procedurele rol.

De VCP van de KNHB is Chantal Mies. U kunt met haar in contact komen  via  Chantal Mies of 030 – 3077 613. Het klachtenformulier voor Seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarmee een melding kan worden gedaan, is te vinden in de downloads.

Indien de VCP van de KNHB niet bereikbaar is  dan kan er ook contact worden opgenomen met het Centrum Veilige Sport. Het centrum veilige sport is alle werkdagen bereikbaar.
Contactgegevens Centrum Veilige Sport

 

Downloads

Artikelen

Gratis VOG voor meer vrijwilligers

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het voor het doen van…

Meer weten: Gratis VOG voor meer vrijwilligers

VertrouwensContactPersoon (VCP)

Een vereniging wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockey. Het aanstellen van een VertrouwensContactPersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles…

Meer weten: VertrouwensContactPersoon (VCP)

Gedragsregels Seksuele Intimidatie

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. De gedragsregels zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. Wij zijn lid van NOC*NSF. Daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing…

Meer weten: Gedragsregels Seksuele Intimidatie

Screenen van vrijwilligers

Het is raadzaam om nieuwe vrijwilligers te screenen. Als vereniging heb je een aantal mogelijkheden om meer grip te krijgen op de mensen die actief zijn binnen je vereniging. Kennismakingsgesprek Indien mogelijk kan je als vereniging…

Meer weten: Screenen van vrijwilligers

Gediagnosticeerde spelers in je team; lastig?

Wat kan je als trainer/coach doen om te zorgen dat ook deze spelers goed functioneren in jouw team? Als ik trainers of coaches vraag waarom ze zijn gaan coachen, dan krijg ik bijna altijd als…

Meer weten: Gediagnosticeerde spelers in je team; lastig?

Matchfixing

Matchfixing betreft de manipulatie van sportwedstrijden door op oneigenlijke manieren het verloop of de uitkomst van een wedstrijd of specifieke gebeurtenis daarbinnen (zoals een goal/game e.d. of een gele/rode kaart) te (laten) bepalen, met het doel om weddenschappen af te (laten) sluiten om daarmee een voordeel voor zichzelf of voor anderen te bereiken. Matchfixing is een bedreiging voor de sport. De sport kan ten gronde gaan omdat er niet langer sprake is van een op wedijver gericht winststreven, met het risico dat beoefenaren en publiek het vertrouwen verliezen en zich afwenden van de sport. Matchfixing staat steeds meer in de belangstelling de laatste jaren, mede door nieuwe ontwikkelingen in de gokwereld, met name het online gokken. Er bestaat een vermoeden dat door uitbreiding van de gokmogelijkheden het risico op matchfixing toeneemt. Of dit zo is moet nog worden bewezen.

NOC*NSF heeft in samenspraak met alle sportbonden een instrumentarium ter bestrijding van matchfixing ontwikkeld. Dit instrumentarium is gebaseerd op adviezen van het IOC en Sportaccord. Er wordt gebruik gemaakt van de ervaring en kennis die de KNVB al heeft opgebouwd. Eén van de onderdelen uit dit instrumentarium is het strafbaar stellen van matchfixing en het incorporeren in de tuchtrechtspraak van de sportbonden. Evenals bij de regelgeving rond doping en seksuele intimidatie geldt dat het hebben van een reglement voor matchfixing een zogenaamde minimale kwaliteitseis is voor een sportbond. Dat houdt in dat bonden die het bestrijden van matchfixing en de tuchtrechtelijke aanpak ervan niet hebben vastgesteld niet in aanmerking komen voor subsidie en andere financiering vanuit NOC*NSF.

Het reglement matchfixing van de KNHB is gebaseerd op een door NOC*NSF gemaakte blauwdruk die is aangepast aan de overige reglementering binnen de KNHB, met name het Tuchtreglement. Met het reglement matchfixing kan niet alleen matchfixing (manipulatie van wedstrijden) tuchtrechtelijk worden bestraft, maar ook het aangaan van bepaalde weddenschappen en het gebruiken of verspreiden van vertrouwelijke informatie voor weddoeleinden. Het reglement is akkoord bevonden door NOC*NSF en is vastgesteld op de ALV van 16 juni 2017.

In het reglement matchfixing is bepaald dat alle KNHB-leden als zij voor matchfixing zijn benaderd of weten dat iemand anders is benaderd verplicht zijn dit te melden bij het meldpunt matchfixing van de KNHB. De melding kan ook anoniem worden gedaan. Voor vragen of het doen van een melding kun je contact opnemen met Chantal Mies, 030 – 3077 613 of Maud Laumans, 030 – 3077 636.

Downloads

Medisch

De KNHB voert actief beleid op het bevorderen van een gezonde manier van sporten, het voorkomen van blessures en het bijdragen aan een goede behandeling van blessures. Dit gebeurt samen met andere partijen, bijvoorbeeld in landelijke campagnes, maar ook vanuit eigen sportmedisch beleid. De KNHB heeft een Medische Commissie die het bestuur adviseert over het te voeren sportmedisch beleid.

We willen allemaal sporten zonder blessures. Daarom zijn een aantal blessure preventieve maatregelen belangrijk. En mocht er toch iets gebeuren, dan is het essentieel dat iedereen weet hoe er gehandeld moet worden. Is er een medisch verenigingsplan? Weet iedereen wat hem of haar te doen staat?

Medisch verenigingsplan
Verenigingen doen al veel aan blessurepreventie. Speciaal voor de verenigingen is het medisch verenigingsplan samengesteld en geüpdatet in januari 2017. In de download vind je een plan waarmee je een aantal zaken op medisch vlak nog beter regelt.

Blessurepreventie 
Blessurepreventie zou vanzelfsprekend moeten zijn. We hebben allemaal meer plezier in hockey als je weet dat de kans op blessures klein is. Ook in onze sport geldt ‘een goed begin is het halve werk’. Naast de fysieke voorbereiding is het voor spelers ook van belang dat ze goede schoenen, scheenbeschermers en een mondbeschermer dragen. Elf weetjes over de mondbeschermer en  Je vindt de informatie in de downloads.

Mondbeschermer verplicht
De KNHB heeft het dragen van een mondbeschermer verplicht gesteld. Dit geldt voor alle categorieën veldspelers (junioren/senioren) tijdens door de bond georganiseerde wedstrijden. De KNHB adviseert daarnaast om ook bij alle andere hockeyactiviteiten (buiten georganiseerd wedstrijdverband) de mondbeschermer te dragen. Wij zijn ons er van bewust dat er voor sommige veldspelers om medische redenen een uitzondering gemaakt moet worden. Lees in dat geval het artikel over de dispensatie procedure.

Warming-up
De KNHB heeft samen met VeiligheidNL een warming-up programma ontwikkeld. Via de website en een speciaal ontwikkelde app kan iedereen zelf een warming-up samenstellen. Ook bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een programma op maat. De oefeningen bestaan uit motorische- en hockeyvaardigheden en hanteren o.a. de thema’s: behendigheid, stabiliteit, flexibiliteit en snelheid/ kracht. Door deze oefeningen kunnen teams op een leuke, verantwoorde en gevarieerde manier beginnen aan de training of wedstrijd. Maak ook een goede start met behulp van een goede warming-up.

Acute hartproblemen
Sporten is gezond. Het zorgt voor een goede lichamelijke conditie en verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Toch worden we elk jaar weer een aantal keer opgeschrikt door het plotseling overlijden van een sporter. Per jaar komt dit zo’n 150-200 keer voor. Sportzorg.nl geeft meer informatie over acute hartdood, inclusief een link naar een korte vragenlijst die je kan helpen te bepalen of je een mogelijk risico loopt op acute hartdood tijdens je eigen sportieve activiteiten.

Op steeds meer hockeyverenigingen is een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig. Dit apparaat heeft in het verleden al meerdere keren levens gered op en rond het hockeyveld. Verenigingen die een AED hebben kunnen deze aanmelden bij een oproepsysteem waardoor het apparaat zichtbaar is voor hulpverleners in de omgeving. Zo kunnen zij die AED gebruiken bij een hartstilstand in de buurt. Ze brengen de AED naderhand zelf weer terug. Meer informatie over de AED en hoe belangrijk het is om snel in actie te komen na een hartstilstand lees je op de website van de Hartstichting.

Doping
De KNHB volgt de reglementen van de Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit is dé Nederlandse autoriteit op het gebied van dopingcontroles en dopingvoorlichting. De organisatie biedt veel informatie over de risico’s, de rechten en de plichten van sporters en begeleiders bij dopingcontroles. De meest essentiële informatie vindt je in het artikel Wat moet je weten over doping?

Makkelijk herkenbaar  een noodnummer in je mobiele telefoon
ICE (afkorting voor In Case of Emergency) is een initiatief om bezitters van een mobiele telefoon ertoe te bewegen telefoonnummers (en adressen) in het telefoonboek van hun telefoontoestel onder de naam ICE op te slaan zodat hulpverleners direct kunnen bellen als de eigenaar bij een ongeluk betrokken is. Daarmee wordt voorkomen dat hulpverleners kostbare tijd verliezen met het identificeren van slachtoffers, met het zoeken met wie er contact moet worden opgenomen indien iemand ernstig gewond is, of met het inwinnen van essentiële medische informatie. Het is mogelijk meerdere ICE-nummers in het toestel te zetten om meer belangrijke nummers weer te geven. Daarvoor kunnen codes als ICE1, ICE2, ICE3 gebruikt worden.

Een blessure wat nu?
Helaas zijn blessures niet altijd te voorkomen. Dan is het belangrijk dat een aantal zaken goed geregeld zijn om zo snel mogelijk en adequaat te handelen op het moment van een blessure of ongeluk.

EHBO-koffer
De KNHB adviseert iedere vereniging om een goede en complete sportverbanddoos (EHBO-koffer) in haar bezit te hebben. Zorg dat de EHBO-koffer regelmatig wordt bijgevuld en dat er altijd ijs beschikbaar is. Koninklijke Utermöhlen NV is leverancier van verbanddozen.
Tip: laat een lijst achter bij de EHBO-koffer waarop aangegeven kan worden als iets (bijna) op is. En let op dat de EHBO-koffer, AED en het ijs altijd gebruikt kunnen worden: zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden.

Hockey EHBO – handig voor trainers, coaches en aanvoerders
Vaak kunnen blessures worden voorkomen door eenvoudige maatregelen. In de download Hockey EHBO wordt de meest elementaire en eenvoudige eerste hulp bij hockeyblessures beschreven. Voor achttien onderwerpen wordt stapsgewijs uitgelegd wat je moet doen om erger te voorkomen.

Extra informatie met betrekking tot blessures
Voor meer informatie over hockeygerelateerde blessures vind je op www.sportzorg.nl. Surf eens rond en maak gebruik van de praktische tips, handige downloads en goede adviezen. De KNHB heeft overigens een verzekering afgesloten voor haar leden.

Extra uitgelicht: Hoofdletsel
De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken verricht naar hockeyblessures in het algemeen en ernstige hoofdblessures in het bijzonder. Naar aanleiding van die onderzoeken heeft de KNHB een digitaal meldingssysteem opgezet. Dit om blijvend inzicht te krijgen in de aard en omvang van hoofdletsels. Op basis van de ontvangen meldingen via het meldpunt zijn, in opdracht van de Medische Commissie van de KNHB, de ontstaanswijze en gevolgen van ernstige hoofdletsels in het seizoen 2014-2015 onderzocht door de Afdeling Revalidatie en Sportgeneeskunde van het UMC Utrecht. De belangrijkste signaleringen uit het rapport van G.W. Lentjes vind je in het artikel Hoofdletsel verder onderzocht. Het onderzoek wordt om de 4 á 5 jaar herhaald.

Meldpunt Hoofdletsel
Heb jij zelf of heeft iemand uit je omgeving ernstig hoofdletsel opgelopen door hockey? Laat dit ons weten! De geblesseerde sturen we dan een enquête toe. Doel van de enquête is de KNHB meer inzicht te verschaffen in het ontstaan en de gevolgen van ernstig hoofdletsel. Wij rekenen tot ernstig hoofdletsel alle hockeyers met onder andere als diagnose een hersenkneuzing, hersenletsel, fracturen van de schedel of hersenschudding. Het gaat dus in alle gevallen om ernstig hoofdletsel waarbij behandeling door een specialist noodzakelijk was. Bij (hoofd)blessures krijgt de bond regelmatig verzekeringsvragen, hier vind je alle informatie.

Stuur daarom in geval van ernstig hoofdletsel de naam van de geblesseerde, e-mailadres, telefoonnummer en een korte beschrijving van het hoofdletsel naar medisch@knhb.nl. De geblesseerde ontvangt dan de enquête.

Dispensatie aanvragen voor hoofdbeschermer
Het is veldspelers niet toegestaan om met een gezichtsbeschermer te spelen gedurende de wedstrijd. Voor spelers en speelsters die na zwaar hoofdletsel toch willen hockeyen, kan de KNHB om medische redenen dispensatie geven voor het dragen van een beschermend masker. De procedure voor het aanvragen van die dispensatie vind je bij de downloads.

Handige hulpmiddelen
Op elke vereniging hangt in de dug out (als het goed is) een sticker Hersenschudding: herken direct wat er mis is! Hierop kun je zien wat je moet doen als je denkt dat iemand een hersenschudding heeft. Stickers nodig voor de vereniging? Stuur een mail met adresgegevens naar medisch@knhb.nl. In de download vind je een voorbeeld.

Ook is er de hoofdletsel sport app. In deze app doorloop je een set vragen om fysieke symptomen van hoofd- en hersenletsel te herkennen en het geheugen van de sporter middels de juiste vragen te controleren. De app geeft advies hoe te handelen in verschillende situaties.

Downloads

Artikelen

Hoofdblessures verder onderzocht

De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken verricht naar hockeyblessures in het algemeen en ernstige hoofdblessures in het bijzonder. Naar aanleiding daarvan heeft de KNHB in augustus 2006 een digitaal meldingssysteem opgezet, bedoeld om blijvend inzicht…

Meer weten: Hoofdblessures verder onderzocht
Meer weten: Een goede warming-up: blessurevrij een leven lang hockeyen!

Kopzorgen op het hockeyveld

Worden hockeyblessures 'tussen de oren' onderschat? Een lichte stoot of slag tegen het hoofd kan al genoeg zijn om je een hersenschudding te bezorgen. Echter, wat weten we hierover nu precies? Het lijkt erop alsof…

Meer weten: Kopzorgen op het hockeyveld

Deel deze pagina