Boeien & Binden van doelgroepen

In het kader van ‘Een leven lang hockey’ vind je onder het thema ‘Boeien & Binden van doelgroepen’ alle informatie over de werving en het behoud van specifieke doelgroepen. Een aantal doelgroepen kenmerkt zich als zogenoemde ‘uitstroom doelgroepen’, andere doordat ze een andere benadering behoeven.

Boeien & Binden van Jeugd

In heel Nederland zien we dat de instroom van nieuwe jeugdleden bij sportverenigingen afneemt en de uitstroom onder pubers juist toeneemt. Toch is het zo dat er juist meer kinderen gaan sporten. Zij doen dit alleen anders dan we traditioneel gewend zijn. Op basis van onderzoek binnen de doelgroep heeft de KNHB een 11-stappenplan ontwikkeld voor verenigingen om aan de slag te gaan met de werving en behoud van jeugdleden. Binnen de 11 stappen vind je handige tools en informatie die je hierbij kunt gebruiken.

 

Boeien & binden 18-25 jaar

Op basis van de samenstelling van het ledenbestand van de KNHB is geconcludeerd dat de uitstroom onder de doelgroep 18-25 jaar groot is; zowel in absolute aantallen als relatief (ten opzichte van de grootte van de doelgroep). De download geeft je inzichten in welke factoren de uitstroom beïnvloeden en hoe de KNHB en verenigingen hier op in (kunnen) spelen.

Artikelen

Boeien en binden van de doelgroep 18-25 jaar

In de leeftijdscategorie 18-25 jaar neemt het aantal leden af. Deze whitepaper geeft inzicht in welke factoren de uitstroom beïnvloeden en hoe de KNHB en verenigingen hier op in (kunnen) spelen. Op basis van de…

Meer weten: Boeien en binden van de doelgroep 18-25 jaar

Boeien & binden 25-45 jaar

De KNHB heeft de doelstelling een leven lang hockey aan te bieden. Toch is het aantal seniorleden bij veel vereniging nog altijd veel lager dan het aantal jeugdleden. Veel verenigingen geven daarbij aan het lastig te vinden leden in de leeftijdscategorie van 25 t/m 45 jarigen aan te trekken en te behouden. Daarom deden wij onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de uitstroom én de factoren die bepalend zijn voor het blijven hockeyen en/of weer gaan hockeyen. De resultaten uit dit onderzoek staan op deze pagina.

Artikelen

Boeien & binden van ouders

Veel verenigingen organiseren voor de seizoensstart een ouderavond. Maar wat bespreek je precies tijdens zo’n avond? Hoeveel informatie breng je over en hoe?

Toolkit ‘Welkom op het hockeyveld’

Met de toolkit ‘Welkom op het hockeyveld’ willen we verenigingen ondersteunen bij het organiseren van een ouderavond. Je vindt hier drie onderdelen, die je op verschillende momenten kunt inzetten:

 1. Vooraf: een draaiboek voor het organiseren van een ouderavond.
 2. Tijdens: een PowerPoint presentatie die je kunt tonen tijdens de ouderavond. De presentatie is een leidraad en kun je naar eigen behoefte verder aanvullen.
 3. Achteraf: het boekje ‘Welkom op het hockeyveld’, dat je na afloop van de ouderavond aan ouders kunt meegeven, zodat het verhaal beter beklijft. Een handig naslagwerk waarin alle relevante onderwerpen nogmaals de revue passeren.

We bespreken in ‘Welkom op het hockeyveld’ vier thema’s:

 1. 6 X VOORUIT IN HOCKEY: visie op de ontwikkeling van hockeyers
 2. Plezier op het veld en langs de lijn: hoe willen we binnen en buiten het veld met elkaar omgaan?
 3. De belangrijkste spelregels: wat zijn de basisregels van hockey?
 4. Van ouder naar coach: tips & tricks voor een mooi seizoen als begeleider of coach

Ga jij aan de slag met het organiseren van een ouderavond? Hieronder vind je de downloads van het draaiboek, de PowerPoint presentatie en het boekje:

Let op: ‘Welkom op het hockeyveld’ is nog in de pilotfase. We horen daarom graag wat je ervan vindt, of je nog feedback hebt over de inhoud of thema’s mist. Je kunt jouw bevindingen via onderstaand formulier aan ons doorgeven:

Veel plezier bij het organiseren van de ouderavond!

Artikelen

Nieuw bindingsmodel

In de Strategische Visie 2026 spreken we de ambitie uit voor ‘Nederland Hockeyland’, waarbij Nederlanders van hockey houden. Omdat ze het zelf spelen, omdat ze een functie op of rond het veld vervullen, omdat ze het een leuke sport vinden om naar te kijken of omdat ze gewoon trots zijn op de prestaties van Oranje. Eén van de thema’s binnen de visie luidt ‘Hockey overal van iedereen’ en heeft als doel om hockey aantrekkelijker te maken dankzij een flexibel en attractief aanbod met onder meer een nieuw bindingsmodel. Op deze manier willen we meer hockeyers (langer) laten hockeyen met meer hockeyplezier.

De ontwikkeling van het nieuwe bindingsmodel gebeurt zonder afbreuk te doen aan bestaande hockeyvormen, zoals de bekende 11-tegen-11 competities in het weekend. Wat het nieuwe bindingsmodel precies inhoudt, lees je in dit kennisartikel. Deze pagina biedt alle meest recente informatie over dit onderwerp en alle ontwikkelingen. Houd de pagina daarom in de gaten, er kan nieuwe informatie op worden gepubliceerd die je nog niet hebt gezien.

Wat gaat de KNHB doen?

1) Flexibiliteit creëren in en toegankelijk maken van competitie(vormen) door middel van:

 • Aanpassing van de regel voorspeelgerechtigdheid. Invallers die graag willen hockeyen in breedteteams mee kunnen laten spelen en verenigingen daarbij faciliteren.
 • Registratie met behulp van ICT zo eenvoudig maken dat er geen drempel is om dit te doen en hockeyers daardoor onbezorgd (en verzekerd) mee kunnen spelen.

2) Aantrekkelijke flexhockeyvormen ontwikkelen, waar verenigingen mee kunnen starten en zo meer hockeyers aan zich kunnen binden.

3) Een eerlijk, transparant en toekomstbestendig contributiemodel implementeren dat (beter) past in de huidige tijd, gebaseerd op de volgende parameters:

 • Individuele afdracht versus teamafdracht.
 • Junioren versus senioren.
 • Fee voor de omvang van de vereniging.
 • Prestatie fee voor specifieke hoofdklasse-ondersteuning.
 • Aanvullende modules.

4) Het aanpassen van de juridische structuur van de KNHB aan het gewenste toekomstbestendige bindingsmodel. Dit vraagt ook om actie van de verenigingen, namelijk het aanpassen van de statuten om de verschillende doelgroepen op de juiste, formele manier te verbinden aan de KNHB. De KNHB ondersteunt verenigingen hierbij door middel van het aandragen van de tekst en een financiële tegemoetkoming.

In dit kennisartikel geven we een uitgebreide toelichting op de wijzigingen in de juridische structuur.

Wat kunnen verenigingen doen?

 • Nieuwe hockeyvormen uitrollen binnen de vereniging en promoten onder de doelgroep.
 • Flexibele, laagdrempelige lidmaatschapsvormen aanbieden.
 • Alle (invallende) hockeyers op een laagdrempelige manier registreren bij de vereniging, het team en de KNHB.

Ondersteuning

De KNHB ontwikkelt een stappenplan voor verenigingen om hen te helpen keuzes te maken in het wel of niet aanbieden van flexibel aanbod en lidmaatschappen. Daarnaast wil de KNHB verenigingen faciliteren en stimuleren om ervaringen met elkaar en met de KNHB te delen. Binnenkort zullen we hier meer informatie delen over waar en hoe we dit mogelijk kunnen maken.

Heb je vragen? Neem contact op met Nathalie Pennekamp via nathalie.pennekamp@knhb.nl of 06-57804250.

Artikelen

Wat houdt het nieuwe bindingsmodel in?

De laatste jaren zien we een uitstroom van hockeyers die het spel nog altijd leuk vinden, maar waarvoor het aanbod en lidmaatschap niet meer passend is. Zowel de KNHB, als de verenigingen willen juist ook…

Meer weten: Wat houdt het nieuwe bindingsmodel in?

Juridische structuur van de KNHB

Om iedere flexhockeyer te kunnen binden aan alle regelgeving, maar ook om hen de mogelijkheid te bieden om aanspraak te maken op de collectieve verzekeringen van de KNHB, moeten zij formeel op de juiste manier…

Meer weten: Juridische structuur van de KNHB

Ledenenquête

Voor iedere vereniging is het van groot belang om te weten wat er ‘leeft’ onder de leden. Wat vinden zij van het beleid, technisch kader, de accommodatie, evenementen of overige zaken?

Wil jij als vereniging een enquête uitzetten onder jouw leden? De KNHB kan je hier bij helpen! Wij hebben een basis enquête beschikbaar welke je kan aanpassen naar jouw voorkeuren. Tevens beschikken wij over een tool die je kan gebruiken om de enquête uit te zetten onder jouw leden.

Wat zijn de mogelijkheden?

Inhoud vragenlijst

In de bijlage tref je de basisenquête als PDF-bestand aan die wij beschikbaar hebben. Daarnaast kan je de enquête ook online bekijken, zodat je kan zien hoe de tool eruit ziet die we daarvoor gebruiken. Het is mogelijk om de inhoud van de basisenquête aan te passen naar je eigen voorkeuren.

Look and feel vragenlijst

Het uiterlijk van de vragenlijst kan helemaal aangepast worden naar de huisstijl van de vereniging. Denk daarbij aan het logo en het kleurgebruik.

Hoe zit het proces er uit?

 1. In overleg met de vereniging wordt de vragenlijst samengesteld en de deadline voor invullen bepaald.
 2. De vereniging ontvangt een link naar de vragenlijst welke naar eigen inzicht uitgezet kan worden onder alle leden (e-mail, via website, etc.).
 3. Wanneer de deadline verstreken is, sluit de KNHB de vragenlijst en ontvang je een rapport met de resultaten (en het ruwe databestand).

Interesse? Neem contact op met jouw accountmanager of Sophie Kustermans (sophie.kustermans@knhb.nl).

Downloads

Webinars 'Een leven lang hockey'

Om verenigingen te helpen bij hun vraagstukken over het werven en behouden van leden en vrijwilligers, organiseren we in het najaar van 2018 webinars en themabijeenkomsten onder de noemer ‘Een leven lang hockey’. De webinars vonden plaats in september en worden in oktober opgevolgd door verdiepende themabijeenkomsten in elk district. Heb je de webinars gemist? Kijk ze hieronder terug.

Webinar I : ‘Belangrijke succesfactoren voor het boeien en binden van leden’

Het eerste webinar – ‘Belangrijke succesfactoren voor het boeien en binden van leden’ – vond plaats op 13 september en ging in op de belangrijkste factoren voor het werven en behouden van leden. Deze aftrap vormt een belangrijke basis voor de daaropvolgende webinars en verdiepende themabijeenkomsten. Aanwezig expert was Lodewijk Klootwijk, directeur van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Webinar II: ‘Werven van vrijwilligers’

Tijdens het tweede webinar op dinsdag 18 september focusten we ons op een specifieke doelgroep: de vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde voor een vereniging, maar niet altijd makkelijk te vinden. Hoe werf je nieuwe vrijwilligers en hoe behoud je de bestaande? Voor dit webinar schoof expert Lucas Meijs, bijzonder hoogleraar Vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, bij ons aan.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Webinar III: ‘Hoe krijgen we meer jongens aan het hockeyen?’

Ook tijdens het derde webinar op 25 september zoomden we in op een specifieke groep: jongens. Veel verenigingen zijn op zoek naar een meer evenwichtige ledenopbouw, maar een goede balans creëren tussen het aantal jongens- en meisjesleden blijft lastig. Jongens zijn in de hockeysport sterk ondervertegenwoordigd. Hoe komt dat toch? En vooral: wat kunnen we eraan doen? Wat zoeken zij in een sport en hoe kunnen we ze beter bereiken (en boeien!)? Expert Boukje Smeets, docent instituut Sport- & Bewegingsstudies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), deelde haar inzichten op dit gebied.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Er werden tijdens het derde webinar zoveel vragen gesteld, dat we ze niet allemaal binnen het uur konden behandelen. Een groot deel van die vragen hebben we achteraf nog beantwoord en op deze pagina gepubliceerd. Ook vind je hier de presentatie van Boukje, de terugkijklink van het webinar en de video’s die Boukje tijdens het webinar toonde.

Deel deze pagina