Boeien & Binden van doelgroepen

In het kader van ‘Een leven lang hockey’ vind je onder het thema ‘Boeien & Binden van doelgroepen’ alle informatie over de werving en het behoud van specifieke doelgroepen. Een aantal doelgroepen kenmerkt zich als zogenoemde ‘uitstroom doelgroepen’, andere doordat ze een andere benadering behoeven.

Boeien & Binden van jongens

Als onderdeel van ‘Een leven lang hockey’ benoemde de KNHB in haar strategie 2020 het werven en behouden van jongens als een van de speerpunten.
Als vervolg daarop is binnen het thema ‘Boeien & Binden’, in samenwerking met Boukje Smeets (KNHB Docent) het programma ‘Boeien & Binden van jongens’ tot stand gekomen. Rode draad in dit programma zijn de bevindingen uit haar tweejarig onderzoek ‘De jacht op de jongens’.

Plezier, uitdaging en veiligheid staan bij jongens én meisjes voorop. Maar meer dan meisjes leren jongens vooral via ‘trial and error’, uitproberen en dan kijken of het lukt. Ze houden ervan om te experimenteren en uitgedaagd te worden, bijvoorbeeld met wedstrijdelementen of nieuwe technieken. Maar laat ze hun balgevoel en spelinzicht ook vergroten door ze zelf te laten 'pielen’ en hun eigen trucjes te bedenken. Het wordt anders al snel saai gevonden, waardoor de jongens sneller afhaken. Het is juist de bedoeling dat ze geboeid raken, waardoor je ze kunt binden aan de vereniging.

Boukje Smeets

Programma ‘Boeien & Binden van jongens’

Het programma bestaat uit twee avonden. De eerste avond richt zich met name op de algemene informatie: wat is het probleem, wat wordt er tot nu toe aan gedaan, wat zijn de verschillen? Hierbij komen veel uitkomsten, voorbeelden en ervaringen uit het onderzoek ‘De jacht op de jongens’ aan bod. Deze avond is bedoeld voor jeugdcoördinatoren, beleidsmakers en vrijwilligers communicatie.

Tijdens de tweede avond gaan we dieper in op de problematiek. Praktische voorbeelden maken deel uit van het programma, waarmee de specifieke uitdagingen aangepakt of misschien zelfs opgelost kunnen worden. De tweede avond is, naast de al eerder genoemde doelgroepen, ook erg interessant voor technisch kader. We vragen iedere deelnemende vereniging om twee trainers (die deze doelgroep al trainen) en een jongensteam (tussen de 6 en 10 jaar) mee te nemen, zodat de trainers het veld op kunnen en direct praktijkvoorbeelden mee krijgen.

De bijeenkomsten vinden plaats op een maandagavond, waarbij we met verschillende verenigingen uit een bepaalde regio op één vereniging bij elkaar komen. Onderstaande video geeft je een beeld te krijgen van de inhoud van de avond:

Verenigingstoolkit

Er is een verenigingstoolkit met handvatten die jouw vereniging op weg kan helpen bij het maken van beleid op het thema Boeien & Binden van jongens.

Hockeyvisie artikel

Boukje Smeets schreef ook een Hockeyvisie artikel over dit onderwerp: ‘De 4 B’s: Bereiken, Beleven, Binden en Behouden’. Dit artikel is onderaan dit hoofdstuk toegevoegd. Evenals een aantal voorbeelden van verenigingen, zogenaamde ‘best practices’, over dit onderwerp.

Webinar

Op 25 september 2018 organiseerden we het webinar ‘Hoe krijgen we meer jongens aan het hockeyen?‘, als onderdeel van een driedelige webinarserie (en daaropvolgende verdiepende themabijeenkomsten) ‘Een leven lang hockey’. Boukje Smeets deelde haar inzichten en beantwoordde live vragen van kijkers. Er werden zoveel vragen gesteld, dat we ze tijdens het webinar niet allemaal konden behandelen. Een groot deel van die vragen hebben we achteraf nog beantwoord. Deze antwoorden, de terugkijklink van het webinar en de presentatie van Boukje vind je op deze pagina.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Contact

Interesse in het programma of op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Yvette van der Graaf via boeienbinden@knhb.nl.

Artikelen

Meer weten: Verenigingstoolkit Boeien & Binden van jongens

De 4 B’s: Bereiken, Beleven, Binden en Behouden

Waarom doen we in het algemeen aan sport en meer specifiek aan hockey? Vaak beginnen we ermee onder invloed van ouders, familie, vrienden en rolmodellen. Als je aan kinderen deze vraag stelt, dan wordt vaak…

Meer weten: De 4 B’s: Bereiken, Beleven, Binden en Behouden

Boeien & binden 18-25 jaar

Op basis van de samenstelling van het ledenbestand van de KNHB is geconcludeerd dat de uitstroom onder de doelgroep 18-25 jaar groot is; zowel in absolute aantallen als relatief (ten opzichte van de grootte van de doelgroep). De download geeft je inzichten in welke factoren de uitstroom beïnvloeden en hoe de KNHB en verenigingen hier op in (kunnen) spelen.

Artikelen

Boeien en binden van de doelgroep 18-25 jaar

In de leeftijdscategorie 18-25 jaar neemt het aantal leden af. Deze whitepaper geeft inzicht in welke factoren de uitstroom beïnvloeden en hoe de KNHB en verenigingen hier op in (kunnen) spelen. Op basis van de…

Meer weten: Boeien en binden van de doelgroep 18-25 jaar

Boeien & binden 35-45 jaar

Op basis van de samenstelling van het ledenbestand van de KNHB is geconcludeerd dat de uitstroom onder de doelgroep 18-25 jaar groot is; zowel in absolute aantallen als relatief (ten opzichte van de grootte van de doelgroep). De download geeft je inzichten in welke factoren de uitstroom beïnvloeden en hoe de KNHB en verenigingen hier op in (kunnen) spelen.

Artikelen

Boeien en binden van de doelgroep 35-45 jaar

In de leeftijdscategorie 35-45 jaar neemt het aantal leden af. Deze whitepaper geeft inzicht in welke factoren de uitstroom beïnvloeden en hoe de KNHB en verenigingen hier op in (kunnen) spelen. Op basis van de…

Meer weten: Boeien en binden van de doelgroep 35-45 jaar

Boeien & binden van vrijwilligers

Boeien & binden vrijwilligers
In de sportwereld en dus ook in hockeyverenigingen is vrijwilligerswerk van groot belang. Veel hockeyverenigingen kunnen niet draaien als er geen vrijwilligers beschikbaar zijn. Vrijwilligers zijn nodig om taken uit te voeren binnen de vereniging, zodat sporten betaalbaar blijft. Verenigingen zouden voor veel functies kunnen betalen, maar dan wordt de sport ook steeds duurder. De meeste sportverenigingen zijn zo gebouwd dat de organisatie goed draait, als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Sport is de grootste vrijwilligerssector in Nederland en toch kampen veel sportverenigingen met een te kort aan vrijwilligers. De vraag is of er daadwerkelijk een tekort is, of dat er andere redenen zijn waarom verenigingen de vrijwilligers niet kunnen boeien en binden. In de download vind je een voorbeeld van een vereniging die een Let’s Roll dag heeft georganiseerd om vrijwilligers te boeien en binden.

Functieomschrijvingen
Om er als vereniging voor te zorgen dat vrijwilligers vooraf weten wat een bepaalde functie inhoudt, is het raadzaam om functie- en taakomschrijvingen op papier te zetten. In de download vind je een verenigingsvoorbeeld.

Vrijwilligerscoördinator
Een vrijwilligerscoördinator of vrijwilligerscommissie zorgt ervoor dat het boeien en binden van vrijwilligers in de verenigingen gewaarborgd wordt. De coördinator of commissie is degene die het vrijwilligersbeleid van de vereniging opstelt, functieomschrijvingen formuleert en zowel op de zaterdag als zondag langs de lijn leden aanspreekt en vraagt voor een vrijwilligersfunctie.

Webinar
Op 18 september 2018 organiseerden we het webinar ‘Werven van vrijwilligers‘, als onderdeel van een driedelige webinarserie (en daaropvolgende verdiepende themabijeenkomsten) ‘Een leven lang hockey’. Voor dit webinar schoof expert Lucas Meijs, bijzonder hoogleraar Vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, bij ons aan om zijn inzichten te delen en vragen van kijkers te beantwoorden.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Artikelen

Ledenenquête

Voor iedere vereniging is het van groot belang om te weten wat er ‘leeft’ onder de leden. Wat vinden zij van het beleid, technisch kader, de accommodatie, evenementen of overige zaken?

Wil jij als vereniging een enquête uitzetten onder jouw leden? De KNHB kan je hier bij helpen! Wij hebben een basis enquête beschikbaar welke je kan aanpassen naar jouw voorkeuren. Tevens beschikken wij over een tool die je kan gebruiken om de enquête uit te zetten onder jouw leden.

Interesse? Neem contact op met jouw accountmanager of Sophie Kustermans.

Webinars 'Een leven lang hockey'

Om verenigingen te helpen bij hun vraagstukken over het werven en behouden van leden en vrijwilligers, organiseren we in het najaar van 2018 webinars en themabijeenkomsten onder de noemer ‘Een leven lang hockey’. De webinars vonden plaats in september en worden in oktober opgevolgd door verdiepende themabijeenkomsten in elk district. Heb je de webinars gemist? Kijk ze hieronder terug.

Webinar I : ‘Belangrijke succesfactoren voor het boeien en binden van leden’

Het eerste webinar – ‘Belangrijke succesfactoren voor het boeien en binden van leden’ – vond plaats op 13 september en ging in op de belangrijkste factoren voor het werven en behouden van leden. Deze aftrap vormt een belangrijke basis voor de daaropvolgende webinars en verdiepende themabijeenkomsten. Aanwezig expert was Lodewijk Klootwijk, directeur van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Webinar II: ‘Werven van vrijwilligers’

Tijdens het tweede webinar op dinsdag 18 september focusten we ons op een specifieke doelgroep: de vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde voor een vereniging, maar niet altijd makkelijk te vinden. Hoe werf je nieuwe vrijwilligers en hoe behoud je de bestaande? Voor dit webinar schoof expert Lucas Meijs, bijzonder hoogleraar Vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, bij ons aan.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Webinar III: ‘Hoe krijgen we meer jongens aan het hockeyen?’

Ook tijdens het derde webinar op 25 september zoomden we in op een specifieke groep: jongens. Veel verenigingen zijn op zoek naar een meer evenwichtige ledenopbouw, maar een goede balans creëren tussen het aantal jongens- en meisjesleden blijft lastig. Jongens zijn in de hockeysport sterk ondervertegenwoordigd. Hoe komt dat toch? En vooral: wat kunnen we eraan doen? Wat zoeken zij in een sport en hoe kunnen we ze beter bereiken (en boeien!)? Expert Boukje Smeets, docent instituut Sport- & Bewegingsstudies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), deelde haar inzichten op dit gebied.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Er werden tijdens het derde webinar zoveel vragen gesteld, dat we ze niet allemaal binnen het uur konden behandelen. Een groot deel van die vragen hebben we achteraf nog beantwoord en op deze pagina gepubliceerd. Ook vind je hier de presentatie van Boukje, de terugkijklink van het webinar en de video’s die Boukje tijdens het webinar toonde.

Deel deze pagina