Boeien en binden van doelgroepen

Op deze pagina vind je hulpmiddelen die ervoor zorgen dat hockeyers langer betrokken blijven bij de sport, met de hockeyvereniging als ontmoetingspunt. We delen onze kennis over de werving en het behoud van specifieke doelgroepen.

Boeien en binden van jeugd

In heel Nederland zien we dat de instroom van nieuwe jeugdleden bij sportverenigingen afneemt en de uitstroom onder pubers juist toeneemt. Toch is het zo dat er juist meer kinderen gaan sporten. Zij doen dit alleen anders dan we traditioneel gewend zijn. Op basis van onderzoek binnen de doelgroep heeft de KNHB een 11-stappenplan ontwikkeld voor verenigingen om aan de slag te gaan met de werving en behoud van jeugdleden. Binnen de 11 stappen vind je handige tools en informatie die je hierbij kunt gebruiken.

 

Artikelen

Boeien en binden 18-25 jaar

Op basis van de samenstelling van het ledenbestand van de KNHB is geconcludeerd dat de uitstroom onder de doelgroep 18-25 jaar groot is; zowel in absolute aantallen als relatief (ten opzichte van de grootte van de doelgroep). De download geeft je inzichten in welke factoren de uitstroom beïnvloeden en hoe de KNHB en verenigingen hier op in (kunnen) spelen.

Eén van de mogelijkheden om impact te maken bij deze specifieke doelgroep en hen mogelijk te behouden voor de vereniging is het aanbieden van flexibele vormen van hockey en lidmaatschappen. Op deze pagina lees je meer over de aanpak hiervan.

Artikelen

Boeien en binden van de doelgroep 18-25 jaar

In de leeftijdscategorie 18-25 jaar neemt het aantal leden af. Deze whitepaper geeft inzicht in welke factoren de uitstroom beïnvloeden en hoe de KNHB en verenigingen hier op in (kunnen) spelen. Op basis van de…

Meer weten: Boeien en binden van de doelgroep 18-25 jaar

Boeien en binden 25-45 jaar

De KNHB heeft de doelstelling een leven lang hockey aan te bieden. Toch is het aantal seniorleden bij veel vereniging nog altijd veel lager dan het aantal jeugdleden. Veel verenigingen geven daarbij aan het lastig te vinden leden in de leeftijdscategorie van 25- t/m 45-jarigen aan te trekken en te behouden. Daarom deden wij onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de uitstroom én de factoren die bepalend zijn voor het blijven hockeyen en/of weer gaan hockeyen. De resultaten uit dit onderzoek staan op deze pagina.

Net als de doelgroep 18-25 jaar staat ook deze doelgroep positief tegenover flexibele vormen van hockey en lidmaatschappen en kan dit een tool zijn om hen te behouden.

Artikelen

Boeien en binden van ouders

Veel verenigingen organiseren voor de seizoensstart een ouderavond. Maar wat bespreek je precies tijdens zo’n avond? Hoeveel informatie breng je over en hoe?

Toolkit Welkom op het hockeyveld

Met de toolkit Welkom op het hockeyveld willen we verenigingen ondersteunen bij het organiseren van een ouderavond. Je vindt hier drie onderdelen, die je op verschillende momenten kunt inzetten:

  1. Vooraf: een draaiboek voor het organiseren van een ouderavond.
  2. Tijdens: een PowerPoint presentatie die je kunt tonen tijdens de ouderavond. De presentatie is een leidraad en kun je naar eigen behoefte verder aanvullen.
  3. Achteraf: het boekje Welkom op het hockeyveld, dat je na afloop van de ouderavond aan ouders kunt meegeven, zodat het verhaal beter beklijft. Een handig naslagwerk waarin alle relevante onderwerpen nogmaals de revue passeren.

We bespreken in Welkom op het hockeyveld vier thema’s:

  1. 6x VOORUIT IN HOCKEY: visie op de ontwikkeling van hockeyers
  2. Plezier op het veld en langs de lijn: hoe willen we binnen en buiten het veld met elkaar omgaan?
  3. De belangrijkste spelregels: wat zijn de basisregels van hockey?
  4. Van ouder naar coach: tips & tricks voor een mooi seizoen als begeleider of coach

Ga jij aan de slag met het organiseren van een ouderavond? Hieronder vind je de downloads van het draaiboek, de PowerPoint presentatie en het boekje:

Veel plezier bij het organiseren van de ouderavond!

Artikelen

Ledenenquête

Voor iedere vereniging is het van groot belang om te weten wat er ‘leeft’ onder de leden. Wat vinden zij van het beleid, technisch kader, de accommodatie, evenementen of overige zaken?

Wil jij als vereniging een enquête uitzetten onder jouw leden? De KNHB kan je hier bij helpen! Wij hebben een basis enquête beschikbaar welke je kan aanpassen naar jouw voorkeuren. Tevens beschikken wij over een tool die je kan gebruiken om de enquête uit te zetten onder jouw leden.

Wat zijn de mogelijkheden?

Inhoud vragenlijst

In de bijlage tref je de basisenquête als PDF-bestand aan die wij beschikbaar hebben. Daarnaast kan je de enquête ook online bekijken, zodat je kan zien hoe de tool eruit ziet die we daarvoor gebruiken. Het is mogelijk om de inhoud van de basisenquête aan te passen naar je eigen voorkeuren.

Look and feel vragenlijst

Het uiterlijk van de vragenlijst kan helemaal aangepast worden naar de huisstijl van de vereniging. Denk daarbij aan het logo en het kleurgebruik.

Hoe zit het proces er uit?

  1. In overleg met de vereniging wordt de vragenlijst samengesteld en de deadline voor invullen bepaald.
  2. De vereniging ontvangt een link naar de vragenlijst welke naar eigen inzicht uitgezet kan worden onder alle leden (e-mail, via website, etc.).
  3. Wanneer de deadline verstreken is, sluit de KNHB de vragenlijst en ontvang je een rapport met de resultaten (en het ruwe databestand).

Interesse? Neem contact op met jouw accountmanager of Sascha van den Wall Bake (sascha.bake@knhb.nl).

Downloads

Een leven lang hockey webinars

Om verenigingen te helpen bij hun vraagstukken over het werven en behouden van leden en vrijwilligers, organiseren we in het najaar van 2018 webinars en themabijeenkomsten onder de noemer ‘Een leven lang hockey’. De webinars vonden plaats in september en worden in oktober opgevolgd door verdiepende themabijeenkomsten in elk district. Heb je de webinars gemist? Kijk ze hieronder terug.

Webinar I : Belangrijke succesfactoren voor het boeien en binden van leden

Het eerste webinar, Belangrijke succesfactoren voor het boeien en binden van leden. vond plaats op 13 september en ging in op de belangrijkste factoren voor het werven en behouden van leden. Deze aftrap vormt een belangrijke basis voor de daaropvolgende webinars en verdiepende themabijeenkomsten. Aanwezig expert was Lodewijk Klootwijk, directeur van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Webinar II: Werven van vrijwilligers

Tijdens het tweede webinar op dinsdag 18 september focusten we ons op een specifieke doelgroep: de vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde voor een vereniging, maar niet altijd makkelijk te vinden. Hoe werf je nieuwe vrijwilligers en hoe behoud je de bestaande? Voor dit webinar schoof expert Lucas Meijs, bijzonder hoogleraar Vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, bij ons aan.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Webinar III: Zo krijgen we meer jongens aan het hockeyen

Ook tijdens het derde webinar op 25 september zoomden we in op een specifieke groep: jongens. Veel verenigingen zijn op zoek naar een meer evenwichtige ledenopbouw, maar een goede balans creëren tussen het aantal jongens- en meisjesleden blijft lastig. Jongens zijn in de hockeysport sterk ondervertegenwoordigd. Hoe komt dat toch? En vooral: wat kunnen we eraan doen? Wat zoeken zij in een sport en hoe kunnen we ze beter bereiken (en boeien!)? Expert Boukje Smeets, docent instituut Sport- & Bewegingsstudies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), deelde haar inzichten op dit gebied.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Er werden tijdens het derde webinar zoveel vragen gesteld, dat we ze niet allemaal binnen het uur konden behandelen. Een groot deel van die vragen hebben we achteraf nog beantwoord en op deze pagina gepubliceerd. Ook vind je hier de presentatie van Boukje, de terugkijklink van het webinar en de videos die Boukje tijdens het webinar toonde.

Deel deze pagina