Boeien & Binden van doelgroepen

In het kader van ‘Een leven lang hockey’ vind je onder het thema ‘Boeien & Binden van doelgroepen’ alle informatie over de werving en het behoud van specifieke doelgroepen. Een aantal doelgroepen kenmerkt zich als zogenoemde ‘uitstroom doelgroepen’, andere doordat ze een andere benadering behoeven.

Boeien & Binden van jongens

Als onderdeel van ‘Een leven lang hockey’ benoemde de KNHB in haar strategie 2020 het werven en behouden van jongens als een van de speerpunten.
Als vervolg daarop is binnen het thema ‘Boeien & Binden’, in samenwerking met Boukje Smeets (KNHB Docent) het programma ‘Boeien & Binden van jongens’ tot stand gekomen. Rode draad in dit programma zijn de bevindingen uit haar tweejarig onderzoek ‘De jacht op de jongens’.

Plezier, uitdaging en veiligheid staan bij jongens én meisjes voorop. Maar meer dan meisjes leren jongens vooral via ‘trial and error’, uitproberen en dan kijken of het lukt. Ze houden ervan om te experimenteren en uitgedaagd te worden, bijvoorbeeld met wedstrijdelementen of nieuwe technieken. Maar laat ze hun balgevoel en spelinzicht ook vergroten door ze zelf te laten 'pielen’ en hun eigen trucjes te bedenken. Het wordt anders al snel saai gevonden, waardoor de jongens sneller afhaken. Het is juist de bedoeling dat ze geboeid raken, waardoor je ze kunt binden aan de vereniging.

Boukje Smeets

Programma ‘Boeien & Binden van jongens’

Het programma bestaat uit twee avonden. De eerste avond richt zich met name op de algemene informatie: wat is het probleem, wat wordt er tot nu toe aan gedaan, wat zijn de verschillen? Hierbij komen veel uitkomsten, voorbeelden en ervaringen uit het onderzoek ‘De jacht op de jongens’ aan bod. Deze avond is bedoeld voor jeugdcoördinatoren, beleidsmakers en vrijwilligers communicatie.

Tijdens de tweede avond gaan we dieper in op de problematiek. Praktische voorbeelden maken deel uit van het programma, waarmee de specifieke uitdagingen aangepakt of misschien zelfs opgelost kunnen worden. De tweede avond is, naast de al eerder genoemde doelgroepen, ook erg interessant voor technisch kader. We vragen iedere deelnemende vereniging om twee trainers (die deze doelgroep al trainen) en een jongensteam (tussen de 6 en 10 jaar) mee te nemen, zodat de trainers het veld op kunnen en direct praktijkvoorbeelden mee krijgen.

De bijeenkomsten vinden plaats op een maandagavond, waarbij we met verschillende verenigingen uit een bepaalde regio op één vereniging bij elkaar komen. Onderstaande video geeft je een beeld te krijgen van de inhoud van de avond:

Verenigingstoolkit

Er is een verenigingstoolkit met handvatten die jouw vereniging op weg kan helpen bij het maken van beleid op het thema Boeien & Binden van jongens.

Hockeyvisie artikel

Boukje Smeets schreef ook een Hockeyvisie artikel over dit onderwerp: ‘De 4 B’s: Bereiken, Beleven, Binden en Behouden‘. Dit artikel is onderaan dit hoofdstuk toegevoegd. Evenals een aantal voorbeelden van verenigingen, zogenaamde ‘best practices’, over dit onderwerp.

Webinar

Op 25 september 2018 organiseerden we het webinar ‘Hoe krijgen we meer jongens aan het hockeyen?‘, als onderdeel van een driedelige webinarserie (en daaropvolgende verdiepende themabijeenkomsten) ‘Een leven lang hockey’. Boukje Smeets deelde haar inzichten en beantwoordde live vragen van kijkers. Er werden zoveel vragen gesteld, dat we ze tijdens het webinar niet allemaal konden behandelen. Een groot deel van die vragen hebben we achteraf nog beantwoord. Deze antwoorden, de terugkijklink van het webinar en de presentatie van Boukje vind je op deze pagina.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Contact

Interesse in het programma of op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Yvette van der Graaf via boeienbinden@knhb.nl.

Artikelen

Meer weten: Verenigingstoolkit Boeien & Binden van jongens

De 4 B’s: Bereiken, Beleven, Binden en Behouden

Waarom doen we in het algemeen aan sport en meer specifiek aan hockey? Vaak beginnen we ermee onder invloed van ouders, familie, vrienden en rolmodellen. Als je aan kinderen deze vraag stelt, dan wordt vaak…

Meer weten: De 4 B’s: Bereiken, Beleven, Binden en Behouden

Boeien & binden 12-18 jaar

Bij de KNHB hebben we als doelstelling om een leven lang hockey aan te bieden. Bij leden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar zien we echter een grote uitstroom. Vanaf 12 jaar haken er al meer kinderen af dan dat er bij komen, en de grootste piek van afhakende jeugd ligt bij 18 jaar. Waar ligt dit aan? En wat maakt dat kinderen wél blijven hockeyen? Om hier meer inzicht in te krijgen, hielden we een onderzoek onder de A-, B- en C-jeugd. De resultaten uit dit onderzoek staan op deze pagina.

Artikelen

Boeien & binden 18-25 jaar

Op basis van de samenstelling van het ledenbestand van de KNHB is geconcludeerd dat de uitstroom onder de doelgroep 18-25 jaar groot is; zowel in absolute aantallen als relatief (ten opzichte van de grootte van de doelgroep). De download geeft je inzichten in welke factoren de uitstroom beïnvloeden en hoe de KNHB en verenigingen hier op in (kunnen) spelen.

Artikelen

Boeien en binden van de doelgroep 18-25 jaar

In de leeftijdscategorie 18-25 jaar neemt het aantal leden af. Deze whitepaper geeft inzicht in welke factoren de uitstroom beïnvloeden en hoe de KNHB en verenigingen hier op in (kunnen) spelen. Op basis van de…

Meer weten: Boeien en binden van de doelgroep 18-25 jaar

Boeien & binden 25-45 jaar

De KNHB heeft de doelstelling een leven lang hockey aan te bieden. Toch is het aantal seniorleden bij veel vereniging nog altijd veel lager dan het aantal jeugdleden. Veel verenigingen geven daarbij aan het lastig te vinden leden in de leeftijdscategorie van 25 t/m 45 jarigen aan te trekken en te behouden. Daarom deden wij onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de uitstroom én de factoren die bepalend zijn voor het blijven hockeyen en/of weer gaan hockeyen. De resultaten uit dit onderzoek staan op deze pagina.

Artikelen

Boeien & binden van ouders

Veel verenigingen organiseren voor de seizoensstart een ouderavond. Maar wat bespreek je precies tijdens zo’n avond? Hoeveel informatie breng je over en hoe?

Toolkit ‘Welkom op het hockeyveld’

Met de toolkit ‘Welkom op het hockeyveld’ willen we verenigingen ondersteunen bij het organiseren van een ouderavond. Je vindt hier drie onderdelen, die je op verschillende momenten kunt inzetten:

  1. Vooraf: een draaiboek voor het organiseren van een ouderavond.
  2. Tijdens: een PowerPoint presentatie die je kunt tonen tijdens de ouderavond. De presentatie is een leidraad en kun je naar eigen behoefte verder aanvullen.
  3. Achteraf: het boekje ‘Welkom op het hockeyveld’, dat je na afloop van de ouderavond aan ouders kunt meegeven, zodat het verhaal beter beklijft. Een handig naslagwerk waarin alle relevante onderwerpen nogmaals de revue passeren.

We bespreken in ‘Welkom op het hockeyveld’ vier thema’s:

  1. 6 X VOORUIT IN HOCKEY: visie op de ontwikkeling van hockeyers
  2. Plezier op het veld en langs de lijn: hoe willen we binnen en buiten het veld met elkaar omgaan?
  3. De belangrijkste spelregels: wat zijn de basisregels van hockey?
  4. Van ouder naar coach: tips & tricks voor een mooi seizoen als begeleider of coach

Ga jij aan de slag met het organiseren van een ouderavond? Hieronder vind je de downloads van het draaiboek, de PowerPoint presentatie en het boekje:

Let op: ‘Welkom op het hockeyveld’ is nog in de pilotfase. We horen daarom graag wat je ervan vindt, of je nog feedback hebt over de inhoud of thema’s mist. Je kunt jouw bevindingen via onderstaand formulier aan ons doorgeven:

Veel plezier bij het organiseren van de ouderavond!

Artikelen

Ledenenquête

Voor iedere vereniging is het van groot belang om te weten wat er ‘leeft’ onder de leden. Wat vinden zij van het beleid, technisch kader, de accommodatie, evenementen of overige zaken?

Wil jij als vereniging een enquête uitzetten onder jouw leden? De KNHB kan je hier bij helpen! Wij hebben een basis enquête beschikbaar welke je kan aanpassen naar jouw voorkeuren. Tevens beschikken wij over een tool die je kan gebruiken om de enquête uit te zetten onder jouw leden.

Wat zijn de mogelijkheden?

Inhoud vragenlijst

In de bijlage tref je de basisenquête als PDF-bestand aan die wij beschikbaar hebben. Daarnaast kan je de enquête ook online bekijken, zodat je kan zien hoe de tool eruit ziet die we daarvoor gebruiken. Het is mogelijk om de inhoud van de basisenquête aan te passen naar je eigen voorkeuren.

Look and feel vragenlijst

Het uiterlijk van de vragenlijst kan helemaal aangepast worden naar de huisstijl van de vereniging. Denk daarbij aan het logo en het kleurgebruik.

Hoe zit het proces er uit?

  1. In overleg met de vereniging wordt de vragenlijst samengesteld en de deadline voor invullen bepaald.
  2. De vereniging ontvangt een link naar de vragenlijst welke naar eigen inzicht uitgezet kan worden onder alle leden (e-mail, via website, etc.).
  3. Wanneer de deadline verstreken is, sluit de KNHB de vragenlijst en ontvang je een rapport met de resultaten (en het ruwe databestand).

Interesse? Neem contact op met jouw accountmanager of Sophie Kustermans (sophie.kustermans@knhb.nl).

Downloads

Webinars 'Een leven lang hockey'

Om verenigingen te helpen bij hun vraagstukken over het werven en behouden van leden en vrijwilligers, organiseren we in het najaar van 2018 webinars en themabijeenkomsten onder de noemer ‘Een leven lang hockey’. De webinars vonden plaats in september en worden in oktober opgevolgd door verdiepende themabijeenkomsten in elk district. Heb je de webinars gemist? Kijk ze hieronder terug.

Webinar I : ‘Belangrijke succesfactoren voor het boeien en binden van leden’

Het eerste webinar – ‘Belangrijke succesfactoren voor het boeien en binden van leden’ – vond plaats op 13 september en ging in op de belangrijkste factoren voor het werven en behouden van leden. Deze aftrap vormt een belangrijke basis voor de daaropvolgende webinars en verdiepende themabijeenkomsten. Aanwezig expert was Lodewijk Klootwijk, directeur van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Webinar II: ‘Werven van vrijwilligers’

Tijdens het tweede webinar op dinsdag 18 september focusten we ons op een specifieke doelgroep: de vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde voor een vereniging, maar niet altijd makkelijk te vinden. Hoe werf je nieuwe vrijwilligers en hoe behoud je de bestaande? Voor dit webinar schoof expert Lucas Meijs, bijzonder hoogleraar Vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, bij ons aan.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Webinar III: ‘Hoe krijgen we meer jongens aan het hockeyen?’

Ook tijdens het derde webinar op 25 september zoomden we in op een specifieke groep: jongens. Veel verenigingen zijn op zoek naar een meer evenwichtige ledenopbouw, maar een goede balans creëren tussen het aantal jongens- en meisjesleden blijft lastig. Jongens zijn in de hockeysport sterk ondervertegenwoordigd. Hoe komt dat toch? En vooral: wat kunnen we eraan doen? Wat zoeken zij in een sport en hoe kunnen we ze beter bereiken (en boeien!)? Expert Boukje Smeets, docent instituut Sport- & Bewegingsstudies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), deelde haar inzichten op dit gebied.

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Er werden tijdens het derde webinar zoveel vragen gesteld, dat we ze niet allemaal binnen het uur konden behandelen. Een groot deel van die vragen hebben we achteraf nog beantwoord en op deze pagina gepubliceerd. Ook vind je hier de presentatie van Boukje, de terugkijklink van het webinar en de video’s die Boukje tijdens het webinar toonde.

Deel deze pagina