MHC Uitgeest blinkt uit in ledenwerving jongens

Ed van Zijtveld, voorzitter van MHC Uitgeest: ‘Focus niet op één actie, maar kies een mix van activiteiten’

Inleiding

Alles was dik in orde bij MHC Uitgeest, maar toch was er altijd één ding dat dwars zat: een tekort aan jongens op de vereniging. Dat moest veranderen. En dus pakte de club uit Noord-Holland breed uit met een wervingscampagne om jongens aan het hockeyen te krijgen. Positieve berichtgeving in de lokale media over de jongenselftallen, gratis clinics voor omliggende basisscholen en flyers waarop jongens centraal staan. De campagne werd een groot succes. In een jaar tijd verwelkomde MHC Uitgeest maar liefst 33 nieuwe jongens leden, terwijl dat aantal in een normaal kalenderjaar maar rond de tien ligt.

Resultaten

– Het wordt voor jongens interessanter om te gaan hockeyen
– Meer jongens op de hockeyvereniging.
– Spelplezier van de al aanwezige jongens neemt toe.
– Campagne zorgt tegelijkertijd voor naamsbekendheid in de regio.

Aanpak

Organiseer een brainstormsessie
De wervingscampagne van MHC Uitgeest kwam tot stand dankzij een brainstormsessie met een zo divers mogelijke groep (waaronder jongens) op de vereniging. Hierin stond de vraag ‘hoe kunnen we meer jongens enthousiast maken om bij onze vereniging te komen hockeyen’ centraal. Alle mogelijke ideeën die hieruit voortkwamen werden opgeschreven op kaartjes. Uiteindelijk is het merendeel van die ideeën ook daadwerkelijk in praktijk gebracht.

Laat kinderen kennismaken met je hockeycomplex
Anders dan bij voetbal, gaan kinderen niet zomaar even op straat met elkaar hockeyen. Eén van de doelen van MHC Uitgeest was dan ook om kinderen al op een jonge leeftijd kennis te laten maken met hockey en het complex van Uitgeest. De club zocht contact en samenwerking met omliggende basisscholen en organiseerde clinics op het hockeycomplex. “Je geeft ze een stick en ze gaan hockeyen. En als ze het leuk vinden worden ze misschien wel lid. Zo simpel kan het zijn”, aldus voorzitter Ed van Zijtveld.

Geef jongens een prominente plek op je flyers
Op de basisscholen die deelnamen aan de clinics, werden ook regelmatig flyers uitgedeeld. Op die flyers werd dan bewust gekozen om een jongen die een actie maakt prominent af te beelden. Hetzelfde geldt voor de clubwebsite en publicaties in kranten, zoals hier. Door dit te doen ontkracht je het idee dat hockey een meisjessport is. Van Zijtveld: “Jongens zien een hockeyende actiefoto van een andere jongen en zullen daardoor eerder geïnspireerd raken om ook te gaan hockeyen. Ook dit is eigenlijk een vrij logische stap, maar je moet het wel doen.”

Zorg voor positieve berichtgeving in lokale media
Naast de clinics voor en het flyeren op basisscholen zocht MHC Uitgeest ook contact met ‘De Uitgeester’, de lokale krant in Uitgeest. Op die manier zorgden ze ervoor, dat er regelmatig positieve verhalen in de media verschenen over de jongenselftallen van MHC Uitgeest. Sprekend voorbeeld daarin is een artikel dat halverwege april 2018 werd geplaatst over de jongens B1. Een positief verhaal over een uniek vriendenteam, waar kameraadschap voorop staat. En een paar maanden daarvoor werden de jongens D1 zelfs verkozen tot de Uitgeester sportploeg van het jaar 2017.

De combinatie maakt het verschil: zorg voor een mix van activiteiten
Het succes in de jongenswerving zit hem volgens Van Zijtveld vooral in de combinatie tussen de verschillende acties en herhaal deze activiteiten jaarlijks op dezelfde momenten. Focus dus niet op één actie, maar kies voor een mix van activiteiten. Gebruik de lokale media, benader omliggende basisscholen, geef clinics en zorg dat jongens een prominente plaats hebben op je flyers en clubwebsite. Van Zijtveld: “Je moet er echt mee bezig zijn, er volledig voor gaan. Daarvoor heb je aanpakkers nodig. Zoek die binnen je vereniging en zorg dat het thema hot blijft. Voor ons is het de energie meer dan waard geweest!”

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina