11. Evalueer

Blijf in de spiegel kijken, aanscherpen en successen vieren. 

Het is belangrijk is om te evalueren wat er tot nu toe is uitgevoerd. Hebben de uitgevoerde activiteiten geholpen bij het oplossen van het probleem? Heb je meer leden geworven dan normaal? Blijven de jongeren nu wel lid? Evalueer met de werkgroep en het bestuur, maar zeker ook met de doelgroep zelf.  

Welke ideeën hebben goed gewerkt? Wat past juist niet goed bij de vereniging? Bepaal de succesfactoren en durf ook nu weer kritisch te zijn. Gebruik deze informatie om het plan van aanpak verder aan te scherpen. Bekijk welke acties je volgend seizoen kunt herhalen of juist niet. En achterhaal ook waarom iets niet geslaagd is. Het kan aan de kwaliteit van het plan liggen, maar ook aan een tussentijdse gebeurtenis waar je als vereniging helemaal geen grip op had.  

Communiceer je evaluatie ook met het bestuur en de leden. Vergeet ook niet je successen te vieren. En daarbij mag de vereniging de werkgroep ook best in het zonnetje zetten! 

Ga terug naar het overzicht

Deel deze pagina