Busy Ladies Tuesday: hockeyaanbod op maat bij Rosmalen

Inleiding

Het is een uitdaging om vrouwen tussen de 25 en 50 jaar te blijven binden aan de hockeysport. Door een drukke baan en eventuele zorg voor kleine kinderen zeggen zij het hockeyen op de zondag vaak vaarwel. Daarom organiseerden 2 onderneemsters (en enthousiast hockeysters) een nieuwe competitie bij HC Rosmalen: de Busy Ladies Tuesday-competitie. 10 jaar later is deze competitie nog steeds springlevend.

Resultaten

  • Het aantal deelnemers schommelt tussen de 120 en 250, die samen 7 tot 12 teams vormen.
  • Deze dames zijn lid van Rosmalen, waar ze anders misschien gestopt waren.
  • Het is elke dinsdagavond druk op de hockeyclub, met extra barinkomsten.
  • De competitie heeft vaak een niveau dat zich laat vergelijken met de 2e klasse.

Aanpak

Blijven hockeyen, maar niet de enige vrije dag in de week opofferen. Zo ontstond het idee van een onderlinge vrouwencompetitie op dinsdagavond. Kartrekkers Andriëtte Dobbelsteen en Janneke Cuppes zochten contact met Rosmalen en gooiden lijntjes uit in hun eigen netwerk.

Daarnaast deelden zij flyers uit op het kinderdagverblijf, en ging het nieuws als een lopend vuurtje over het schoolplein. Hierbij richtten zij zich bewust niet op vrouwen die bij andere hockeyclubs speelden. Het doel was immers vrouwen die door hun persoonlijke situatie waren gestopt, perspectief te bieden op een nieuw ‘hockeyleven’.

Wel de lusten, niet de lasten

Waarom is Busy Ladies Tuesday zo’n succes? Doordat precies is ingespeeld op de wensen van de doelgroep. De competitie wordt op deze manier laagdrempelig gemaakt, waardoor ze blijven hockeyen:

  • Fanatiek hockeyen op acceptabel niveau
  • Altijd spelen op dinsdag van 20.15 tot 21.15
  • Altijd een thuiswedstrijd
  • Competitie buiten de schoolvakanties om
  • Nooit een bardienst en nooit fluiten

De bardienst wordt geregeld door Rosmalen en het fluiten is uitbesteed aan A-jeugd die daarvoor een vergoeding ontvangt.

Opzet van de competitie

Waar andere interne competities overstappen op Hockey7, heeft de Busy Ladies Tuesday competitie bewust gekozen voor regulier hockey: hele velden, wedstrijden van 2 x 35 minuten. Dit vinden de deelnemers toch het fijnste hockeyen. Het enige verschil is dat er na elk kwart geen rustpauze genomen wordt. De contributie voor BLT is iets hoger dan een veteranenlidmaatschap – dit komt door de scheidsrechtersbijdrage.

Binding van leden

Rosmalen is blij met de Busy Ladies Tuesday. De deelneemsters zijn betrokken, actieve leden. Zij staan vaak toch al op zaterdag of zondag langs de lijn bij hun kinderen. Iedereen kent elkaar daar, waardoor het soepeler wordt om de stap te maken om zelf op dinsdag te hockeyen.

De leeftijdsgrens wordt door de jaren iets ruimer gepakt. Zo is de competitie ondertussen ook open voor enthousiaste twintigers. Daarnaast komt uitwisseling met teams die reguliere competitie spelen ook voor. Tekorten worden soms voorkomen door invallers over en weer.

Werving

Waar vroeger niet aan werving werd gedaan, wordt Busy Ladies tegenwoordig wel volop meegenomen door de communicatiecommissie. Met flyers, nieuwsbrieven, de clubwebsite en flyers op avonden dat kinderen hockeyen vindt Rosmalen nieuwe deelnemers. Ook de BLT’ers zelf doen actief mee – zij zijn immers de beste ambassadeurs voor de competitie.

Flexibele hockeyvormen

Rosmalen heeft met Busy Ladies Tuesday ingespeeld op de wensen van hun doelgroep. Zulke mogelijkheden om op andere gewenste manier te hockeyen, noemen we Flexhockey.

Meer informatie over Flexhockey

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina