Kampongbuddy versterkt binding topsport en breedtesport

Marsja Vis, coördinator Kampongbuddy: ‘De kinderen en hun ouders vinden het fantastisch!’

Inleiding

Om top- en breedtesport meer met elkaar te verbinden begon Kampong in 2012 met Kampongbuddy. Spelers van Dames en Heren 1 worden een jaar lang buddy van een breedtesport jeugdteam. Het is de bedoeling dat zij zich in ieder geval twee keer per jaar inzetten voor hun buddyteam. De kinderen vinden deze aandacht fantastisch en gaan ook vaker op zondag naar het veld om hun buddy aan te moedigen. Vanwege het grote aantal jeugdelftallen worden jongens en meisjes uit de A1 inmiddels als buddy voor de D-jeugd ingezet.

Resultaten

  • Duidelijke band tussen de (meeste) topspelers en -speelsters en hun buddyteam.
  • Aanwezigheid buddy bij training en wedstrijd werkt motiverend.
  • Kinderen gaan op zondag naar hun buddy kijken.

Aanpak

Iedereen betrekken bij de club
Kampongbuddy is een initiatief van het bestuur van Kampong. Zeker bij een grote, diverse club als Kampong is het zaak dat iedereen zich bij de club betrokken voelt. Kampongbuddy levert daar een positieve bijdrage aan.

Coördinator Kampongbuddy
Om de continuïteit te waarborgen is er een coördinator in het leven geroepen die de organisatie op zich neemt. Ieder seizoen koppelt deze de topspelers en –speelsters aan een breedtesportteam. Ook regelt de coördinator het contact tussen team en speler en de momenten waarop ze samenkomen. Gebleken is dat je dat niet aan de teams en spelers over kunt laten, zonder deze extra ‘service’ zou het systeem niet werken.

Aanwezig bij training en wedstrijd
Er zijn in principe twee contactmomenten tijdens het seizoen. De spelers vullen dit zelf in, zij kunnen meehelpen met de training of coaching of gewoon aanwezig zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat hun aanwezigheid de kinderen motiveert en de binding met de club versterkt. Andersom geldt dat de topspelers ook iets terug doen voor de club.

NB. Spelers en speelsters van H1 en D1 zetten zich ook in voor de jeugd in de lijnteams door training te geven aan de Kampong Hockey Academie.

Extra activiteiten
Naast de training en de wedstrijd worden er ook andere activiteiten georganiseerd zoals een wedstrijd op Twitter voor de leukste buddyfoto en het maken van spandoeken waarmee teams hun buddy tijdens de wedstrijd kunnen aanmoedigen. Dat er echt een band wordt opgebouwd, blijkt bijvoorbeeld uit de actie van JB2, die hun buddy ‘de Knoest’ Weusthof in de rust van zijn afscheidswedstrijd op de schouders nam. Al moet wel worden gezegd dat die band erg afhankelijk is van de speler of speelster en de energie die hij of zij in het team investeert.

Communicatie
Kampongbuddy heeft een eigen Twitter-account (@kampongbuddy) dat door de coördinator wordt bijgehouden. Veel spelers en speelsters Twitteren zelf ook enthousiast over hun buddyteam. Daarnaast besteedt ook de Facebook-pagina van Kampong aandacht aan het project.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina