Behoefteonderzoek 25 t/m 45 jarigen

De KNHB heeft de doelstelling een leven lang hockey aan te bieden. Toch is het aantal seniorleden bij veel verenigingen nog altijd veel lager dan het aantal jeugdleden. Veel verenigingen geven daarbij aan het lastig te vinden seniorleden aan te trekken in het ‘middensegment’: de groep 25 t/m 45 jarigen.

Een aantal jaar geleden (2016) is, in samenwerking met VODW, al onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn op de uitstroom van hockeyers tussen de 18 en 25 jaar en hockeyers tussen de 35 en 45 jaar. Om verder inzicht te krijgen hebben we in 2019 een vervolgonderzoek uitgevoerd. Hierbij is de onderzoeksdoelgroep uitgebreid naar 25 t/m 45 jaar én keken we niet alleen naar de factoren die van invloed zijn op de uitstroom maar juist ook naar de factoren die bepalend zijn voor het blijven hockeyen en/of weer gaan hockeyen.

Resultaten in factsheet

Ben je vooral benieuwd naar de hoofdlijnen van de resultaten uit dit onderzoek? De belangrijkste resultaten hebben we overzichtelijk weergegeven in onderstaande factsheet:

Je kunt de factsheet hieronder ook als PDF downloaden:

Samenvatting van het onderzoek

Een samenvatting van de onderzoeksresultaten vind je in onderstaande download:

Het volledige onderzoeksrapport

Wil je meer dan alleen de samenvatting lezen? Het volledige onderzoeksrapport hebben we hieronder als download toegevoegd:

Vragen

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Sascha van den Wall Bake (Coördinator Onderzoek & Kennis): sascha.bake@knhb.nl.

Meer onderzoeken

Bekijk de onderzoekspagina voor andere lopende en afgeronde onderzoeken.

Deel deze pagina