Vrijwilligers

Iedere hockeyvereniging heeft ze rondlopen: vrijwilligers. Dankzij deze vrijwilligers wordt de bar bemand, worden teams en wedstrijden ingedeeld en draait de vereniging. Leden voelen zich door het vrijwilligerswerk verbonden met de vereniging en dragen zo een steentje bij aan het goed draaiende houden van hun vereniging. Alhoewel de sportwereld beschikt over de grootste vrijwilligerssector kampen veel sportvereniging met een tekort aan vrijwilligers. De uitdaging omtrent het boeien en binden van vrijwilligers houdt verenigingen bezig.

Ondersteuningsmogelijkheden

Om verenigingen te ondersteunen bij uitdagingen omtrent vrijwilligers biedt de KNHB twee ondersteuningsmogelijkheden aan: de online module Vrijwilligersmanagement en de Vrijwilligerssessie.

De online module Vrijwilligersmanagement
In deze online module gaan verenigingen aan de slag met opdrachten die inzicht bieden in de huidige situatie, de gewenste situatie en hoe hier te komen. Praktische handvatten geven verenigingen de mogelijkheid vrijwilligersbeleid op een gestructureerde wijze op te zetten en dit te verankeren binnen de vereniging. In een online omgeving zijn opdrachten, instructiefilmpjes en inspirerende content opgenomen en kunnen verenigingen aan de slag op het moment dat het hen uitkomt. De KNHB stelt voor haar verenigingen een gratis inlog beschikbaar. Voor meer informatie of het aanvragen van een inlogcode kan je contact opnemen met Eline van Zinnicq Bergmann.

Opzet module
Aan de hand van een roadmap doorloopt de vereniging een online module waarbij er gestart wordt met een zelfscan: de zelfscan kan individueel of gezamenlijk ingevuld worden en de vereniging krijgt van daaruit inzicht in het beeld dat een ieder van vrijwilligersmanagement heeft. Vervolgens gaat de vereniging aan de slag met het in kaart brengen van de huidige en de gewenste situatie omtrent vrijwilligers binnen de vereniging. Droom met elkaar over een ideale situatie waar in de vereniging meer dan genoeg vrijwilligers heeft. Mogelijke stappen die gezet moeten worden richting het droomscenario vormen de inhoud van het volgende onderdeel van de module. Hierbij moet nagedacht worden over hoe de vrijwilligers op dit moment benaderd worden en over hoe het contact met hen onderhouden wordt. Is de vereniging op de hoogte waarom leden geen vrijwilliger zijn of wat hun drijfveren zijn om zich voor de vereniging in te zetten? Antwoorden op deze vragen en andere tips helpen de vereniging in het werven van nieuwe vrijwilligers. Om te zorgen dat geworven vrijwilligers binnen de vereniging actief blijven, is het noodzakelijk ook aandacht te besteden aan het behouden van vrijwilligers. Denk met elkaar na over hoe vrijwilligersmanagement te verankeren binnen de vereniging en hoe vrijwilligers binnen de vereniging worden erkend en gewaardeerd. Uiteindelijk vormt de ingevulde roadmap de basis voor het vrijwilligersmanagement van de vereniging.

Roadmap Online module Vrijwilligersmanagement

De Vrijwilligerssessie
Het doel van de Vrijwilligerssessie is verenigingen te ondersteunen bij het opstellen van vrijwilligersbeleid. Hierbij worden onder andere de huidige en de gedroomde situatie binnen de vereniging onderzocht, inzicht verkregen in de vrijwilligerscultuur binnen de vereniging en voorbeelden gedeeld om de betrokkenheid te vergroten. Tijdens de sessie wordt ook aandacht besteed aan hoe het opgestelde vrijwilligersbeleid binnen de vereniging kan worden verankerd. In overleg met de verenigingsbestuurders kijken wij naar de aanpak en inhoud van de sessie zodat deze aansluit bij de behoeften van de vereniging. Voor meer informatie over de Vrijwilligerssessie kan je contact opnemen met Sophie Benus of Eline van Zinnicq Bergmann.

Duurzaam vrijwilligersbeleid

Podje Hockey: Vrijwilligersbeleid #1
Hoe werf je vrijwilligers en hoe behoud je ze langer voor jouw club? Veel hockeyverenigingen staan voor deze uitdaging. Onze gasten delen hun visies vanuit de wetenschap. Hoogleraar Lucas Meijs doet onderzoek naar vrijwilligersmanagement en schreef de syllabus ‘Naar een duurzaam vrijwilligersbeleid’ voor de KNHB. Laura Hurkens studeerde op wat studenten motiveert om vrijwilligerswerk te doen bij hun sportverenigingen.

Syllabus ‘Naar een duurzaam vrijwilligersbeleid’
In opdracht van de KNHB is onder leiding van Prof. Dr. Lucas Meijs (Hoogleraar Erasmus University) de syllabus ‘Naar een duurzaam vrijwilligersbeleid’ opgesteld. Het doel van de syllabus is om inzichten en tools aan te reiken aan de hockeyverenigingen voor een duurzaam vrijwilligersbeleid in de toekomst. De syllabus geeft uitleg over hoe vrijwilligerswerk kan worden gezien als een duurzame bron of grondstof, hoe vrijwilligersorganisaties vrijwilligerswerk duurzaam kunnen benaderen en hoe ze het duurzaam kunnen managen. De syllabus is nadrukkelijk gericht op het werken met vrijwilligers in hockeyverenigingen. De inzichten en tools die deze syllabus aanlevert komen uit verschillende wetenschappelijke artikelen op het gebied van vrijwilligersmanagement.

Je kunt de syllabus aanvragen via onderstaand formulier.

 

Webinar ‘Werven van vrijwilligers‘

Op 18 september 2018 organiseerden we het webinar ‘Werven van vrijwilligers‘, als onderdeel van een driedelige webinarserie (en daaropvolgende verdiepende themabijeenkomsten) ‘Een leven lang hockey’. Voor dit webinar schoof expert Lucas Meijs, bijzonder hoogleraar Vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, bij ons aan om zijn inzichten te delen en vragen van kijkers te beantwoorden.

Vrijwilligerscoördinator of vrijwilligerscommissie

Het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator of vrijwilligerscommissie is raadzaam voor een vereniging. De coördinator of commissie kan het vrijwilligersbeleid opstellen, functieomschrijvingen formuleren en matches maken tussen taken en vrijwilligers. Een vrijwilligerscoördinator of een -commissie houdt het overzicht, weet waar vrijwilligers behoefte aan hebben om hun werk goed te kunnen doen en speelt daarop in. Zij werven niet alleen vrijwilligers op een proactieve en persoonlijke manier, maar zorgen er ook voor dat vrijwilligers een leven lang aan een hockeyvereniging verbonden zijn en blijven.

Betrekken van vrijwilligers

Veel verenigingen organiseren voor de seizoensstart een ouderavond. Een ouderavond zorgt ervoor dat de ouders inzicht krijgen in het reilen en zeilen binnen de vereniging en tevens wat er van hen verwacht wordt. Dit is voor een vereniging vaak het eerste moment dat je hen ook persoonlijk kan benaderen voor het doen van vrijwilligerswerk en uitleg kan geven over de heersende cultuur op de vereniging dat het van belang is dat iedereen een steentje bijdraagt. Bij een vereniging doe je het per slot van rekening samen! De toolkit ‘Welkom op het hockeyveld’ ondersteunt verenigingen bij het organiseren van een ouderavond.

Best practices vrijwilligers

In de downloads vind je een voorbeeld van Hockeyvereniging Abcoude die een Let’s Roll dag heeft georganiseerd om vrijwilligers te boeien en binden, een voorbeeld van het vrijwilligersbeleid bij Cartouche en uitgebreide functieomschrijvingen van bestuur en commissies van HOD.
Bij sportverenigingen wordt vrijwilligerswerk ingezet om de contributie voor iedereen, leden en vrijwilligers, laag te houden. Verenigingen hebben echter weinig inzicht in hoeveel contributie ze daadwerkelijk besparen. Dit kan relevant zijn in zowel interne als externe discussies. In de download ‘De economisch waarde van vrijwilligerswerk bij hockeyverenigingen’ lees je meer.
In de downloads vind je tevens een document waar alle tips en trics instaan t.a.v. boeien en binden van vrijwilligers en een welkomstboekje die een vereniging kan geven aan nieuwe leden. Een welkomstboekje helpt nieuwe leden en de ouders te betrekken bij de vereniging en wegwijs te maken. Dit kan een eerste stap zijn naar vrijwilligerswerk.

Downloads

Artikelen

Deel deze pagina