Maatschappelijke thema’s

De KNHB zet zich in op het gebied van verschillende maatschappelijke thema’s. Een aantal maatschappelijke thema’s bieden ook kansen voor verenigingen. Je vindt hier allerlei informatie over hoe je maatschappelijk verantwoord kunt verenigen.

Subsidieregelingen

De Sportimpuls
De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten (van de menukaart) die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. De KNHB heeft drie projecten op de Menukaart staan: Funkey, Schoolactieve verenigingen (waaronder kennismaken met hockey) en Streethockey, maar er zijn nog veel meer activiteiten die voor jouw omgeving interessant kunnen zijn. De subsidie is speciaal voor organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren waarbij men met meerdere partijen samenwerkt. Onze ervaring leert dat het overleggen met andere organisaties en de buurtscan veel tijd kosten en adviseren verenigingen dan ook om op tijd te beginnen. Lees ter inspiratie eens het projectplan van het Funkey project in Amstelveen.

Artikelen

De Sportimpuls (subsidieregeling)

Organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren kunnen een aanvraag indienen voor budget uit de Sportimpuls. Bij de Sportimpuls staat vraaggericht werken centraal. Het verkennen van de huidige situatie in een buurt is daarom een…

Meer weten: De Sportimpuls (subsidieregeling)

Wijkgericht verenigen

Betrokkenen vragen steeds meer om lokale samenwerking. De KNHB heeft de ambitie om samen met haar partners lokale initiatieven te stimuleren en te ondersteunen, in het kader van wijkgericht verenigingen. Het wijkgericht verenigingen richt zich met name op doelgroepen met een lage sport- en/of maatschappijparticipatie.

Inspiratie
Wil je met jouw vereniging ook aan de slag met wijkgericht verenigen en zo een maatschappelijke bijdrage leveren in de wijk? In de best practices onderaan dit hoofdstuk lees je hoe andere verenigingen al aan de slag zijn met wijkgericht verenigen.

Er bestaan ook verschillende hockeysoorten waarbij samenwerkingen tussen verenigingen en wijken worden gestimuleerd, zoals Urban hockey en Streethockey. In het kader hiervan heeft de KNHB ook een aantal samenwerkingen met onder andere de Johan Cruyff Foundation en de Richard Krajicek Foundation.

Meer weten over deze hockeysoorten? Je leest het onder Urban Hockey.

Seniorengym
Bij hdm verzorgt men in het kader van wijkgericht verenigen al een aantal jaar seniorengym voor 70+ers uit de wijk. Na een succesvolle groep op de maandagochtend is hier een groep op de woensdagochtend aan toegevoegd. Onder deskundige begeleiding kunnen ouderen uit de wijk bewegen in de sporthal en daarna gezellig samenzijn in het clubhuis voor een kopje koffie. Wie dan nog niet genoeg bewogen heeft kan ook sjoelen of tafeltennissen. Tijdens het 110-jarig bestaan van hdm werd de seniorengymgroep in het zonnetje gezet.

Artikelen

Gezonde Sportkantine

De Gezonde Sportkantine: waarom is het zo belangrijk?
Een sportvereniging is een belangrijke sportieve en sociale ontmoetingsplaats. Het sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl, minder stress en een gezond gewicht. Bij sporten en bewegen hoort uiteraard ook gezonde voeding. Toch is een aanzienlijk deel van de Nederlanders te zwaar en is er een toename te zien van matig overgewicht bij kinderen tot 20 jaar. Deze toename komt door het feit dat we meer energie (via eten en drinken) innemen dan dat we verbruiken. Eten en drinken zijn constant aanwezig in onze omgeving en in commercials, vooral de veel te zoete, zoute en vette varianten. De gevolgen daarvan kunnen groot zijn, want het verhoogt de kans op diabetes, kanker en hart- en vaatziekten.

De hockeyvereniging als plek waar je bewust omgaat met je gezondheid
Een gezonde voedingskeuze is onlosmakelijk verbonden met sport en bewegen, voor jong en oud, en een gezond aanbod van eten en drinken past daarom bij de sportieve en maatschappelijke functie van de sportvereniging. De KNHB is zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl. Na afloop van het hockeyen komt een groot deel van de hockeyers samen in het clubhuis om wat te eten en te drinken. Het huidige assortiment in de meerderheid van de clubhuizen biedt echter nog onvoldoende gezonde alternatieven.
Het inrichten van een Gezonde Sportkantine bij hockeyverenigingen, waarbij een gezond alternatief wordt geboden, brengt daar verandering in. In samenwerking met onder andere het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) werkt de KNHB daarom hard aan verdere bewustwording op dit thema door verenigingen te inspireren en te motiveren een gezond en divers assortiment aan te bieden.

Richtlijnen Gezondere Kantines
Bij het Voedingscentrum weten ze uit onderzoek en jarenlange ervaring dat keuzes voor eten en drinken grotendeels worden gemaakt uit gewoonte en wat makkelijk te verkrijgen is. Het aanbod bepaalt de vraag. Als ook gezonde producten voor het grijpen liggen, gaan mensen andere keuzes maken. Zeker als in de presentatie de gezonde keuze voorrang krijgt. Kleine aanpassingen in het aanbod kunnen zo grote veranderingen teweeg brengen in de vraag.
Vanuit die kennis over voeding en gedrag heeft het Voedingscentrum de Richtlijnen Gezondere Kantines opgesteld. Belangrijk is dat de hele kantine zoveel mogelijk ‘gezond’ uitstraalt. Van de presentatie van het assortiment, de menukaart en het prijsbord tot de reclameposters. Volgens die richtlijnen zijn er drie niveaus: brons, zilver en goud. Hoe gezonder het assortiment en de uitstraling, hoe edeler het eremetaal.

Brons: een betere keuze bieden
De eerste stap naar de gezonde sportkantine is het bieden van een gezondere keuze naast het bestaande assortiment. Binnen elke productgroep wordt minstens één betere optie zichtbaar aangeboden. Voorbeelden van productgroepen zijn: brood, zoete snacks, hartige snacks en dranken. Volkorenbrood, koek met weinig calorieën, popcorn en water zijn in die productgroepen de gezondere opties.

Zilver: verleiden tot de betere keuze
In de zilveren sportkantine wordt in ieder geval groente of fruit aangeboden. Het totale aandeel van gezondere producten is zichtbaar in de meerderheid met producten: als gezonde broodjes, halfvolle zuivel en fruit. De aankleding van de kantine en de presentatie van het assortiment verleidt tot een gezonde keuze.

Goud: de beste keuze spreekt voor zich
Gezond kiezen is vanzelfsprekend in de gouden sportkantine. Het is een gewoonte en dat straalt het aanbod uit door de aankleding. Bovendien zijn ongezonde producten nog maar nauwelijks te vinden in de gouden kantine. Het overgrote deel is gezond, met veel groente en fruit. De gouden kantine straalt in alles ‘gezond’ uit.

Verandering; stap voor stap
Verandering op het gebied van eten heeft tijd nodig. Daarom is het van belang om kleine, haalbare stapjes te zetten en mensen de tijd te gunnen om te wennen aan een nieuw ingezette koers. Het aanbieden en promoten van gezonde alternatieven naast het huidige assortiment geeft de mogelijkheid tot gezonde keuze, zonder daarbij dwingend te zijn. Ook is het van belang om leden mee te laten denken over gezonde alternatieven, zoals bijvoorbeeld een broodje gezond. Hierdoor ontstaat een draagvlak voor de ingezette verandering. Er valt vaak al snel veel winst te behalen:

Naast witte broodjes ook bruine broodjes;
Een broodje gezond;
Soep van de dag;
Vloeibaar frituurvet in plaats van vast frituurvet en de frituur later aan;
Vers fruit (gratis of voor weinig geld);
Water op ooghoogte;
Snoepfruit

Goede voorbeelden
Hockeyvereniging Meerssen heeft een deal gemaakt met de plaatselijke groenteboer en hdm pakt de Gezonde Sportkantine voortvarend aan. Laat je inspireren door deze en andere verenigingen en lees hun best practices!
Op gezondesportkantine.nl vind je eveneens goede voorbeelden ter inspiratie.

Verder praten met iemand van de KNHB? Chantal Mies is het aanspreekpunt  via 030 – 307 76 13 of chantal.mies@knhb.nl)

Artikelen

Rookvrij sportterrein

Met een rookvrij sportterrein geeft een sportvereniging het goede voorbeeld aan kinderen. De vereniging draagt met alle staf, ouders en supporters uit dat niet-roken de norm is, waardoor kinderen minder snel zelf gaan roken. De KNHB heeft de ambitie om een gezonde, sportieve leefomgeving voor kinderen te bevorderen. Daarom onderstreept zij het belang van een rookvrije generatie en stimuleert en ondersteunt hockeyverenigingen om het sportpark rookvrij te maken.

In de bijlage vind je een voorbeeld van een vereniging, die inmiddels een rookvrij complex heeft bewerkstelligd. Lees ook het artikel: ‘KNHB zet zich in voor rookvrije sportterreinen’.  Nieuwsgierig hoe HCM Arnhem hun accommodatie rookvrij heeft gemaakt? Lees hun aanpak en tips in het artikel: ‘HCM Arnhem heeft rookvrij sportpark’.

Aan de slag
Wil je ook een rookvrije vereniging?  Er zijn gratis verschillende ondersteunende materialen beschikbaar. Zo is er een flyer en een stappenplan die je kunnen helpen. Ook zijn er voorbeeldteksten voor nieuwsbrieven, website of een filmpje dat je kunt gebruiken. Download de toolkit.

Wil je een draagvlak-peiling doen op jouw vereniging? Dat kan met je eigen online locatiebanner. Op rookvrij.nl/maak-online-banner maak je in 3 stappen eenvoudig je eigen banner.
Plaats de banner op je website en iedereen ziet in een oogopslag het aantal verzamelde ondertekeningen voor jouw locatie. Het aantal handtekeningen toont het draagvlak voor rookvrij op je vereniging.

Vragen
Heb je een vraag? Neem dan gerust contact op per e-mail: sport@rookvrijegeneratie.nl  of bel met 070 – 315 56 26 (maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur).

Rookvrije Generatie
De Hartstichting heeft samen met KWF Kankerbestrijding en het Longfonds het initiatief genomen voor de beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’. Samen met een groeiend aantal partijen en personen, waaronder de KNHB, KNVB en KNKV werken ze toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

Artikelen

Twinning

Wil je met jouw hockeyvereniging samenwerken met een Europees hockeyontwikkelingsland? Doe dan mee met Twinning!

Doel van het project

Samen met de Europese Hockey Federatie (EHF) start de KNHB een nieuw Twinning programma in aanloop naar het EK 2021. Hiermee wordt een structurele uitwisseling tussen Nederlandse hockeyverenigingen en Europese Nationale Hockey Federaties gecreëerd. Het doel is om bepaalde thema’s (of gebieden) verder te ontwikkelen:

  • Clubmanagement;
  • Vrijwilligers;
  • Goed bestuur;
  • Coaches, scheidsrechters en officials;
  • Youth leadership;
  • Organiseren van evenementen.

Voorbeeld van Twinning

Hockeyvereniging MHC Oosterbeek heeft de afgelopen jaren samengewerkt met de Kroatische vereniging Spartanac. Dit heeft mooie ervaringen opgeleverd voor beide verenigingen:

Nationaal Hockeycongres 2020

Op het Nationaal Hockeycongres zal een verdiepingssessie worden gehouden over Twinning. Wat kan Twinning jouw vereniging bieden? Tom Pedersen-Smith (EHF), Gabriëlle van Doorn (KNHB) & Albert van Tuil (MHC Oosterbeek) vertellen hierover.

Nationaal Hockeycongres 2020

Meedoen

Bekijk het Twinning Programme (Engels) van de EHF voor meer informatie. Heb je vragen over Twinning? Of wil je jouw vereniging aanmelden? Neem dan contact op met Gabrielle van Doorn via twinning@knhb.nl.

Deel deze pagina