MHC MEP geeft voortvarend invulling aan de maatschappelijke rol van de club

Laten we met onze hockeyclub de wereld een beetje mooier maken, aldus Han Swinkels (voorzitter MHC MEP)

Inleiding

Binnen MHC MEP leefde de behoefte om de maatschappelijke betrokkenheid van de club en haar leden te vergroten. Om invulling aan die wens te geven, voerde een student van Breda University of Applied Sciences – tevens lid van MEP – een onderzoek uit dat resulteerde in het rapport ‘Niemand buitenspel’. Het staat boordevol ideeën en concrete actiepunten waarmee de hockeyclub de wereld een beetje mooier kan maken. Inmiddels heeft een groot aantal leden zich ingezet voor acties die kwetsbare bewoners van Boxtel een hart onder de riem steken.

Resultaten

 • Oplevering rapport ‘Niemand buitenspel’ boordevol ideeën en concrete actiepunten
 • Commissie MEP Maatschappelijk zorgt voor continuïteit en het inbrengen van ideeën
 • Diverse maatschappelijke acties voor kwetsbare inwoners van Boxtel georganiseerd
 • Een positieve flow en bewustwording dat je als lid van je hockeyclub een maatschappelijke bijdrage kunt leveren

Aanpak

Aanleiding
Het idee voor een grotere maatschappelijke betrokkenheid van de club is mede gebaseerd op het initiatief van Stichting ‘Met je hart’ dat zich richt op eenzame ouderen en is opgezet door een van de leden van MEP. Daarnaast heeft de club, als onderdeel van de sponsorovereenkomst met Rabobank, toegezegd om zich maatschappelijke in te zetten en initiatieven te ontwikkelen. Tenslotte is ook de roep van de leden om meer voor de omgeving te doen, reden geweest om met de maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de slag te gaan.

Stageopdracht voor student
Zoals binnen iedere andere hockeyclub, is ook binnen MHC MEP veel know how aanwezig. Het onderzoek naar mogelijke maatschappelijke initiatieven van MEP, is als stageopdracht uitgevoerd door een studente van Breda University of Applied Sciences die tevens lid is van MEP. Zij is daarbij begeleid door iemand vanuit de club. Er zijn gesprekken gevoerd met mensen binnen de club en erbuiten, onder meer met medewerkers van de KNHB. Het heeft geresulteerd in het goed doortimmerde rapport ‘Niemand buitenspel’.

Commissie MEP Maatschappelijk
Om de know-how van het onderzoek niet te verliezen is de studente toegetreden tot de nieuw opgerichte commissie MEP Maatschappelijk. Om het belang van de commissie te benadrukken, valt deze onder de verantwoordelijkheid van voorzitter. De commissie heeft tot doel om met nieuwe ideeën te komen en de leden te ondersteunen bij de uitvoering ervan. De communicatie van de acties verloopt via de social mediakanalen en de interne nieuwsbrief van de club. Daarnaast wordt publiciteit gezocht in lokale nieuwsbladen.

Een greep uit de maatschappelijke acties van de leden

 • Een recreantenteam heeft in de plaatselijke Coop-supermarkt klanten benaderd om extra producten in te kopen voor de Voedselbank.
 • Een van de jongste teams heeft het park schoon geprikt.
 • Toen MEP nieuwe hockeytenues kreeg is de ‘oude’ hockeykleding aan kinderen in Afrika geschonken.
 • Een team heeft gekookt voor ouderen.
 • Meisjes MO16-3 heeft samen met het Pandateam dat uit vluchtelingen bestaat, gehockeyd en pannenkoeken gebakken.

Bewustwording
De maatschappelijke acties hebben geleid tot bewustwording onder de leden. Iets betekenen voor een ander is niet alleen fijn voor de ander, maar ook voor jezelf. Het geeft een goed gevoel. Zo wordt de missie van de club – de wereld een stukje mooier maken – bijna automatisch vervuld. MHC MEP is van mening dat in de tijd waarin we nu leven, deze missie op alle sportvelden moeten worden uitdragen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid, neem dan contact op met Han Swinkels, voorzitter van MHC MEP (voorzitter-han@mhcmep.nl)

Bijlage

 • Rapport Niemand buitenspel
 • Video in het kader van de sponsorovereenkomst met de Rabobank

 

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina