Ook kinderen uit kwetsbare doelgroepen willen graag hockeyen!

René Dinant: Ook voor vluchtelingenkinderen en kinderen uit de arme wijken is hockey een fantastische sport. Maar je moet ze wel heel zorgvuldig begeleiden.’

Inleiding

Vluchtelingenkinderen met een verblijfsstatus, kinderen in de wijken die het thuis niet breed hebben. Twee groepen die je vrijwel niet op de hockeyvelden tegenkomt maar voor wie hockey veel kan betekenen. Maar hoe overbrug je de kloof tussen deze kinderen en je hockeyclub? René Dinant deed de afgelopen jaren veel ervaring op met deze moeilijk bereikbare kinderen en hun ouders. Met zijn ervaringen en tips kan iedere hockeyclub aan de slag om de diversiteit binnen de club te vergroten. Want hockey is er voor ons allemaal.

Resultaten

• In totaal 200 kinderen hebben via het Syrië-team en het Panda Team Tilburg kennisgemaakt met hockey.
• 5 kinderen zijn doorgestroomd naar een regulier jeugdteam bij HC Tilburg
• Op dit moment is er 1 Panda Team actief in Tilburg (11-tal), een 8-tal is in ontwikkeling.
• De stapsgewijze aanpak via het Panda Team heeft zich in de praktijk bewezen.
• Er is een berg ervaring opgedaan met de benadering en begeleiding van deze kwetsbare groep kinderen en hun ouders.
• Jeugdleden van hockeyclubs in de stad en regio Tilburg maken kennis met kinderen uit andere culturen en andere sociale lagen van de bevolking.
• Hockey levert een bijdrage aan de integratie en het levensplezier van kwetsbare kinderen.

Aanpak

Liefde, energie, geduld en doorzettingsvermogen
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het vraagt veel liefde, energie, geduld en doorzettingsvermogen om het vertrouwen van deze kinderen te winnen en ze op het hockeyveld te krijgen. Dat werd al snel duidelijk toen René Dinant in oktober 2015 besloot om op zijn vrije vrijdag kinderen uit de opvanglocaties voor asielzoekers in Tilburg hockeytraining te gaan geven. Maar hij heeft er geen moment spijt van gehad en kreeg er heel veel voor terug.

Het centrale idee
Vanaf het begin is het doel de kinderen via het hockey veiligheid, vertrouwen en plezier terug te geven en ze stapsgewijs door te laten stromen naar een reguliere hockeyclub.

Alles begint met het winnen van vertrouwen van de ouders en kinderen. Pas als je daarin slaagt geven ze zich op voor de trainingsgroep. Met deze groep gaan de kinderen trainen en na verloop van tijd ook wedstrijdjes en toernooitjes spelen. Met de ervaring die ze zo opdoen kunnen ze vervolgens als trainingslid doorstromen naar een reguliere hockeyclub. De laatste stap is een volwaardig lidmaatschap als speler van een jeugdelftal.

Waarom deze fasering en wat er allemaal bij komt kijken, lees je hieronder.

Werving kinderen: vertrouwen winnen!
De velden van de Universiteit van Tilburg liggen op loopafstand van de opvang aan de Cobbenhagenlaan in Tilburg. Een perfecte locatie om kinderen uit de opvang op een laagdrempelige manier naar het hockeyveld te krijgen. Zeker ook omdat de Universiteit van Tilburg het initiatief toejuicht en de velden gratis ter beschikking stelt. Alleen de eerste poging om potentiële deelnemers te werven via een briefje op het prikbord, levert geen enkele aanmelding op.

Het gaat pas lopen als René contact legt met één van de ouders die de bewoners enthousiast gaat benaderen. Als bewoner staat hij dichter bij de andere ouders waardoor zij hem gemakkelijker vertrouwen. En dat vertrouwen is essentieel aangezien alle bewoners van het AZC een heftige tijd achter de rug hebben en daardoor moeite hebben iemand te vertrouwen. Alleen met veel aandacht en persoonlijk contact kan dat stapje voor stapje worden teruggewonnen.

De eerste training
Hoewel duidelijk is aangegeven dat de training bedoeld is voor jongens tussen de 12 en 18 jaar, is het enthousiasme duidelijk niet aan leeftijd gebonden. Een enorme groep mensen- in leeftijd variërend van 7 tot 70 jaar – trekt voor de eerste training naar het hockeyveld. Uiteindelijk gaan 20-25 jongens met bal en stick aan de slag. Die hockeyspullen heeft René via zijn contacten bij elkaar gescharreld.

Het Syrië-team
Uit de eerste trainingsgroep ontstaat allereerst een jongensteam met Syrische jongens in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Dit Syrië-team gaat wedstrijden spelen tegen teams van hockeyverenigingen in de omgeving.

Leerpunten hierbij zijn:
• De jongens willen geen medelijden maar duidelijke kaders. En deze kaders moet je strikt handhaven om hun respect te verdienen.
• Transparantie – wat kunnen ze verwachten en wat wordt er van hen verwacht – is noodzakelijk om het vertrouwen te winnen. Zowel voor de kinderen als de ouders.
• Hockey is geen oorlog terwijl ze dat in eerste instantie wel denken. Ze beleven alles heel extreem, zowel winst als verlies, en dat is goed om te beseffen.
• Motiveren is niet nodig, afremmen vaak wel.

Het Panda-team
Na het Syrië-team wordt ook een meisjesteam gevormd: het Panda Team. Ook dit team – met meisjes in de leeftijd van 7 tot 13/14 jaar – traint wekelijks en speelt met enige regelmaat wedstrijden en toernooitjes bij clubs in de omgeving. Want alleen trainen is niet genoeg, de kinderen willen ook echte wedstrijdjes spelen. Het team heeft een eigen Facebook-pagina (@pandahockeyteamtilburg). Vooral het regelen van het vervoer naar de wedstrijden en toernooien is een uitdaging omdat vrijwel geen enkele ouder een auto of rijbewijs heeft. Vaak moet René daarom een beroep doen op zijn eigen netwerk.

Ook kinderen die het thuis niet breed hebben
Na in eerste instantie geworven te hebben in de opvang, besluit René om ook kinderen te gaan werven in de wijken waar de mensen het niet breed hebben. Via clinics op scholen in de wijk worden de eerste contacten gelegd. Maar ook hier is meer nodig om de kinderen en hun ouders over de streep te trekken. Daarom gaat René langs bij de geïnteresseerde gezinnen om hen aan de keukentafel uit te leggen wat zij kunnen verwachten: alles in het kader van transparantie om het vertrouwen te winnen.

Overgang naar een reguliere hockeyclub
Inmiddels zijn 5 meisjes uit het Panda Team doorgestroomd naar een regulier lidmaatschap bij HC Tilburg. Ook deze stap is intensief begeleid door René. Coaches, trainers en lijncoördinatoren zijn vooraf gebrieft over hoe om te gaan met deze kinderen omdat sommigen soms afwijkend gedrag kunnen vertonen.

Maar het is vooral mooi om te zien hoe de kinderen integreren. Zo werd een Iranees meisje door een van haar teamgenootjes geïnterviewd. Dat interview heeft ze vervolgens verwerkt in haar werkstuk voor school. Dat levert over en weer veel goodwill op.

Hoe zit het financieel?
Het begon met gebruikte, bij elkaar gescharrelde sticks, scheenbeschermers en andere materialen. Maar via sponsors uit het netwerk van René – veel bedrijven willen graag hun maatschappelijke gezicht laten zien – kon uiteindelijk een eigen tenue geregeld worden. Een enorme gebeurtenis die met een feest en Halal-eten door kinderen en ouders werd gevierd.

Voor de contributie kunnen de kinderen een beroep doen op de Stichting Leergeld in hun gemeente. Voor de aanschaf van materialen bestaan subsidies, ondermeer bij de gemeente. Het is daarbij handig om direct contact te hebben met de wethouder die hierover gaat. Dat versnelt de zaak en het voorkomt dat het bij mooie voornemens blijft.

Voor welke hockeyclubs is de aanpak interessant?
Voor ieder hockeyclub met een warm maatschappelijk hart die diversiteit binnen de club serieus neemt. Het vraagt wel veel tijd, aandacht, betrokkenheid en doorzettingsvermogen om deze groep binnen te halen. Ook is het goed om te weten hoe de ouders en kinderen uit andere culturen het beste benaderd kunnen worden. En natuurlijk moet men de weg kunnen vinden binnen de gemeente die deze initiatieven graag ondersteunt.

Wil jij vluchtelingenkinderen met plezier laten hockeyen?
Wil jij een groot verschil maken in het leven van vluchtelingenkinderen en kinderen die het thuis niet zo breed hebben? Neem dan contact op met Gabriëlle van Doorn van de KNHB (gabrielle.van.doorn@knhb.nl of 030 – 3077 623). Zij kan je verder helpen en in contact brengen met René Dinant die zijn kennis graag deelt. Naast initiatiefnemer van het Panda Team is René als trainingscoördinator actief op HC Delfshaven Rotterdam, een hockeyclub in het hart van de Rotterdamse wijk Delfshaven waar kinderen en andere inwoners van de buurt op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met hockey.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina