LOHC (Leiden) wint kinderen voor het keepen via keepersclinic voor de jeugd O9 en O10 jaar

Eric Welvaart, initiatiefnemer: ‘We laten in de eerste plaats ervaren dat keepen leuk is.’

Inleiding

Keepen is altijd een beetje het ondergeschoven kindje. Keepen is niet hip, vaak eindigen spelertjes met het minste hockeytalent tussen de palen. Ook ouders willen liever dat hun kind tijdens de wedstrijd over het veld holt in plaats van statisch voor zijn doel staat. Zonde, want keepen is leuk en fysiek uitdagend. Bovendien kun je als keep het verschil maken en wedstrijden beslissen. Om de kinderen te enthousiasmeren en wat te doen aan het imago van de keeper, heeft LOHC (Leiden) de jaarlijkse keepersclinic voor de categorie O9/O10 in het leven geroepen. Na het succes van vorig seizoen, bleek het animo met 18 O9/O10-keepertjes dit jaar nog groter.

 

Foto: Ed Patijn

Resultaten

  • 18 enthousiaste O9/O10-jeugdleden hebben spelenderwijs kennisgemaakt met keepen.
  • Keepen krijgt een boost en is positief op de kaart gezet binnen de club.
  • Ouders hebben gezien dat keepen fysiek uitdagend is en dat de kinderen er lol in hebben.
  • De eerste inschrijving (nieuwe keeper) voor de nieuwe cyclus in maart 2015 is binnen.

Aanpak

Keepen is leuk
Net als veel andere clubs heeft LOHC moeite om voldoende vaste keepers voor de jeugdelftallen te vinden. Hoewel er wekelijks keeperstraining is voor de roulerende ‘keeper van de week’ in de O9/O10-teams, kwam het voor dat ze huilend door hun ouders werden afgeleverd. Met de keepersclinic voor de O9/O10-jeugd wil Leiden hier iets aan doen. De belangrijkste doelstelling is plezier in het keepen overbrengen. Het gaat dus niet zozeer om direct vaste keepers van de deelnemertjes te maken, maar om ze te laten zien dat keepen leuk is.

Plezier in het keepen
Om plezier over te brengen heb je natuurlijk enthousiaste keeperstrainers nodig. Uiteindelijk hebben 4 jeugdkeepers onder leiding van dames seniorenkeeper Marlies van Eck van der Sluijs, het project opgepakt. Gedurende 4 zondagen hebben zij de keepertjes op een compact veldje met 4 goals spelenderwijs de beginselen van het keepersvak bijgebracht: basishouding, voetenwerk, duiken, blok sliden, rebounden, blokken hoge ballen, etc. Ook kwamen de keepers van H1 en H2 langs voor een demonstratietraining. ‘Supervet’ voor de kinderen, bovendien konden ze zo zien wat ze allemaal nog gaan leren als ze doorgaan met keepen. Ook leuk: iedere training werd afgesloten met een partijtje voetbal in volle keepersuitrusting.

Niet onbelangrijk: ook de ouders zijn positief
Niet alleen de kinderen, ook hun ouders reageerden erg positief op de training. Duidelijk is dat zij zich nooit hadden gerealiseerd dat ook keepen heel intensief kan zijn en dat de kinderen er lol in hebben. Ook het feit dat de keepers van H1 en D1 acte de présence gaven zorgde voor veel goodwill langs de lijn. Het keepen zit sowieso in de lift sinds de uitspraak van de bondscoach dat bij gelijkwaardige teams, de strafcorner en de keep het verschil maken. Alles bij elkaar opgeteld lijkt de clinic precies op het goede moment te komen.

Niet bedoeld om vaste keepers te werven
Zoals gezegd is de clinic in eerste instantie niet bedoeld om vaste keepers te werven. Net als op veel andere clubs hanteert Leiden het principe van de roulerende keeper in de O9/O10- jeugd. Bij de eerstejaars O12-jeugd wordt bij de breedtesport gestreefd naar een vaste keeper, al komt het in de praktijk meestal voor dat er wordt gespeeld met (een beperkt aantal) roulerende keepers. In de lijnteams staan vanzelfsprekend vaste keepers in het goal. Toch heeft de clinic bij de jongens O12-teams al toe geleid dat er 7 keepers voor 5 teams zijn. Bij de 27 meisjesteams in de O12-, O14- en O16-lijn zijn er 5 selectiekeeper en 6 vaste breedtekeepers. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel.

Ervaring opdoen in een D-team
Een leuke uitvloeisel van de clinic is dat tweedejaars O9/O10-deelnemers (meisjes) nu op invalbasis kunnen worden ingezet bij eerstejaars O12-teams als keeper. Voor deze meiden wordt ook elke week een extra keeperstraining georganiseerd. Zo sla je twee vliegen in een klap: de keeper kan ervaring opdoen en het O12-team krijgt een goed getrainde keeper. Let wel: de eigen O9/O10-wedstrijd gaat altijd voor.

Toekomstplannen
LOHC is heel bewust met de O9/O10-keepertjes begonnen om het keepersprobleem bij de basis aan te pakken. In de huidige opzet kan de clinic gedraaid worden binnen het budget van de club voor de keeperstraining. Gezien het grote succes lijkt het opschalen van het project voor de hand te liggen, ook in de oudere jeugdcategorieën valt er nog een wereld te winnen. Maar daarvoor zal dan wel een sponsor gevonden moeten worden.

Facebook-hit
Een foto van de clinic is via Facebook de hele wereld overgegaan en heeft in 2 dagen tijd meer dan 800 likes gekregen! In één plaatje is duidelijk hoeveel plezier iedereen heeft in de clinic, zowel de trainer als de keepers.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina