De Sportimpuls (subsidieregeling)

Organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren kunnen een aanvraag indienen voor budget uit de Sportimpuls. Bij de Sportimpuls staat vraaggericht werken centraal. Het verkennen van de huidige situatie in een buurt is daarom een belangrijke eerste stap: welke groepen bewegen weinig of dreigen uit te vallen, wat is hun behoefte en welk beweegaanbod is er voor hen al beschikbaar. Bij het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten is samenwerken essentieel. Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling, en tussen sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD’en en het bedrijfsleven.

Menukaart Sportimpuls

Iedere Sportimpuls aanvrager moet sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls kiezen. De Menukaart Sportimpuls is een overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren ontwikkeld is door sportbonden, beweegaanbieders, fitnessorganisaties en andere organisaties. De Menukaart Sportimpuls kan je hier vinden.
De KNHB heeft twee projecten op de Menukaart staan: Funkey en Streethockey. Schoolactieve verenigingen (waaronder kennismaken met hockey) vind je ook op de menukaart terug.

Waarom een Sportimpuls subsidie-aanvraag?

Wil je jouw vereniging openstellen voor de wijk? Overweeg je een meer maatschappelijke vorm van verenigen? Dan kan het proces van de Sportimpuls subsidieaanvraag verder helpen in het leggen van duurzame contacten met bedrijven, instellingen en instanties, waarmee je de basis legt voor meer maatschappelijk verantwoord verenigen. Ook als de Sportimpuls subsidie niet wordt toegekend, kunnen deze contacten leiden tot een vruchtbare, wijkgerichte samenwerking. Wordt de subsidie wél toegekend, dan krijgt de coöperatie een professioneler karakter. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Welke projecten?
Uitsluitend projecten (interventies) die op de menukaart staan kunnen worden opgenomen in de subsidie-aanvraag. De KNHB informeert je graag over de mogelijkheden om Funkey en Streethockey professioneel op te zetten middels een subsidie. De interventies kunnen de positie als wijkgerichte vereniging binnen de gemeente versterken.

Maar ook projecten van andere bonden of instanties kunnen interessant voor een vereniging zijn, bijvoorbeeld
·         De schoolactieve vereniging (NOC*NSF, hieronder valt ook kennismaking met hockey)
·         De buurtsportvereniging (Sportservice Noord-Holland)
·         De Krajicek Sportclub op de Playground (Krajicek Foundation)
·         De schoolsportvereniging (Rotterdam Sportsupport)
·         De sportclub als buurthuis van de toekomst (Sportbank, voorbeeld hdm)

Voor meer informatie over deze en vele andere menukaart-interventies vind je op de Menukaart Sportimpuls.

Voorwaarden

Onze ervaring leert dat onderstaande aanvraagvoorwaarden zwaar wegen:
1)    Is de aanvraag Vraaggericht (zit de doelgroep op jouw aanbod te wachten)?
2)    Is de aanvraag Wijk/buurtgericht (met nadruk op de lagere inkomensbuurten)? Maak gebruik van de buurtscan!
3)    Is de aanvraag gericht op (dreigend) inactieve kinderen, volwassenen en/of ouderen?
4)    Wordt er samen gewerkt? Doe je aanvraag samen met meerdere lokale partners die mogelijk meer weten van inactieve doelgroepen, zoals welzijnsorganisaties, zorginstellingen, het bedrijfsleven en het onderwijs. Stel de gemeente op de hoogte van het gezamenlijk initiatief.
5) Is de aanvraag duurzaam (loopt het project door als de subsidieperiode voorbij is)?

Het volledige criteria-overzicht vind je op deze website.

Samenwerking

Naast samenwerking met andere sectoren, genoemd in punt 4 hierboven, kun je ook denken aan samenwerking met andere nabij gelegen sportverenigingen. “Funkey Amstelveen” is hiervan een goed voorbeeld, waarbij de hockey-, rugby- en voetbalvereniging gezamenlijk een Funkey aanbod doen op de scholen en vier verenigingen, daarbij ondersteund door een aanzienlijke Sportimpuls-subsidie. Door dit project is de samenwerking op het sportpark enorm toegenomen en streeft men er nu samen naar om het mooiste sportpark van Amstelveen te worden.

Wijkgericht verenigen

Een thema dat steeds meer aandacht krijgt onder sportverenigingen is wijkgericht verenigen. Hoe kun je als vereniging wijkgericht opereren? Hieronder een beschrijving van het schema (zie document) dat een beeld geeft van het wijkgericht verenigen op meerdere niveaus. Hierin onderscheiden we twee bewegingen:

1)   De vereniging gaat de wijk in, met als mogelijke interventies:
·         Funkey op school
·         De schoolactieve vereniging
·         Streethockey op Cruyff Courts & Krajicek Playgrounds
·         De buurtsportvereniging / de Krajicek sportclub / de schoolsportvereniging (allen als brug tussen wijk en vereniging)

2)   De wijk komt op bezoek bij de vereniging, met als mogelijke interventie:

·         De sportclub als buurthuis van de toekomst

Ondersteuning nodig of vragen?

De KNHB staat klaar om jou te adviseren over de mogelijkheden van de Sportimpuls voor uw initiatief. Dit kan je doen door te mailen naar Gabriëlle van Doorn. Meer informatie over de Sportimpuls vind je op de website van Sport in de buurt.

Downloads

Deel deze pagina