Forescate: Buurthuis van de Toekomst

Inleiding

Forescate is een bloeiende hockeyvereniging in Voorschoten. In de 56 jaar sinds haar oprichting is de club gegroeid naar ruim 1.300 leden uit de directe omgeving van Voorschoten. Door alle leden, hun ouders, de vrijwilligers, sponsoren en supporters is er een grote betrokkenheid tussen het dorp Voorschoten en de hockeyclub. De vereniging is daardoor heel zichtbaar en heeft een ‘gunfactor’, maar beseft dat dit niet vanzelfsprekend is.

Het bestuur, de leden en de vrijwilligers zijn zich bewust van de maatschappelijke positie die de club heeft. Behalve het via sport bijdragen aan de gezondheid, de nodige aandacht die sportiviteit en respect krijgt, het plezier van het aanbieden van G-Hockey en een goede verenigingssfeer in het algemeen, vindt de club dat zij verder kan bijdragen aan een bredere maatschappelijke inbedding. In haar nieuw te vormen beleid heeft het bestuur van de club dan ook ontwikkeling en opleiding centraal staan in de missie en visie.

Samen met hoofdsponsor Rabobank is Forescate zeer actief in maatschappelijke projecten. Samen met de sponsor houdt de vereniging zich bezig met het opzetten, ondersteunen en laten groeien van De Sporttafel, een interdisciplinaire sportkoepel in de regio Haaglanden waarmee best-practices worden uitgewisseld tussen sportverenigingen om elkaar sterker te maken.

Het belangrijkste maatschappelijk project, wat momenteel wordt ingebed in de vereniging is het Buurthuis van de Toekomst. Het Buurthuis maakt de verdere verbinding met de maatschappij door seniorenfit aan te bieden, taalklassen voor vluchtelingen te ondersteunen en sport te introduceren bij jonge kinderen die zelfstandig minder snel de stap hadden gemaakt om aan te sluiten bij een sportvereniging.

Resultaten

Seniorenfit
In samenwerking met een lokale fysiotherapeut is seniorenfit gestart. Een beweging-uur voor ouderen met als doel ouderen actief buiten te laten bewegen en te zorgen voor een sociale ontmoetingsplek.

Na een jaar proefgedraaid te hebben met seniorenfit is dit nu definitief vormgegeven als wekelijkse activiteit waar op dit moment gemiddeld 20 senioren aan deel nemen.

Jeugdsportclinic
Samen met omliggende sportverenigingen biedt de vereniging in de zomer sportclinics aan voor de jeugd die niet op vakantie kan/is. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten en ze actief te laten bewegen.

De jeugd-sport-clinics zijn geëvalueerd en besloten is in het komende jaar op een iets ander manier vorm te geven. In plaats van separate clinics wordt het nu een driedaags durend sportkamp voor maximaal 75 deelnemers.

Taalklas vluchtelingen
Forescate biedt in samenwerking met vluchtelingenhulp een taalklas aan voor vluchtelingen. Daarnaast biedt Forescate deze vluchtelingen de mogelijkheid om vrijwilligerswerk bij de vereniging te doen waarmee deze doelgroep makkelijker integreert binnen de omgeving en sneller de taal leert.

Er zijn nu structureel twee taalklassen actief en een aantal vluchtelingen hebben met grote regelmaat vrijwilligersactiviteiten op de club verricht.

 

Aanpak

Met het buurthuis van de toekomst heeft Forescate zich ten doel gesteld een brede maatschappelijk betrokken hockeyclub te zijn die zich inzet voor het welzijn van jeugd en ouderen door middel van sportgerelateerde activiteiten. Door het vervullen van een centraal maatschappelijk rol creëert te vereniging een win-win situatie waarbij ouderen en allochtonen die moeite hebben met integratie uit hun sociale isolement worden gehaald, een nieuwe bron van vrijwilligers wordt aangeboord en een netwerk ontstaat dat op vele manieren kan bijdragen aan succesvolle samenwerkingsverbanden.

Het uitgangspunt was dat het project kostenneutraal moest kunnen draaien waarbij door het bestuur wel financiële steun was toegezegd indien dit noodzakelijk bleek te zijn.

Het initiatief is in de analysefase gesteund vanuit de Rabobank met vrijblijvende professionele begeleiding. Na de analysefase is het plan voorgelegd aan de gemeente wat heeft geleid tot een eenmalige subsidiesteun van €2.000,-. Dit bedrag is grotendeels nog beschikbaar, omdat door de inzet van vrijwilligers het eerste jaar seniorenfit nagenoeg gratis kon worden aangeboden. De jeugd-sport-clinics zijn gesteund met twee kleine subsidieaanvragen, ieder goed voor €500,- waarmee de clinics kostendekkend gemaakt konden worden. Aan de taalklas zijn voor de vereniging geen kosten verbonden.

Vanuit het bestuur is er een verantwoordelijk bestuurslid aangesteld. Daarnaast is er een commissie opgesteld met een voorzitter, secretaris en commissieleden. Het totaal aantal commissieleden is vastgesteld op tenminste 5.

Vanuit het bestuur zijn de volgende tijdslijnen meegegeven:

  • Omgevingsanalyse: 6 maanden
  • Opstellen en uitwerken plannen en budget: 6 maanden
  • Vormgeven en starten activiteiten: 1 jaar
  • Evaluatie na 2 jaar en afspraken maken voor vervolg

De doorlooptijd van dit project is 2 jaar geweest. Het project is gestart naar aanleiding van het opstellen van een maatschappelijk CV en dialoog binnen het bestuur wat we als vereniging willen zijn en willen uitstralen. In 2015 heeft dit geleid tot het formeren van het project Buurthuis van de Toekomst. Dit project heeft eerst een analyse gedaan in de buurt van de maatschappelijk sociale situatie. Uitkomst hiervan liet zien dat in Voorschoten ruim 8.000 senioren wonen, waarvan 15% zich eenzaam voelt. Daarnaast werd ons door diverse instanties aangegeven dat de jeugd tegenwoordig minder sport en obesitas een dreigend gevaar is onder deze doelgroep. Naar aanleiding van deze analyse is de doelstelling van Buurthuis van de Toekomst opgesteld en is nagedacht over uit te voeren activiteiten. Deze activiteiten zijn in 2017 opgestart en vormgegeven.

Voor meer informatie over het project, klik hier.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina