Financiën

Hier vind je belangrijke informatie over verzekeringen, wetten en fiscale regelingen en/of regels. Maar ook over de contributiemonitor en informatie rondom Buma, Sena (spelen van muziek op de vereniging) en Videma (tonen van tv-beelden).

Buma, Sena en Videma

Het is natuurlijk gezellig om muziek af te spelen in het clubhuis of gezamenlijk televisie te kijken. Hieraan zijn echter wel regels verbonden. Omdat niet iedere vereniging voldoende op de hoogte is van deze regels, hebben we de belangrijkste informatie voor je op deze pagina geplaatst. Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact op met Ria van Rijn, medewerker Financiën, via ria.van.rijn@knhb.nl.

Verschillende partijen beschermen de rechten van auteurs, componisten en andere makers. Als het gaat om muziek, heb je met zowel Sena als Buma te maken. Beiden werken voor verschillende groepen makers van muziek. Via Sena krijgen muzikanten en producenten een vergoeding voor het gebruik van hun werk. Buma zorgt ervoor dat de componisten en tekstschrijvers een vergoeding krijgen.

Muzieklicentie
Omdat de muziek die je in het clubhuis of op je vereniging draait, eigendom is van alle hierboven genoemde mensen, betaal je voor je muzieklicentie. Met zowel Sena als Buma heeft de KNHB een contract afgesloten waardoor hockeyverenigingen korting ontvangen. Om die korting te ontvangen, moet een hockeyvereniging zich wel bij het collectief aansluiten. Is jouw vereniging hier nog niet bij aangesloten, maar heb je daar wel interesse in? Neem hierover dan contact op met Ria van Rijn, medewerker Financiën, via ria.van.rijn@knhb.nl.

Sena

De vergoeding voor muziekgebruik door sportbonden en sportverenigingen aan Sena geldt voor niet verpachte sportkantines en is gelijk aan de vergoeding voor club-, jeugd-, buurt- en dorpshuizen. Door het betalen van de vergoeding mag je als vereniging muziek gebruiken in de kantine en accommodatie, op het sportveld, tijdens feestavonden en op de website van je vereniging.
Sena voert controles uit en bezoekt bedrijven waarvan het vermoeden bestaat dat ze muziek draaien en geen licentie hebben.

Kortingsregeling KNHB
De KNHB heeft een contract met Sena, waardoor de hockeyverenigingen (met een niet verpachte sportkantine) een korting krijgen van 15,26% en vallen in de oppervlakte 1 t/m 100 m2.

Tarief
Het tarief na korting gebruik makend van de KNHB-overeenkomst, is voor 2019: € 126,22. De tarieven worden jaarlijks aangepast conform de consumentenprijsindex en zijn vooralsnog vrijgesteld van BTW.

Buma

De vergoeding van de Buma is onderverdeeld naar drie soorten muziekgebruik:

  • Buma achtergrondmuziek: de functie van achtergrond muziek is vaak terug te brengen tot een sfeerverhogend karakter in het clubhuis;
  • Buma amusementsmuziek: als er één of meerdere dagen per jaar een feest of evenement gehouden wordt;
  • Buma muziek op het veld: hierbij wordt gekeken naar het aantal zitplaatsen of de oppervlakte.

Kortingsregeling KNHB
De KNHB heeft een contract met Buma, waardoor de hockeyverenigingen een korting krijgen van 13,7%.

Tarief
De Buma kent geen vast tarief. Het tarief is o.a. afhankelijk van:

  • de oppervlakte van het clubgebouw;
  • de apparatuur;
  • de periode dat het clubhuis geopend is;
  • het soort muziekgebruik;
  • het aantal feestavonden.

Videma

Videma is met NOC*NSF ten behoeve van de sportbonden en hun verenigingen een convenant overeengekomen waarin afspraken zijn gemaakt over de door de verenigingen verschuldigde vergoedingen, indien zij de kantine in eigen beheer exploiteren en in de kantine gebruik maken van tv.

Tarief
De vaste jaarvergoeding per vereniging bedroeg voor 2018 € 89,23 exclusief BTW. Dit tarief geldt alleen als er gebruik wordt gemaakt van de collectiviteit van de KNHB. Is jouw vereniging nog niet bij het collectief aangesloten, maar heb je daar wel interesse in? Neem dan contact op met Ria van Rijn, medewerker Financiën, via ria.van.rijn@knhb.nl.

Op de websites van Buma Stemra, Sena en Videma lees je er alles over.

Fox Sports

Videma vertegenwoordigt de programma’s die via de tv-zenders op het zogenaamde open net vertoond worden (Nederland 1, RTL4, SBS6, etc.). Fox Sports valt daar als digitale premium zender niet onder. Wil je samen met de leden van de vereniging in de kantine kijken naar sportwedstrijden die via FOX Sports worden uitgezonden, dan moet je hiervoor een FOX Sports Zakelijk-licentie hebben. Uitsluitend met deze licentie mag je alle uitzendingen van FOX Sports in de kantine vertonen.

Er vinden door heel Nederland wekelijks mystery visites plaats tijdens de live wedstrijden. In geval van aantoonbaar inbreuk maken heeft de rechter recent bepaald dat hiervoor boetes opgelegd kunnen worden variërend van minimaal € 5.000 – € 150.000 per overtreding (exclusief administratie en juridische kosten).

Uitgebreide informatie vind je op de website van Fox Sports

Artikelen

Contributiegegevens

Vind hier het contributiemodel van de KNHB.

Fiscaal

Nieuwe subsidieregeling amateursportverenigingen

Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de btw-sportvrijstelling. Vanwege die verandering is er per 1 januari 2019 een nieuwe subsidieregeling voor amateursportverenigingen van kracht; de ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’. Wat is er nu precies veranderd en wat betekent dit voor hockeyverenigingen en -stichtingen? We krijgen hier van penningmeesters regelmatig vragen over. De meest gestelde vragen en antwoorden hebben we op deze pagina gepubliceerd.

Webinar ‘Einde noodzaak ‘stichting accommodatie’ – wat betekent dit voor jou?’

Vanwege de wijziging in de btw-sportvrijstelling, organiseerden we samen met onze partner Deloitte op 3 december 2018 een webinar. Tijdens het webinar gingen we in op één specifieke vraag die we vaak horen:

‘Is het hebben van een stichting (voor het onderbrengen van de accommodatie) vanaf 1 januari 2019 nog wel zinvol?’

Een begrijpelijke vraag, aangezien deze stichting tot en met 2018 met btw te maken had en vanaf 1 januari 2019 niet meer. Wat zijn de mogelijkheden voor het opheffen van een stichting en welke aandachtspunten gelden daarbij? Karin van Willigen (Manager Financiën en Bedrijfsvoering, KNHB), Nienke Roetert Steenbruggen (Senior manager Legal, Deloitte) en Rob Peters (Senior manager Indirect Tax, Deloitte) waren tijdens het webinar aanwezig om zoveel mogelijk vragen over dit onderwerp te beantwoorden. Heb je het webinar gemist? Je kunt het hieronder terugkijken:

Informatie uit webinar

Er zijn tijdens het webinar erg veel vragen binnengekomen én beantwoord. Om de informatie nog eens rustig terug te kijken, hebben Nienke en Rob de belangrijkste informatie gebundeld in onderstaande presentatie:

Meer weten over de nieuwe subsidieregeling?

Wil je meer weten over de nieuwe regeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’? Op deze pagina van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i) vind je meer informatie en handige links.

We organiseerden het webinar op 3 december in samenwerking met onze partner Deloitte.

 

Vrijwilligersregeling

Verricht iemand als vrijwilliger – dat wil zeggen ‘niet voor zijn beroep’ – werkzaamheden voor een sportorganisatie, dan kan de vrijwilligersregeling worden toegepast. De vrijwilligersregeling roept veel vragen op. In de bijlage vind je een document waarin veelvoorkomende vragen worden beantwoord. Beantwoording vindt plaats naar de status in de wet- en regelgeving per augustus 2011.

Downloads

Verzekeringen

Een schademelding kun je indienen via de speciale KNHB-pagina van Interpolis.

De KNHB sloot voor haar leden bij Interpolis twee verzekeringen af:

– een aansprakelijkheidsverzekering
– een ongevallenverzekering

Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop je een beroep kunt doen voor jouw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), je de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.

De ongevallenverzekering van de KNHB vergoedt schade bij blijvende invaliditeit en overlijden. Daarnaast komen ook kosten voor tandheelkundige behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een speler tijdens een wedstrijd of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler. Hierover heeft de rechter diverse uitspraken gedaan, waarin wordt geconcludeerd dat een schadeveroorzakende handeling in de sport minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld. Deze uitspraken vormen nu een leidraad voor de beoordeling van aansprakelijkheid.

Op de KNHB-pagina van Interpolis vind je ook aanvullende algemene informatie en tips over hoe je blessures kunt voorkomen op het hockeyveld.

Downloads

Deel deze pagina