Financiën

Onder het thema ‘Financiën’ vind je belangrijke informatie over verzekeringen, wetten en fiscale regelingen en/of regels. Maar ook over de contributiemonitor en informatie rondom Buma, Sena (spelen van muziek op de vereniging) en Videma (tonen van tv-beelden).

Buma, Sena en Videma

Het is gezellig om muziek af te spelen in het clubhuis, of gezamenlijk televisie te kijken.
Hieraan zijn echter wel regels verbonden. Verschillende partijen beschermen de rechten van auteurs, componisten en andere makers. Op de websites van Buma Stemra, Sena en Videma lees je er alles over.

Artikelen

Contributiegegevens

In de bijlage staan de contributiebedragen voor het seizoen 2017-2018.

Fiscaal

Verricht iemand als vrijwilliger – dat wil zeggen ‘niet voor zijn beroep’ – werkzaamheden voor een sportorganisatie, dan kan de vrijwilligersregeling worden toegepast. De vrijwilligersregeling roept veel vragen op. In de bijlage vind je een document waarin veelvoorkomende vragen worden beantwoord. Beantwoording vindt plaats naar de status in de wet- en regelgeving per augustus 2011.

Downloads

Verzekeringen

De KNHB sloot voor haar leden bij Interpolis twee verzekeringen af:

– een aansprakelijkheidsverzekering
– een ongevallenverzekering

Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop je een beroep kunt doen voor jouw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), je de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.

De ongevallenverzekering van de KNHB vergoedt schade bij blijvende invaliditeit en overlijden. Daarnaast komen ook kosten voor tandheelkundige behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een speler tijdens een wedstrijd of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler. Hierover heeft de rechter diverse uitspraken gedaan, waarin wordt geconcludeerd dat een schadeveroorzakende handeling in de sport minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld. Deze uitspraken vormen nu een leidraad voor de beoordeling van aansprakelijkheid.

Je kunt je aanvraag indien via de speciale KNHB-pagina van Interpolis.

Downloads

Deel deze pagina