Model statuten en reglementen

Vind hier de KNHB modelreglementen en statuten op die verenigingen kunnen gebruiken, zoals het model huishoudelijk reglement en een model tuchtreglement.

Met het nieuwe bindingsmodel van de KNHB moeten alle verenigingen hun statuten in 2021 wijzigen.

Statutenwijziging 2021

Model Statuten en reglementen

De KNHB stelde een aantal modelreglementen en statuten op die verenigingen kunnen gebruiken:  model huishoudelijk reglement en een model tuchtreglement.

Is de vereniging van plan haar statuten te wijzigen, laat deze dan eerst toetsen door de KNHB!

Meer informatie lees je in de bijbehorende download.

Downloads

Deel deze pagina