Statuten en reglementen

Model Statuten en reglementen

De KNHB stelde een aantal modelreglementen en statuten op die verenigingen kunnen gebruiken:  model statuten, een model huishoudelijk reglement en een model
tuchtreglement.

Is de vereniging van plan haar statuten te wijzigen, laat deze dan eerst toetsen door de KNHB!

Tijdens de Algemene ledenvergadering van juni 2013 heeft het bondsbestuur aangekondigd de statuten van alle verenigingen te toetsen en de verenigingen actief hulp te bieden om de benodigde aanpassingen door te voeren. Dit project wordt op dit moment (in samenwerking met onze sponsor CMS Derks Star Busmann) uitgevoerd door een jurist van de KNHB.

Meer informatie lees je in de bijbehorende download.

Downloads

Deel deze pagina