Model statuten en reglementen

Model Statuten en reglementen

De KNHB stelde een aantal modelreglementen en statuten op die verenigingen kunnen gebruiken:  model statuten, een model huishoudelijk reglement en een model
tuchtreglement.

Is de vereniging van plan haar statuten te wijzigen, laat deze dan eerst toetsen door de KNHB!

Meer informatie lees je in de bijbehorende download.

Downloads

Deel deze pagina