Statutenwijziging 2021

Op de AV van 5 juni 2021 is ingestemd met het nieuwe bindingsmodel van de KNHB. Als gevolg hiervan moeten ook alle verenigingen hun statuten wijzigen.

Aanleiding

De algemene ledenvergadering van de KNHB heeft op 5 juni 2021 ingestemd met het nieuwe bindingsmodel van de KNHB en de daaruit voortvloeiende aanpassing van de statuten.

Als gevolg hiervan moeten ook alle verenigingen hun statuten wijzigen. Een handige bijkomstigheid is dat tegelijkertijd de verplichte aanpassingen in verband met de invoering van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 én de mogelijkheid voor het houden van een digitale ledenvergadering in de statuten kunnen worden opgenomen. Want los van corona-maatregelen kan het online deelnemen aan de ledenvergadering in de toekomst in bepaalde situaties ook problemen met betrekking een vereist quorum verminderen.

Modelstatuten

Om de verenigingen te ondersteunen bij het doorvoeren van de hierboven genoemde wijzigingen in hun statuten, heeft de KNHB de modelstatuten herzien en daarin alle benodigde bepalingen opgenomen. De modelstatuten voldoen ook aan de meest recente eisen van de AVG en de Code Goed Sportbestuur en zijn onderaan deze pagina in de download te vinden.

Goedkeuring KNHB

Elke vereniging moet voorgenomen wijzigingen in haar statuten ter goedkeuring voorleggen aan de KNHB. Op deze manier is de KNHB ervan verzekerd dat alle verenigingen de volgens de regelgeving van de KNHB verplichte bepalingen (in de modelstatuten gearceerd) in hun statuten hebben staan.

De statuten worden enkel niet goedgekeurd wanneer niet alle volgens de regelgeving van de KNHB verplichte bepalingen daarin zijn opgenomen. Voor het overige zijn verenigingen dus volledig vrij in de inrichting van hun statuten.

Hoe te handelen

Bij het wijzigen van de statuten adviseren wij je om onderstaande stappen te volgen:

  • Stap 1*: Leg de concept-statuten ter goedkeuring voor aan de KNHB door een mail te sturen naar verenigingsadvies@knhb.nl. Wij verzoeken je om de wijzigingen ten opzichte van de huidige statuten aan te geven en indien je gebruik maakt van onze modelstatuten, duidelijk (bijvoorbeeld via track-changes) aan te geven op welke punten je daarvan bent afgeweken.
  • Stap 2: Na schriftelijk ontvangen goedkeuring van de KNHB kan het voorstel tot wijziging van de statuten aan de algemene ledenvergadering van de vereniging worden voorgelegd. Het besluit tot goedkeuring van de ledenvergadering moet worden vastgelegd in de notulen.
    Let op: raadpleeg vooraf de statuten of er voor het besluit een quorum en/of gekwalificeerde meerderheid is vereist.
  • Stap 3: Ondertekening van de akte van statutenwijziging door de notaris.
  • Stap 4: Stuur een kopie van de notariële akte aan de KNHB.

*Wanneer je de goedkeuring achteraf pas aan de KNHB vraagt, loop je het risico nog aanpassingen te moeten doen. In dat geval moet er wéér een algemene ledenvergadering gehouden worden.

Ook adviseren wij om de behandelend notaris te betrekken bij de statutenwijziging vóórdat het bestuur deze ter besluitvorming aan de algemene ledenvergadering voorlegt.

Kosten statutenwijziging

Een wijziging van de statuten moet via een notaris gebeuren en daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. De KNHB biedt verenigingen de mogelijkheid om via de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht in samenwerking met Ohmann Notariaat de statutenwijziging uit te voeren en notarieel vast te laten leggen voor een vast tarief (€ 580,00 exclusief 21% BTW, inclusief 4,9% kantoorkosten en wettelijke bijdrage), mits deze gebaseerd zijn op de KNHB modelstatuten en in een Word bestand worden aangeleverd met goede opmaak.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid vul dan het informatieformulier in.

Vanzelfsprekend kunt u e.e.a. ook door uw eigen notaris laten regelen.

Downloads

Deel deze pagina