Beleid

De KNHB ziet het als haar taak hockeyverenigingen te ondersteunen bij het behalen van haar doelstellingen. Zo kunnen we – allemaal op onze eigen manier – succesvol zijn. In het continu veranderende speelveld wordt daarbij het nodige van je als bestuurder gevraagd. En is het noodzakelijk diverse beleidszaken goed op orde te hebben.

Privacy en AVG

Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) wordt dan vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle hockeyverenigingen van de KNHB in Nederland. Om tijdig aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moet elke vereniging stappen ondernemen.

Webinar over de AVG

Uit contact met verenigingen blijkt dat veel clubs nog met vragen zitten omtrent de (voorbereiding op de) AVG.  Omdat we graag zoveel mogelijk verenigingen hierin ondersteunen, organiseerden we een webinar op dinsdag 15 mei. Privacy-expert Arthur van der Hoeff schoof bij ons aan om vragen te beantwoorden. Heb je de webinarsessie gemist?

Bekijk het webinar hier terug!

Tijdens het webinar zijn enorm veel vragen gesteld én beantwoord. Sommige daarvan waren al te vinden bij de Veel gestelde vragen, maar er zaten ook veel nieuwe vragen tussen. We doen ons best om die zo snel mogelijk toe te voegen aan de Veel gestelde vragen pagina, maar willen dit wel zorgvuldig doen. De komende periode zullen we daarom met regelmaat enkele nieuwe vragen toevoegen. Heb je hier vragen over, stuur dan een mailtje naar communicatie@knhb.nl.

Strengere regels

Over het algemeen worden de privacyregels onder de AVG strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Zo gelden er voor het vragen van toestemming strengere voorwaarden en moet je als organisatie de betrokkene meer informatie verstrekken dan voorheen. De nieuwe regels brengen nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Elke vereniging moet in kaart brengen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Het gaat daarbij om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met die gegevens en wat doet de vereniging om ze te beschermen?

Hulp nodig? Raadpleeg de online tool

Wij kunnen ons voorstellen dat deze aanpassing vragen oproept. Wellicht ben je op zoek naar hulp met betrekking tot de benodigde aanpassingen en de doorvoering van de nieuwe regels. NOC*NSF ontwikkelde in samenwerking met Stichting AVG en in overleg met verschillende sportbonden een online tool (de AVG-tool) die sportverenigingen helpt om de juiste stappen te ondernemen. Bijvoorbeeld op het vlak van ICT, interne procedures en contracten. De tool maakt onder andere gebruik van instructiefilmpjes, handvatten en goede voorbeelden. Daarnaast stelden we een artikel op waarmee we antwoord geven op de meest gestelde vragen over de AVG-wetgeving.

Zorg dat jouw vereniging ‘AVG proof’ is

Om hockeyverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen, stelde NOC*NSF samen met de bonden een online tool op. Om gebruik te kunnen maken van de tool, stelt de KNHB voor iedere vereniging gratis een vouchercode beschikbaar. Met die vouchercode kun je als vereniging het stappenplan volgen in de online AVG-tool. Let op: per vereniging kan één vouchercode worden aangevraagd.

Wil je als vereniging gebruik maken van de online AVG-tool, vul dan het digitale formulier in.

Na het versturen van je aanmelding ontvang je binnen drie werkdagen de vouchercode én de bijbehorende instructies in je mailbox. Zo zorg jij ervoor dat jouw vereniging op 25 mei 2018 ‘AVG proof’ is!

Meer informatie over de nieuwe privacyregels vind je in onderstaande zeven artikelen. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan contact op met Maud Laumans via maud.laumans@knhb.nl.

Artikelen

Veelgestelde vragen over de nieuwe privacywet (de AVG)

Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt dan vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke vereniging moet voor die tijd in kaart…

Meer weten: Veelgestelde vragen over de nieuwe privacywet (de AVG)

Privacyverklaring en verwerkersovereenkomst: de voorbeelden

Privacyverklaring Alle mensen van wie je persoonsgegevens opslaat moet je daarover goed informeren. Dit doe je in de privacyverklaring. Om aan de AVG wet te voldoen moet iedere organisatie die ledengegevens verwerkt een privacyverklaring (privacy…

Meer weten: Privacyverklaring en verwerkersovereenkomst: de voorbeelden

1. Privacy: wat is dat?

Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we het recht…

Meer weten: 1. Privacy: wat is dat?

2. Overzicht krijgen met het verwerkingsregister

Sportverenigingen zijn zelfstandig verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De wet stelt daarvoor een aantal concrete eisen. Om te achterhalen welke gevolgen dit heeft voor jouw vereniging, moet je eerst grondig vaststellen hoe de…

Meer weten: 2. Overzicht krijgen met het verwerkingsregister

3. Informatiebeveiliging

Iedere sportvereniging is zelfstandig verplicht om persoonsgegevens veilig te behandelen. Als gegevens bijvoorbeeld worden gestolen of ergens rondslingeren, kan dit vervelende gevolgen hebben voor betrokkenen. We bespreken enkele vaak door sportverenigingen gestelde vragen. Welke beveiligingsplicht…

Meer weten: 3. Informatiebeveiliging

4. De privacyverklaring en het vragen van toestemming

I: De privacyverklaring Waarom een privacyverklaring? Als vereniging ben je verplicht om betrokkenen te informeren over de manier waarop je omgaat met hun persoonsgegevens. Deze informatie kan beschikbaar worden gesteld via een zogeheten privacyverklaring. De…

Meer weten: 4. De privacyverklaring en het vragen van toestemming

5. Marketing en online publicatie

I: Het SPAM-verbod Het SPAM-verbod houdt in dat je iemand geen ongevraagde elektronische berichten mag sturen, tenzij de ontvanger daar vooraf mee instemt. Daaronder vallen bijvoorbeeld niet enkel typische reclameboodschappen, maar ook nieuwsbrieven. Mag een…

Meer weten: 5. Marketing en online publicatie
Meer weten: Privacyregels: waar moet een vereniging rekening mee houden?

Goed besturen en gestructureerd (samen)werken aan succes

De vereniging goed besturen, dat is niet altijd gemakkelijk. Er komt veel kijken bij leiding geven, sturen en samenwerken.

In het boekje Goed Sportbestuur staan elf aanbevelingen om te komen tot goed sportbestuur, passend bij het thema Good Governance. In het boekje is aandacht voor onder andere gedragscode, bestuursaansprakelijkheid en transparantie. Maar er staan ook diverse modellen in beschreven zoals bijvoorbeeld statuten, arbeidsovereenkomsten, profielschetsen en regelingen.

In het najaar van 2008 is – in opdracht van de KNHB en met steun van de Universiteit Utrecht, NOC*NSF en TEN HAVE Change Management – onderzoek gedaan naar de professionalisering binnen hockeyverenigingen. Dit onderzoek resulteerde in het boekje ‘Gestructureerd (samen)werken aan Succes’ met daarin tien onderwerpen die verenigingsbestuurders bezighouden. Je kunt het fysieke boekje tevens opvragen bij Chantal Mies of Sophie Benus. De download vind je hieronder. Daarnaast heeft TEN HAVE Change Management in 2014, in samenwerking met de KNHB een onderzoek uitgevoerd naar ‘De Veranderkracht van de sport’. Ga naar het onderzoeksrapport ‘De veranderkracht van de sport’.

Artikelen

Mensen maken de clubcultuur

Duidelijkheid en rust bij een team of een club als basis voor uitstekende prestaties Misschien was de overstap van Toon Gerbrands, oud-volleybalcoach en Algemeen Directeur van AZ uit Alkmaar, naar PSV Eindhoven wel de meest…

Meer weten: Mensen maken de clubcultuur

De club van de toekomst

Het ‘speelveld’ van verandering Als we het over ‘onze leden’ of ‘onze club’ hebben wie of wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee? Met welke trends en generaties hebben we te maken? En is 'onze…

Meer weten: De club van de toekomst

Van vraag naar antwoord!

Van een club naar een sterke leervereniging Het is een hele kunst om een vereniging te leiden. Elk lid is een kapitein. Iedereen weet het beter. De discussies gaan binnen een club steevast over dezelfde…

Meer weten: Van vraag naar antwoord!

De sleutels voor verandermanagement

Action learning als tool voor leren en presteren!   Waar mensen zijn, zijn er altijd nieuwe inzichten of wensen om zaken aan te passen aan de nieuwe context. Veranderingen zullen er altijd zijn, of we…

Meer weten: De sleutels voor verandermanagement

Strategiesessie

Besturen en beleidsmakers van hockeyverenigingen worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met onderwerpen die verder gaan dan hockey-technische zaken alleen. Beleid maken en voeren, bijvoorbeeld op de explosieve groei onder de Jongste Jeugd, de maatschappelijke thema’s of accommodatievraagstukken, vergt een heldere visie op de toekomst. Het is niet eenvoudig om tot zo’n duidelijk plan te komen. De keuzes die besturen moeten maken gaan vaak verder dan de ‘reguliere gespreksonderwerpen’ binnen de vereniging en dergelijke beleidsmatige trajecten kosten vaak veel tijd.

Praktische strategiesessie
Om verenigingen met dit vraagstuk te helpen, organiseert de KNHB strategiesessies voor verenigingen. Tijdens een vier uur durende sessie helpt de KNHB verenigingen om samen een nieuw verenigingsbeleidsplan op te stellen, dat gericht is op de toekomst. Tijdens de sessie leveren zo’n zestien tot twintig deelnemers, allen op diverse manieren betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging, input voor een vernieuwd beleidsplan. Dit doen de deelnemers onder leiding van specialisten van de KNHB en op basis van een aantal interactieve opdrachten. Vertrekpunt van de strategiesessie vormt de Visie 2020 van de KNHB.

Format beleidsplan
De vereniging ontvangt na afloop van de sessie een format beleidsplan waarmee prioriteiten en keuzes voor de toekomst gemaakt kunnen worden. De sessie start om 16.00 uur en eindigt rond 20.00 uur. Tussendoor is er gelegenheid om iets te eten. Aan de strategiesessie zijn geen kosten verbonden. Wel is de vereniging verantwoordelijk voor het verzorgen van een maaltijd. Voor meer informatie of het inplannen van een sessie kun je contact opnemen met sophie.benus@knhb.nl.

Artikelen

Visie op de ontwikkeling van hockeyers

Hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker dan ze al is? Een belangrijke vraag voor de KNHB en haar verenigingen. De Strategische Visie 2020 van de KNHB dient als uitgangspunt voor diverse ontwikkelingen binnen onze sport. Zo zijn ‘Een leven lang hockey’ en ‘Aan de wereldtop in een wereldsport’ twee thema’s die nauw verbonden zijn met de ontwikkelde technische visie op hockey. In nauw overleg met wetenschappers, de technische staf van de KNHB (bondscoaches) en diverse kaderleden van verenigingen hebben we onze ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’ ontwikkeld, bestaande uit een zestal uitgangspunten. Daarmee willen wij, samen met onze verenigingen, nu actief aan de slag gaan.

Visie, kennis en ervaringen delen

Om de komende jaren gezamenlijk op te kunnen trekken in de ontwikkeling van de hockeysport, vinden wij het belangrijk onze visie met je te delen. Dit deden we al tijdens het Nationaal Hockeycongres op 27 januari 2018 en nu hier, maar we gaan het komende jaar ook graag het gesprek met je aan tijdens diverse bijeenkomsten. Om zo een duidelijk beeld te geven van onze visie, en tevens kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Webinar terugkijken

Omdat het moeilijk is op korte termijn fysieke bijeenkomsten te organiseren kozen we er onlangs voor om via de digitale weg met verenigingen in gesprek te gaan. Op maandag 7 mei vond het allereerste KNHB webinar plaats, met als onderwerp de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’. Na dit succes – met meer dan 140 deelnemers en veel positieve reacties – vond de tweede sessie plaats op maandag 14 mei.

Heb je de webinars gemist? Je kunt ze nog terugkijken:

Bekijk het webinar van 7 mei hier terug

Bekijk het webinar van 14 mei hier terug

Concrete actiepunten

Om je als sport te blijven ontwikkelen, moet je weten waar je naartoe wilt. Een visie hebben. Maar hoe je daar vervolgens concrete invulling aan geeft, is minstens zo belangrijk. Uit onze ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’ zijn inmiddels twee concrete vertalingen ontstaan, te weten: ‘Herijking Competitiestructuur Jeugd’ en ‘Beoordelen en selecteren’. Meer informatie tref je hieronder aan. Aan de hand van onderzoek en contactmomenten met verenigingen en andere belanghebbenden, voeren we onze visie de komende tijd op meer punten concreet door. Vanzelfsprekend blijven we je hierover informeren.

De uitgangspunten

De zes uitgangspunten die we hebben geformuleerd, kwamen allen aan bod tijdens het Nationaal Hockeycongres 2018, dat op 27 januari jl. plaatsvond in Utrecht. Hieronder lichten we de zes uitgangspunten toe:

1. Sport en privé in balans (‘sociaal-maatschappelijke balans’)

Standpunt van de KNHB:

“Sporten is leuk en belangrijk. Maar school, werk en een sociaal leven zijn dat ook. Dat zijn heel wat ballen om in de lucht te houden, voor jong én oud. Om optimaal te kunnen blijven presteren, vindt de KNHB een gezonde balans tussen hockey, school/werk en privé heel belangrijk. Ouders spelen hierin een grote rol. Zij kunnen hun kinderen helpen een goede balans te vinden en de juiste keuzes te maken wanneer nodig. Ook hun betrokkenheid bij de hockeyvereniging is zeer welkom. Hierbij is het voor verenigingen wel van belang een scheidslijn te trekken: wanneer betrokkenheid bemoeienis wordt, is dat niet in het belang van het kind.”

Het onderwerp ‘Sport en privé in balans‘ werd tijdens het Nationaal Hockeycongres 2018 besproken aan de hand van een presentatie van Teun de Nooijer in het plenaire ochtendprogramma, en breakout sessies van Dick Boschman en Marit Gijsbers in de middag.

2. Bijdrage leveren aan het team

Standpunt van de KNHB:

“Of je nu zes jaar bent of zestig, man of vrouw, recreatief speelt of op tophockeyniveau: iedere speler is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage aan het team. Zowel op het veld als daarbuiten. Hockey is een teamsport, maar begint bij het individu. Kom dus niet alleen halen, maar ook iets van jezelf bréngen. Wees je bewust van wie je bent, wat je krachten en valkuilen zijn, en wat jouw individuele bijdrage aan het team is. De KNHB vindt het belangrijk dat iedere hockeyer zich bewust is van deze verantwoordelijkheid en het belang van het team vooropstelt.”

Over ‘Bijdrage leveren aan het team‘ hield bondscoach Max Caldas een presentatie tijdens het Nationaal Hockeycongres 2018. Twan Paes lichtte het onderwerp uit tijdens de breakout sessie.

3. Beter hockey begint bij jezelf (‘zelfregulering ontwikkelen’)

Standpunt van de KNHB:

“Wie zich wil ontwikkelen in de hockeysport, moet daar zelf de regie in nemen. Wie beter dan jijzelf weet waar je heen wilt? Daar concreet stappen in zetten, is niet voor iedereen even makkelijk. Het ontwikkelen van het zelfregulerend vermogen vindt de KNHB dan ook een belangrijk punt. Hoe kunnen trainers, coaches, ouders en andere betrokken hockeyers helpen om zelfbewust te bepalen waar ze heen willen, welke stappen ze daarvoor moeten zetten en zichzelf te evalueren? Zelfregulatie zorgt niet alleen voor persoonlijke groei, maar geeft ook meer plezier in waar iemand mee bezig is. Je creëert zo immers meer focus en grip op jouw talent en groeipotentie. De KNHB gelooft dat dit voor iedereen belangrijk is: van de jongste spelers tot de veteranen, en van trainers tot bestuurders.”

Over ‘Beter hockey begint bij jezelf‘ hield Wietske Idema een presentatie in het plenaire ochtendprogramma. De breakout sessie werd geleid door Steven van Tijn.

4. Voor iedere leeftijd een passende belasting (‘belasting en belastbaarheid’)

Standpunt van de KNHB:

“Plezier maken, spelen en ontdekken; tot en met de D-jeugd is dat het enige wat kinderen moeten doen tijdens het sporten. Lol maken tijdens de trainingen. Verschillende sporten uitproberen. Maar ook: voldoende rust pakken en niet vaker dan twee keer per week team georganiseerd trainen. De KNHB is van mening dat tot en met de D-jeugd alle spelers hetzelfde aanbod aan training moeten krijgen, en dat de focus daarbij ligt op inspireren, uitdagen, techniek ontwikkelen, spelen en plezier maken. Door bijvoorbeeld trainingsvelden ook buiten trainingstijden open te stellen voor kinderen, kunnen zij naar eigen behoefte wat vaker de stick pakken om te oefenen. Onderzoek en ervaring leert ons dat selecteren tot deze leeftijd minder tot geen zin heeft, en bovendien onnodige druk legt op de jonge spelers.”

Robbert de Groot hield een presentatie over het onderwerp ‘Voor iedere leeftijd een passende belasting‘. In de middag lichtten hij en Gerold Hoeben het verder uit in de breakout sessies.

5. Duurzaam leren (‘continue leren’)

Standpunt van de KNHB:

“Elke minuut dat je bezig bent met hockey, jezelf willen verbeteren; daar draait ‘duurzaam leren’ om. Dat is niet alleen belangrijk voor individuele hockeyers, maar ook voor teams en verenigingen. We stellen doelen, maar hoe zorgen we er vervolgens voor dat we onszelf daadwerkelijk continue verbeteren? We moeten er scherp op zijn dat we blijven leren en onszelf duurzaam en constructief blijven ontwikkelen. Blijf uitdagen en geef elkaar de ruimte om hierin zelf keuzes te maken. Alleen zo kunnen we gezamenlijk de kwaliteit van de hockeysport nog sterker maken.”

Britta Gielen lichtte het onderwerp ‘Duurzaam leren‘ uit. Dit deed zij aan de hand van een presentatie tijdens de plenaire ochtendsessie, en een breakout sessie in de middag.

6. Unieke kwaliteiten (h)erkennen en stimuleren (‘diversiteit stimuleren’)

Standpunt van de KNHB:

“Om als trainer of coach het beste uit een team te halen, is het belangrijk van iedere speler de unieke vaardigheden te (h)erkennen en die ook te stimuleren. Het creëren van een veilige omgeving, waarin iedere speler zich gewaardeerd voelt en oog is voor diversiteit, is daarbij cruciaal. De KNHB is van mening dat alleen dán een speler zich optimaal kan ontwikkelen. Talenten herkennen, benaderbaar zijn voor spelers en constructief handelen op hun vragen zijn vaardigheden die iedere coach of trainer moet beheersen.”

Tijdens het congres werd het thema ‘Unieke kwaliteiten (h)erkennen en stimuleren’ (‘diversiteit stimuleren’) uitgelicht door prof. Gerben van der Vegt, aan de hand van een presentatie in het plenaire ochtendprogramma, en een breakout sessie in de middag.

Concrete uitwerkingen

De twee concrete vertalingen die reeds zijn ontstaan uit onze visie en de daarbij vastgestelde uitgangspunten zijn: ‘Herijking Competitiestructuur Jeugd’ en ‘Beoordelen en selecteren’.

Oprichten nieuwe vereniging

Het oprichten van een nieuwe vereniging vraagt veel tijd en inzet van de initiatiefnemers. Uit onderzoek is gebleken dat een mogelijke aanleiding voor een nieuw op te richten vereniging de bestaande wachtlijsten bij verenigingen zijn. Of men denkt aan de oprichting binnen een gemeente waar nog geen hockeyvereniging gevestigd is. Om initiatiefnemers op weg te helpen heeft de KNHB in samenwerking met een aantal verenigingen een aantal fasen beschreven. Deze fasen moeten doorlopen worden om het initiatief uiteindelijk om te kunnen zetten in een aanvraag voor het kandidaat-lidmaatschap van de KNHB. Het stappenplan kun je aanvragen bij Chantal Mies (chantal.mies@knhb.nl, 030 – 307 76 13) of Sophie Benus (sophie.benus@knhb.nl, 030 – 307 76 49).

Centrale ledenadministratie
Elke vereniging is verplicht één van de gecertificeerde pakketten te gebruiken om de ledengegevens actueel in haar centrale ledenbestand op te nemen. Deze verplichting heeft een aantal voordelen:

  1. Een centraal ledenbestand biedt mogelijkheden om meer service voor de sporter en vereniging te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal wedstrijdformulier zodat uitslagen snel verwerkt kunnen worden.
  2. Door aansluiting op hetzelfde communicatieplatform worden mutaties in het ledenbestand tussen bond en vereniging automatisch gesynchroniseerd. Hierbij worden de adres- en naamgegevens gecontroleerd (en waar nodig verbeterd) en ontstaat een ledenbestand van hoge kwaliteit bij zowel club als bond.
  3. Een club kan (met de pakketten van LISA en AllUnited) eenvoudig via het platform met de KNHB communiceren. Hierdoor kunnen clubs gebruik maken van centrale diensten die via het platform worden aangeboden.
  4. Indelingen van teams en competities worden vaak al via het systeem aangeleverd.

De (gecertificeerde) ledenpakketten die de hockeyverenigingen gebruiken, zijn LISA en AllUnited. Voor de volledigheid wijzen we er op dat de KNHB het centrale ledenbestand NIET verkoopt of aan anderen ter beschikking stelt.

Functieomschrijvingen en overeenkomsten

Informatie over personeelsovereenkomsten is voorradig via sportwerkgever.nl. Je vindt er meer informatie over contracten, arbeidsvoorwaarden en nog veel meer. Functieprofielen en profielschetsen van besturen en commissies vind je in de download ‘Goed Sportbestuur voor verenigingen’ onder het thema Beleid.

Artikelen

Gemeente

Privatiseren
Privatisering omvat het actief of passief afstoten van een publieke taak of dienst. Veel verenigingen hebben of krijgen daar op termijn mee te maken. Gedeeltelijk of geheel worden dan taken en verantwoordelijkheden van de gemeente aan de sportvereniging of een private organisatie overgedragen. Deze neemt dan de onderhoudstaken en verantwoordelijkheden op zich. In de download vind je meer informatie.

Downloads

Artikelen

Juridisch advies

Gratis juridische dienstverlening
Voor veel bestuurders wordt de naleving van de grote hoeveelheid wet-en regelgeving een steeds groter knelpunt. Verenigingen lopen hierdoor een aansprakelijkheidsrisico. En riskeren geldboetes en naheffingen. De KNHB biedt daarom gratis eerstelijns juridische dienstverlening aan bestuurders.

Daarnaast kan de vereniging gebruik maken van de regeling tussen CMS Derks Star Busmann en de KNHB. Deze regeling houdt in dat verenigingen voor tweedelijns ondersteuning (bijvoorbeeld complexere vragen) per jaar recht hebben op drie uur gratis juridisch advies of juridische bijstand. Als de tweedelijns advisering van CMS Derks Star Busmann meer dan drie uur behelst,  worden de kosten voor de meerdere uren tegen de gebruikelijke tarieven en de onder de gebruikelijke algemene voorwaarden in rekening gebracht. Heb je een juridische vraag? Vul dan het onderstaande formulier in.

Vul het formulier in om gratis juridisch advies/bijstand aan te vragen
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Aansprakelijkheid
Een hockeyvereniging is aansprakelijk gesteld voor het gewond raken van een 10-jarig jongetje dat op een Jongste Jeugd-veld ten val kwam en zich stootte tegen een bankje dat binnen de afrastering stond. Om te voorkomen dat dit soort ongelukken op andere verenigingen plaatsvinden brengen we hier alle feiten en overwegingen die de kantonrechter tot dit besluit heeft doen komen.

Artikelen

Juridisch advies: aansprakelijkheid

Verenigingen moeten zorgdragen voor een obstakelvrije uitloop. Dat betekent dat er geen voorwerpen zoals bankjes mogen staan tussen de buitenlijnen en het hekwerk. Daarnaast adviseert de KNHB haar verenigingen om bordjes te plaatsen bij de…

Meer weten: Juridisch advies: aansprakelijkheid

Vrijwilligersbeleid

Verenigingen werken voornamelijk met vrijwilligers. Gelukkig zijn er veel mensen die als vrijwilliger willen meewerken. Ouders van jeugd, (oud-)spelers en andere betrokkenen zetten zich graag en veelvuldig in voor de vereniging

Stappenplan vrijwilligersbeleid
Bij vrijwilligersbeleid gaat het erom op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen binnen de vereniging. Het stappenplan in de downloads geeft op een systematische manier alle belangrijke vragen en antwoorden met betrekking tot het vrijwilligersbeleid in de sportvereniging weer. De punten die aan de orde komen zijn:

1. Aanleiding: wat is de aanleiding of het probleem?
2. Doelgroep: om wie gaat het?
3. Doel: wat willen we bereiken?
4. Acties: wat gaan we doen?
5. Aanpak: hoe gaan we het doen?
6. Evaluatie: hoe stellen we het resultaat vast?
7. Vrijwilligersvergoeding

Aandachts- en verbeterpunten vrijwilligersbeleid
Bij de downloads vind je daarnaast een checklist met aandachts- en verbeterpunten. Met behulp van de lijst kun je bepalen aan welke onderdelen van vrijwilligersbeleid in de vereniging al aandacht is besteed en welke punten verbetering behoeven. Vervolgens kun je aangeven welke verbeteringen prioriteit hebben. Vermoedelijk zal blijken dat er mogelijkheden tot verbetering zijn maar het is onmogelijk om alles tegelijk aan te pakken. Stel prioriteiten en beperk je tot een aantal aandachtspunten. Het beste kun je daarbij kiezen voor die verbeteringen die ertoe bijdragen dat de voornaamste knelpunten worden opgelost, en die gezien de beschikbare tijd en middelen ook haalbaar zijn.

Het berekenen van de economische waarde van vrijwilligerswerk
Bij sportverenigingen wordt vrijwilligerswerk ingezet om de contributie voor iedereen, leden en vrijwilligers, laag te houden. Verenigingen hebben echter weinig inzicht in hoeveel contributie ze besparen. Dit kan relevant zijn in zowel interne als externe discussies. Intern bijvoorbeeld kan hiermee een extra argument gevonden worden om het gesprek met ‘free riders’ (leden die geen vrijwilligerswerk doen) aan te gaan. Extern kan het gebruikt worden bij subsidie- en sponsorverzoeken. In de download staat een methode om dit inzichtelijk te maken. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de vervangingswaarde-methode om de economische waarde van vrijwilligerswerk te bepalen. In essentie komt deze waarde hierop neer: het aantal gewerkte vrijwilligersuren maal een fictief uurloon. Een iets complexere benadering gaat uit van meerdere functieniveaus met daaraan gekoppelde specifieke (fictieve) uurlonen.

Downloads

Artikelen

Technisch beleid

Het technische beleid vormt een belangrijk onderdeel van het algemene beleid van een vereniging. Het technische beleid volgt idealiter gezien vanuit het algemene beleid. In het technische beleidsplan staan alle aspecten die te maken hebben met het spelletje hockey, bijvoorbeeld het opleiden en begeleiden van trainer/coaches, een (Jongste) Jeugdplan, een keepersplan, teamsamenstelling, selectiebeleid en doorgaande leerlijn.

Van meerjaren technisch beleidsplan naar een jaarplan
In een meerjaren technisch beleidsplan formuleert de vereniging waar zij over bijvoorbeeld vier jaar wil staan, op allerlei deelgebieden. Dit wordt vertaald in een concreet jaarplan, zodat iedereen weet wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer. En ook hoe dit geëvalueerd wordt en eventueel bijgestuurd. Dit alles om de kwaliteit en de continuïteit van het technische beleid te waarborgen en uit te bouwen.

Er is meer informatie beschikbaar over het belang van een technisch beleidsplan.

Artikelen

Objectief selectiebeleid bij de jeugd

Hoe kun je optimaal en zo objectief mogelijk selecteren? Het is een jaarlijks terugkerende discussie binnen iedere vereniging: het selectiebeleid. Iedereen heeft hier een mening over en het lijkt wel of je het als club…

Meer weten: Objectief selectiebeleid bij de jeugd

Leren hockeyen

Goed trainen of veel trainen? Wat staat bij jeugdtraining voorop: goed trainen of veel trainen? Die vraag legde Hockeyvisie voor aan KNHB-trainer Gerold Hoeben. ‘Als je het woordje te toevoegt, dan krijg je te veel…

Meer weten: Leren hockeyen

Leiding geven aan hockeyjeugd

Aandacht voor het sociale gedrag is van belang bij het ontwikkelen van spelers Begeleiding van jongeren betekent leiding geven aan een ontwikkelingsproces: van afhankelijkheid naar zelfstandigheid. De F-jeugd is nog in hoge mate afhankelijk van…

Meer weten: Leiding geven aan hockeyjeugd

Wordt een goede jeugdopleiding succesbepalend?

Verenigingen accepteren dat ze voor een goede jeugdopleiding Technisch Management nodig hebben.   In een relatief korte tijd is de Nederlandse hockeypopulatie gigantisch in omvang toegenomen. Inmiddels staat de teller al op 250.000 leden. Dat…

Meer weten: Wordt een goede jeugdopleiding succesbepalend?

Oprecht leiderschap maakt het verschil

Technisch Management is een beroepsgroep geworden De Nederlandse hockeyclubs hebben in een kwart eeuw een ware gedaantewisseling ondergaan. Voorheen waren gras, houten sticks, kurken ballen, een ‘keet’ als clubhuis en ‘druk een punt’ standaardwoorden. Een…

Meer weten: Oprecht leiderschap maakt het verschil

Geef sporters de ruimte!

Vroegspecialisatie en -selectie is het paard achter de wagen spannen Op dinsdag 27 september 2016 gaf Professor Geert Savelsbergh, lector Perceptueel-motorische talentontwikkeling aan de Hogeschool van Amsterdam – faculteit Bewegen, Sport en Voeding, in een…

Meer weten: Geef sporters de ruimte!

Pleidooi voor integrale aanpak zaalhockey binnen de vereniging

Structuur, aandacht en speeltijd Er zijn zoveel meningen over het nut van zaalhockey als er verenigingen zijn die deelnemen aan deze attractieve hockeyvariant tijdens de wintermaanden. De zienswijze verschilt per vereniging en vaak ook binnen…

Meer weten: Pleidooi voor integrale aanpak zaalhockey binnen de vereniging

Deel deze pagina