Beleid

De KNHB ziet het als haar taak hockeyverenigingen te ondersteunen bij het behalen van haar doelstellingen. Zo kunnen we – allemaal op onze eigen manier – succesvol zijn. In het continu veranderende speelveld wordt daarbij het nodige van je als bestuurder gevraagd. En is het noodzakelijk diverse beleidszaken goed op orde te hebben.

Strategiesessie

Besturen en beleidsmakers van hockeyverenigingen worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met onderwerpen die verder gaan dan hockey-technische zaken alleen. Beleid maken en voeren, bijvoorbeeld op het boeien en binden van verschillende doelgroepen, de maatschappelijke thema’s of accommodatievraagstukken, vergt een heldere visie op de toekomst. De keuzes die besturen moeten maken gaan vaak verder dan de ‘reguliere gespreksonderwerpen’ binnen de vereniging en dergelijke beleidsmatige trajecten kosten vaak veel tijd.

Praktische strategiesessie
Om verenigingen te helpen bij het formuleren van een krachtige positionering en het doorvertalen van deze strategische keuzes naar een aantrekkelijk aanbod en/of praktische oplossingen om de strategische ambitie te bereiken, organiseert de KNHB strategiesessies voor verenigingen. Een traject bestaat uit een intakegesprek en twee sessie avonden. Middels deze drie avonden helpt de KNHB verenigingen om een nieuw beleidsplan op te stellen, dat gericht is op de toekomst. De intake wordt gedaan met het bestuur en datzelfde geldt voor de eerste sessie avond. Op basis van de uitkomsten van de eerste sessie avond worden deelnemers uitgenodigd voor de tweede sessie avond. De drie avonden worden begeleid door specialisten van de KNHB. Een vereiste om met dit traject te kunnen starten, is dat de Verenigingsmonitor is ingevuld.

Strategieplan
De output voor de vereniging van deze sessie is een strategieplan op één A4. In dit plan worden ambities, doelen en acties gekoppeld. Aan de strategiesessie zijn geen kosten verbonden.  Voor meer informatie of het inplannen van een sessie kan je contact opnemen met jouw accountmanager of rechtstreeks met Sophie Benus of Eline van Zinnicq Bergmann

Goed besturen en gestructureerd (samen)werken aan succes

De vereniging goed besturen, dat is niet altijd gemakkelijk. Er komt veel kijken bij leiding geven, sturen en samenwerken.

In het boekje Goed Sportbestuur staan elf aanbevelingen om te komen tot goed sportbestuur, passend bij het thema Good Governance. In het boekje is aandacht voor onder andere gedragscode, bestuursaansprakelijkheid en transparantie. Maar er staan ook diverse modellen in beschreven zoals bijvoorbeeld statuten, arbeidsovereenkomsten, profielschetsen en regelingen.

In het najaar van 2008 is – in opdracht van de KNHB en met steun van de Universiteit Utrecht, NOC*NSF en TEN HAVE Change Management – onderzoek gedaan naar de professionalisering binnen hockeyverenigingen. Dit onderzoek resulteerde in het boekje ‘Gestructureerd (samen)werken aan Succes’ met daarin tien onderwerpen die verenigingsbestuurders bezighouden. Je kunt het digitale boekje opvragen bij Eline van Zinnicq Bergmann of Sophie Benus. De download vind je hieronder. Daarnaast heeft TEN HAVE Change Management in 2014, in samenwerking met de KNHB een onderzoek uitgevoerd naar ‘De Veranderkracht van de sport’. Ga naar het onderzoeksrapport ‘De veranderkracht van de sport’.

Jeugdraad
Om ervoor te zorgen dat de stem van jeugdleden ook telt, stellen verenigingen een jeugdbestuur of jeugdraad aan. Deze groep jeugdige bestuurders denken met het bestuur mee, initiëren nieuwe projecten en ondersteunen daar waar nodig. Gebruik de jeugdige bestuurders niet alleen voor het organiseren van feesten en activiteiten, maar laat ze vooral ook meedenken. Hockeyvereniging Krimpen heeft onlangs een jeugdraad aangesteld.

Artikelen

De club van de toekomst

Het ‘speelveld’ van verandering Als we het over ‘onze leden’ of ‘onze club’ hebben wie of wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee? Met welke trends en generaties hebben we te maken? En is 'onze…

Meer weten: De club van de toekomst

Mensen maken de clubcultuur

Duidelijkheid en rust bij een team of een club als basis voor uitstekende prestaties Misschien was de overstap van Toon Gerbrands, oud-volleybalcoach en Algemeen Directeur van AZ uit Alkmaar, naar PSV Eindhoven wel de meest…

Meer weten: Mensen maken de clubcultuur

Van vraag naar antwoord!

Van een club naar een sterke leervereniging Het is een hele kunst om een vereniging te leiden. Elk lid is een kapitein. Iedereen weet het beter. De discussies gaan binnen een club steevast over dezelfde…

Meer weten: Van vraag naar antwoord!

De sleutels voor verandermanagement

Action learning als tool voor leren en presteren!   Waar mensen zijn, zijn er altijd nieuwe inzichten of wensen om zaken aan te passen aan de nieuwe context. Veranderingen zullen er altijd zijn, of we…

Meer weten: De sleutels voor verandermanagement

Privacy en AVG

Sinds 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) is toen vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Over het algemeen zijn de privacyregels onder de AVG strenger dan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zo gelden er voor het vragen van toestemming strengere voorwaarden en moet je als organisatie de betrokkene meer informatie verstrekken dan voorheen. Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle hockeyverenigingen in Nederland.

Online AVG-programma voor sportverenigingen

Bij wet ben je verplicht om aan te kunnen tonen wat je hebt ondernomen om je vereniging AVG-proof te maken. Om sportverenigingen hierbij te helpen en ze zo goed mogelijk te ondersteunen bij het in kaart brengen van de wijze waarop zij omgaan met persoonsgegevens, ontwikkelde NOC*NSF in 2018 samen met de bonden en Stichting AVG voor Verenigingen de zogeheten AVG-tool. Als je het stappenplan in dit online programma doorloopt, weet je zeker dat je geen dingen vergeet; je krijgt praktische informatie, voorbeeldteksten en handige tips. Deze online tool helpt sportverenigingen dus om de juiste stappen te ondernemen. Veel hockeyverenigingen hebben gebruik gemaakt van dit programma.

Om het gebruik van dit programma te stimuleren, stelde de KNHB tot en met 28 februari 2019 voor iedere vereniging gratis een vouchercode beschikbaar waarmee de verenigingen gratis gebruik konden maken van de het programma. Afhankelijk van het moment waarop je de voucher hebt aangevraagd, is het programma tot uiterlijk 10 december 2019 beschikbaar. Wil je gebruik blijven maken van de AVG-tool, dan kun je als vereniging zelf een abonnement afsluiten. Om de kosten hiervoor zo laag mogelijk te houden, is hierover een afspraak gemaakt met de Stichting AVG voor Verenigingen. Voor een bedrag van €5,- (exclusief btw) per maand kun je je vereniging AVG-proof houden. Dit bedrag is inclusief gratis gebruik van een juridische helpdesk bij vragen.

Abonnement regelen

Gebruikt jouw vereniging het programma al? Dan kun je via deze website je abonnement verlengen. Log daar in en volg de instructies.

Heeft jouw vereniging het programma nog niet gebruikt, maar heb je hier wel interesse in en wil je gebruik maken van het aanbod? Ga ook dan naar dezelfde website en meld je aan als nieuwe gebruiker.

Veel gestelde vragen over de AVG

Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen over de AVG.

Webinar over de AVG

Uit contact met verenigingen bleek dat veel clubs nog met vragen zaten omtrent de (voorbereiding op de) AVG.  Omdat we graag zoveel mogelijk verenigingen hierin ondersteunen, organiseerden we een webinar op 15 mei 2018. Privacy-expert Arthur van der Hoeff schoof bij ons aan om vragen te beantwoorden. Heb je de webinarsessie gemist?

Bekijk het webinar hier terug!

Vragen?

Meer informatie over de privacyregels vind je in onderstaande zeven artikelen. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar knhb@knhb.nl.

Artikelen

Veelgestelde vragen over de nieuwe privacywet (de AVG)

Sinds 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is toen vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke vereniging moest voor die tijd in kaart…

Meer weten: Veelgestelde vragen over de nieuwe privacywet (de AVG)
Meer weten: Voorbeelddocumenten (waaronder verwerkersovereenkomst en privacyverklaring)

1. Privacy: wat is dat?

Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we het recht…

Meer weten: 1. Privacy: wat is dat?

2. Overzicht krijgen met het verwerkingsregister

Sportverenigingen zijn zelfstandig verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De wet stelt daarvoor een aantal concrete eisen. Om te achterhalen welke gevolgen dit heeft voor jouw vereniging, moet je eerst grondig vaststellen hoe de…

Meer weten: 2. Overzicht krijgen met het verwerkingsregister

3. Informatiebeveiliging

Iedere sportvereniging is zelfstandig verplicht om persoonsgegevens veilig te behandelen. Als gegevens bijvoorbeeld worden gestolen of ergens rondslingeren, kan dit vervelende gevolgen hebben voor betrokkenen. We bespreken enkele vaak door sportverenigingen gestelde vragen. Welke beveiligingsplicht…

Meer weten: 3. Informatiebeveiliging

4. De privacyverklaring en het vragen van toestemming

I: De privacyverklaring Waarom een privacyverklaring? Als vereniging ben je verplicht om betrokkenen te informeren over de manier waarop je omgaat met hun persoonsgegevens. Deze informatie kan beschikbaar worden gesteld via een zogeheten privacyverklaring. De…

Meer weten: 4. De privacyverklaring en het vragen van toestemming

5. Marketing en online publicatie

I: Het SPAM-verbod Het SPAM-verbod houdt in dat je iemand geen ongevraagde elektronische berichten mag sturen, tenzij de ontvanger daar vooraf mee instemt. Daaronder vallen bijvoorbeeld niet enkel typische reclameboodschappen, maar ook nieuwsbrieven. Mag een…

Meer weten: 5. Marketing en online publicatie
Meer weten: Privacyregels: waar moet een vereniging rekening mee houden?

Sportakkoord

Als hockeyvereniging heb je te maken met veel uitdagingen. Hoe zorg je ervoor dat je beschikt over voldoende vrijwilligers? Hoe maak je de vereniging klaar voor de toekomst? En hoe speel je in op de lokale en maatschappelijke veranderingen?

Niet alleen hockeyverenigingen stellen deze vragen. Veel sportverenigingen zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. De Rijksoverheid en de gezamenlijke sport zien het belang van deze sportverenigingen, omdat zij de basis voor sportend Nederland vormen. Om te zorgen dat de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig zijn, is het Nationaal Sportakkoord gesloten.

Wat is Sportakkoord II?

Op 1 april 2023 is het Sportakkoord II van start gegaan. Sportakkoord II is het vervolg op Sportakkoord I en bestaat onder andere uit een vervolg op de lokale sportakkoorden per gemeente. Via het lokale sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken. Het nieuwe lokale sportakkoord bestaat uit één of meerdere van de volgende zes thema’s:

  1. Inclusie en diversiteit
  2. Sociaal veilige sport
  3. Vitale sportaanbieders
  4. Vaardig in bewegen
  5. Ruimte voor sport en bewegen
  6. Maatschappelijke waarde van topsport

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de Rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokale sportakkoord. Wanneer jouw plannen bijdragen aan de gestelde doelen kun je mogelijk gebruik maken van de beschikbare middelen. Op deze site vind je meer informatie.

Hoe kun je als vereniging aansluiten en ondersteuning ontvangen?

Neem contact op met de lokale ‘regiegroep’. Dit is een groep van lokale organisaties die betrokken zijn bij het lokale sportakkoord. Sportverenigingen kunnen via het lokale sportakkoord van hun gemeente zien wie dit zijn en zij bepalen waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van verenigingen. Je kan ook contact opnemen met lokale clubondersteuners. Zij helpen je verder door op zoek te gaan naar passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in.

Om de ambities van een lokaal of regionaal sportakkoord te realiseren, kunnen verenigingen, (technisch) kaderleden en vrijwilligers op verschillende manieren en veelal kosteloos ondersteuning ontvangen. De adviseur lokale sport brengt de behoeftes van de vereniging samen met het toekennen van de juiste services. Hierbij staan de ambities en behoeftes van de vereniging centraal.

Ben je benieuwd welke ondersteuningsmogelijkheden de KNHB aanbiedt via het sportakkoord en of deze ondersteuning aansluit op de behoeften en ambities van jouw hockeyvereniging? Neem dan contact op de verenigingsadviseurs van de KNHB via verenigingsadvies@knhb.nl.

Functieomschrijvingen en overeenkomsten

Informatie over personeelsovereenkomsten is voorradig via sportwerkgever.nl. Je vindt er meer informatie over contracten, arbeidsvoorwaarden en nog veel meer. Functieprofielen en profielschetsen van besturen en commissies vind je in de download ‘Goed Sportbestuur voor verenigingen’ onder het thema Beleid.

Artikelen

Technisch beleid

Het technische beleid vormt een belangrijk onderdeel van het algemene beleid van een vereniging. Het technische beleid volgt idealiter gezien vanuit het algemene beleid. In het technische beleidsplan staan alle aspecten die te maken hebben met het spelletje hockey, bijvoorbeeld het opleiden en begeleiden van trainer/coaches, een (Jongste) Jeugdplan, een keepersplan, teamsamenstelling, selectiebeleid en doorgaande leerlijn.

Van meerjaren technisch beleidsplan naar een jaarplan
In een meerjaren technisch beleidsplan formuleert de vereniging waar zij over bijvoorbeeld vier jaar wil staan, op allerlei deelgebieden. Dit wordt vertaald in een concreet jaarplan, zodat iedereen weet wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer. En ook hoe dit geëvalueerd wordt en eventueel bijgestuurd. Dit alles om de kwaliteit en de continuïteit van het technische beleid te waarborgen en uit te bouwen.

Er is meer informatie beschikbaar over het belang van een technisch beleidsplan.

Artikelen

Objectief selectiebeleid bij de jeugd

Hoe kun je optimaal en zo objectief mogelijk selecteren? Het is een jaarlijks terugkerende discussie binnen iedere vereniging: het selectiebeleid. Iedereen heeft hier een mening over en het lijkt wel of je het als club…

Meer weten: Objectief selectiebeleid bij de jeugd

Leren hockeyen

Goed trainen of veel trainen? Wat staat bij jeugdtraining voorop: goed trainen of veel trainen? Die vraag legde Hockeyvisie voor aan KNHB-trainer Gerold Hoeben. ‘Als je het woordje te toevoegt, dan krijg je te veel…

Meer weten: Leren hockeyen

Leiding geven aan hockeyjeugd

Aandacht voor het sociale gedrag is van belang bij het ontwikkelen van spelers Begeleiding van jongeren betekent leiding geven aan een ontwikkelingsproces: van afhankelijkheid naar zelfstandigheid. De F-jeugd is nog in hoge mate afhankelijk van…

Meer weten: Leiding geven aan hockeyjeugd

Wordt een goede jeugdopleiding succesbepalend?

Verenigingen accepteren dat ze voor een goede jeugdopleiding Technisch Management nodig hebben.   In een relatief korte tijd is de Nederlandse hockeypopulatie gigantisch in omvang toegenomen. Inmiddels staat de teller al op 250.000 leden. Dat…

Meer weten: Wordt een goede jeugdopleiding succesbepalend?

Oprecht leiderschap maakt het verschil

Technisch Management is een beroepsgroep geworden De Nederlandse hockeyclubs hebben in een kwart eeuw een ware gedaantewisseling ondergaan. Voorheen waren gras, houten sticks, kurken ballen, een ‘keet’ als clubhuis en ‘druk een punt’ standaardwoorden. Een…

Meer weten: Oprecht leiderschap maakt het verschil

Geef sporters de ruimte!

Vroegspecialisatie en -selectie is het paard achter de wagen spannen Op dinsdag 27 september 2016 gaf Professor Geert Savelsbergh, lector Perceptueel-motorische talentontwikkeling aan de Hogeschool van Amsterdam – faculteit Bewegen, Sport en Voeding, in een…

Meer weten: Geef sporters de ruimte!

Pleidooi voor integrale aanpak zaalhockey binnen de vereniging

Structuur, aandacht en speeltijd Er zijn zoveel meningen over het nut van zaalhockey als er verenigingen zijn die deelnemen aan deze attractieve hockeyvariant tijdens de wintermaanden. De zienswijze verschilt per vereniging en vaak ook binnen…

Meer weten: Pleidooi voor integrale aanpak zaalhockey binnen de vereniging

Gemeente

Privatiseren
Privatisering omvat het actief of passief afstoten van een publieke taak of dienst. Veel verenigingen hebben of krijgen daar op termijn mee te maken. Gedeeltelijk of geheel worden dan taken en verantwoordelijkheden van de gemeente aan de sportvereniging of een private organisatie overgedragen. Deze neemt dan de onderhoudstaken en verantwoordelijkheden op zich. In de download vind je meer informatie.

Downloads

Artikelen

Oprichten nieuwe vereniging

Het oprichten van een nieuwe vereniging vraagt veel tijd en inzet van de initiatiefnemers. Uit onderzoek is gebleken dat een mogelijke aanleiding voor een nieuw op te richten vereniging de bestaande wachtlijsten bij verenigingen zijn. Of men denkt aan de oprichting binnen een gemeente waar nog geen hockeyvereniging gevestigd is. Om initiatiefnemers op weg te helpen heeft de KNHB in samenwerking met een aantal verenigingen een aantal fasen beschreven. Deze fasen moeten doorlopen worden om het initiatief uiteindelijk om te kunnen zetten in een aanvraag voor het kandidaat-lidmaatschap van de KNHB. Het stappenplan kun je aanvragen bij Sophie Benus (sophie.benus@knhb.nl, 030 – 307 76 49) of Eline van Zinnicq Bergmann (eline.van.zinnicq@knhb.nl, 030 – 307 76 72).

Centrale ledenadministratie
Elke vereniging is verplicht één van de gecertificeerde pakketten te gebruiken om de ledengegevens actueel in haar centrale ledenbestand op te nemen. Deze verplichting heeft een aantal voordelen:

  1. Een centraal ledenbestand biedt mogelijkheden om meer service voor de sporter en vereniging te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal wedstrijdformulier zodat uitslagen snel verwerkt kunnen worden.
  2. Door aansluiting op hetzelfde communicatieplatform worden mutaties in het ledenbestand tussen bond en vereniging automatisch gesynchroniseerd. Hierbij worden de adres- en naamgegevens gecontroleerd (en waar nodig verbeterd) en ontstaat een ledenbestand van hoge kwaliteit bij zowel club als bond.
  3. Een club kan (met de pakketten van LISA en AllUnited) eenvoudig via het platform met de KNHB communiceren. Hierdoor kunnen clubs gebruik maken van centrale diensten die via het platform worden aangeboden.
  4. Indelingen van teams en competities worden vaak al via het systeem aangeleverd.

De (gecertificeerde) ledenpakketten die de hockeyverenigingen gebruiken, zijn LISA en AllUnited. Voor de volledigheid wijzen we er op dat de KNHB het centrale ledenbestand NIET verkoopt of aan anderen ter beschikking stelt.

Deel deze pagina