Steven Pont

Steven Pont

Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en voormalig onderwijzer. Hij geeft lezingen, trainingen en workshops voor bedrijven (o.a. over de systeemtheorie, miscommunicatie en samenwerken), scholen en instellingen (o.a. over het pedagogisch klimaat). Voor de KNVB maakte hij voor trainers en coaches het internetfilmpje ‘De kracht van gezag’ en voor sportbestuurders het filmpje ‘Bewust besturen met gezag’ (beiden beschikbaar op YouTube). Het ontwikkelingstrappetje rond spel komt uit zijn boek ‘MENSENKINDEREN’, waarin nog zestien andere ontwikkelingsgebieden van kinderen in fases worden besproken. Voor verdere informatie, zie www.stevenpont.nl.