Periode 2 Oefening 6.4

  • 8 spelers
  • Half veld
  • < 7 jr.
  • ca. 15 min.

Doel

Gooien, vangen, dribbelen en slaan; Wandelen en rennen

Benodigdheden

pylonen
8
Tennisballen
16
Hoepels
4

Organisatie

Alle kinderen staan in tweetallen ter hoogte van de grijze pylon. Per keer pakken ze één bal en alle ballen liggen bij de oranje pylon. Ze rennen naar de ballen, pakken er één en gooien vervolgens de bal in de goal. Zodra de bal gegooid is, mag de ander starten.

Tips voor de trainer

  • Coach de kinderen dat ze met beide handen proberen te gooien, onderhands en bovenhands.
  • Stap met een been uit bij het gooien. Rechts gooien is met je linkerbeen uitstappen, en andersom.

Moeilijker maken

  • Leg een hoepel neer in plaats van een goal en coach de kinderen dat de bal één keer moet stuiteren in de hoepel.