Periode 1 Oefening 3.2

  • 8 spelers
  • Half veld
  • < 7 jr.
  • ca. 15 min.

Doel

Balanceren, vallen, rijden en glijden; Stoeien

Benodigdheden

pylonen
8
ballen
4

Organisatie

De kinderen staan in tweetallen met de ruggen naar elkaar toe. Ze klemmen een grote bal tussen elkaars rug en lopen naar de pylon.

Tips voor de trainer

  • Het is makkelijker als kinderen die ongeveer even groot zijn een tweetal vormen.
  • Let op dat de kinderen goed door de knieĆ«n zakken als ze omlaag of omhoog bewegen.
  • Je kunt er een wedstrijd van maken in verschillende vormen.

Moeilijker maken

  • De grote bal vervangen door een tennisbal.
  • Kinderen staan met de gezichten naar elkaar toe. Ze klemmen twee tennisballen tussen elkaars handen. Op deze manier lopen ze naar de pylon.