Periode 1 Oefening 5.2

  • 8 spelers
  • Half veld
  • < 7 jr.
  • ca. 15 min.

Doel

Balanceren, vallen, rijden en glijden; Stoeien

Benodigdheden

Grote ballen
4
pylonen
8
Foambuizen
8

Organisatie

Alle kinderen staan in tweetallen tegenover elkaar. Ze houden met beide handen elk één kant van een foambuis vast. Een derde kind legt een bal op de twee buizen. Het tweetal laat de bal balanceren. Vervolgens kunnen ze de bal heen en weer rollen, door de ene kant van de buis omhoog te bewegen.

Tips voor de trainer

  • Laat de kinderen zien hoe je de buis het beste kan vasthouden, namelijk je hand in een kommetje onder de buis.

Moeilijker maken

  • Beide kanten van de buis hoog boven het hoofd of juist laag richting de grond houden.
  • Met de buizen in de hand en de bal erop om twee pylonen lopen, varieer de afstanden.