Periode 2 Oefening 1.3

  • 8 spelers
  • Half veld
  • < 7 jr.
  • ca. 15 min.

Doel

Bewegen op muziek en ritme

Benodigdheden

Tennisballen
4
Hoepels
5

Organisatie

Alle kinderen lopen in tweetallen rond in de cirkel, waarin hoepels liggen. Eén kind loopt voorop met een bal in zijn/haar handen, het andere kind volgt. Het voorste kind legt de bal neer in één van de hoepels; degene die erachter loopt pakt de bal op en gaat voorop lopen. Tijdens het lopen mogen ze ook springen, kruipen, gorilla- of krablopen en gaan ze elkaar nadoen (de achterste doet de voorste na). Laat ze creatief zijn hierin.

Tips voor de trainer

  • Niet te lang lopen met de bal en zorg dat je de bal neerlegt/oppakt met zowel de linker als rechter hand.
  • Bij het neerleggen en pakken van de bal goed door de knieën gaan.