Hockeytrainer 3 (HT3)

Er zijn geen data bekend voor deze opleiding

LET OP: Zolang de huidige landelijke maatregelen rondom het coronavirus gelden, zullen nieuwe opleidingen nog niet worden opgestart en worden de opleidingen die al wel gepland zijn maar nog moeten starten, uitgesteld.

De KNHB vindt het belangrijk dat jeugd en senioren training krijgen van gecertificeerde, goed opgeleide trainers en coaches. De kwalificatiestructuur Sport (KSS) vormt de basis voor de opleidingen voor trainers en coaches binnen de georganiseerde sport. Je vindt hierover meer informatie op  academievoorsportkader.nl.

De Opleiding Hockeytrainer 3 (HT3) sluit aan op Hockeytrainer 2 (HT2) en is een erkende sportopleiding. Het Toetsplan van de kwalificatie KNHB Hockeytrainer 3 kent vier deelkwalificaties met vier Proeve van Bekwaamheid-protocollen passend bij deze opleiding. In onderstaande downloads vind je het Toetsreglement Sport, Toetsplan met de daarbij behorende protocollen en kwalificatieprofiel.

Alle bewijsstukken vereist voor de 4 deelkwalificaties moeten uiterlijk binnen één maand na de laatste workshop) worden ingeleverd bij de leercoach van de opleiding. De Proeve van Bekwaamheid ‘Geven van trainingen’ horend (KSS 3.1.2) wordt op de locatie van de deelnemer afgenomen.

Competenties
Deze opleiding leidt op in de volgende competenties:

 • De KNHB Hockeytrainer 3 is in staat om op adequate wijze een optimale begeleiding te bieden die bijdraagt aan de ontwikkeling van een waarden- en normenpatroon voor de sport en die sporters laat reflecteren op de sportsituatie.
 • De KNHB Hockeytrainer 3 is in staat om op adequate wijze trainingen zo te plannen, uit te voeren en te evalueren dat deze aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de sporters en leiden tot het realiseren van doelstellingen op langere termijn.
 • De KNHB Hockeytrainer 3 is in staat om op adequate wijze bij de wedstrijden conform de wedstrijdregels sporters te coachen, gericht op het leveren van de nagestreefde prestatie.
 • De KNHB Hockeytrainer 3 is in staat om op adequate wijze een bijdrage te leveren aan het versterken van het verenigingsaanbod in de vorm van nieuwe of nevenactiviteiten die passen binnen de doelstellingen van de vereniging.
 • De KNHB Hockeytrainer 3 is in staat om op adequate wijze de KNHB Hockeytrainers 2 aan te sturen en mee te werken aan hun ontwikkeling.

Wat zijn de instroomeisen?
Trainers/coaches hebben één of meer van de volgende vooropleidingen:

 • Diploma HT2-Elftal
 • ALO-diploma
 • CIOS-diploma met keuzevak ‘Hockey’

Leeftijd
De minimumleeftijd is 18 jaar.

Trainerservaring
Vóór aanvang van de opleiding HT3 is het nodig dat je minimaal één jaar ervaring te hebben als trainer/coach op niveau ‘HT2 – Elftal’. Je hebt hierbij gewerkt met een elftal, het niveau is daarbij niet van belang.

Kwaliteitseisen opleiding
Tijdens de opleiding dien je training te geven op één of meerdere van onderstaande niveaus, waarbij je met dit team ook jouw Proeve van Bekwaamheid (PvB) praktijk doet:

 1. Senioren: 1e teams
 2. Junioren A / B / C: 1e teams
 3. Junioren A / B / C / D-teams anders dan onder punt 2. benoemd: minimaal 1e klasse niveau
 4. Senioren 2e teams: minimaal overgangsklasse district.

– Indien zich tijdens de opleiding wijzigingen voordoen m.b.t. bovengenoemde kwaliteitseisen, dan zal dit door de Toetsingscommissie beoordeeld worden.

Intake
Voldoe je niet aan de juiste vooropleiding, of trainerservaring, óf ben je één jaar jonger dan de minimumleeftijd? In dat geval kan je in aanmerking komen voor een intake praktijk training geven. Deze intake dient een positieve beoordeling als uitkomst te hebben. Je vraagt een intake aan door jouw (hockey) CV, en motivatie waarom je in aanmerking denkt te komen voor een intake, te mailen naar KNHB Expertisecentrum. Op basis van jouw CV wordt een afspraak gemaakt voor een intake door één van onze taakgroep-leden. De kosten voor deze intake bedragen € 100,-.

Hoe lang duurt de opleiding?
De HT3 opleiding bestaat uit veertien workshops van elk drie uur. De workshops worden gepland in de periode september tot en met mei. De thema’s van de workshops vind je in onderstaand opleidingsprogramma.

Studiebelasting
De zelfstudie-uren rondom de workshops liggen in totaal tussen de achtentwintig en vierenvijftig uur. De cursist ontvangt eventueel bij de workshop behorende literatuur. Voor Praktijkgerichte Opdrachten (PGO’s) ligt het aantal studie-uren tussen de veertien en achtentwintig uur. De studielast per PGO ligt tussen de twee en vier uur, afhankelijk van de opdracht. Daarnaast geeft de cursist wekelijks zelf trainingen of is trainer/coach.

Wat verwachten we van jou?

 • We vinden het belangrijk dat je vanuit de eigen vereniging begeleid wordt door een Praktijkbegeleider (PB). Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een Praktijkbegeleider. Heb je geen Praktijkbegeleider, dan moet je met je leercoach afspraken maken over je praktijkbegeleiding.
 • Daarnaast ben je trainer/coach van één of méérdere teams op het niveau dat voor de cursus is vereist.
 • Het volgen van alle veertien workshops is verplicht, met uitzondering van een uitzonderlijk geval, van te voren schriftelijk aangegeven bij de leercoach.
 • De bij de workshops behorende Praktijkgerichte Opdrachten (PGO’s) moeten conform de planning van de workshops te worden ingeleverd bij de leercoach van de cursus.
 • Na de laatste (veertiende) workshop moet je de uitgewerkte PGO’s uiterlijk binnen één maand inleveren en afronden. Er worden zeven verplichte PGO’s aangeboden.

Kosten

 • De HT3 opleiding kost € 850,- per cursist.
 • Eventuele kosten (€ 100,-) voor een intake worden afzonderlijk in rekening gebracht. Op deze opleiding zijn de leveringsvoorwaarden HT3 van toepassing.

Wanneer ontvang je het diploma?
De uitgewerkte PGO’s dienen voldoende te zijn uitgewerkt.
De PvB-Praktijk dient met een voldoende te zijn afgesloten.
Je dient te voldoen aan de aanwezigheidsplicht, twaalf van de veertien workshops.
Je moet je in het bezit zijn van een geldige scheidsrechterskaart.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor deze opleiding? Stuur dan een e-mail aan het KNHB Expertisecentrum. Je ontvangt dan het inschrijfformulier voor de opleiding. De opleiding vindt plaats op verschillende verenigingen en start in de periode september/oktober van ieder seizoen.

Meer informatie?
Voor inhoudelijke en/of organisatorische vragen neem contact op met het KNHB Expertisecentrum, 030-3077665