Hockeytrainer 3 (HT3)

Er zijn geen data bekend voor deze opleiding

Ben je minimaal 1 jaar trainer/coach op niveau Hockeytrainer 2 – Elftal? Dan is deze opleiding voor jou. Hiermee word je een nóg betere trainer/coach!

Planning en inhoud

Deze opleiding start in de periode september/oktober en duurt het hele seizoen. Het bestaat uit 19 workshops, 7 Praktijkgerichte Opdrachten (PGO’s) en zelfstudie.

De workshops omvatten 13 online theoriesessies (in totaal 16 uur) en 6 praktijksessies (in totaal 12 uur) en worden gepland in de periode september tot en met mei. Voor zelfstudie rondom de workshops en uitwerking van de PGO’s is 42-82 uur nodig.

In deze opleiding staan deze competenties centraal:

 • Begeleiden. Je draagt bij aan de ontwikkeling van een normen- en waardenpatroon voor de sport. Ook laat je sporters reflecteren op de sportsituatie.
 • Trainen. Je trainingen sluiten aan bij de wensen en mogelijkheden van de sporters. Je plant, voert uit en evalueert, zodat dit leidt tot het realiseren van langetermijndoelstellingen.
 • Coachen. Je coacht je sporters bij de wedstrijden conform de wedstrijdregels én gericht op de gestelde doelstellingen.
 • Ontwikkelen Hockeytrainers. Je stuurt KNHB Hockeytrainers 2 aan en werkt mee aan hun ontwikkeling.

De inhoud van de workshops vind je in het opleidingsprogramma HT3.

Je ontvangt je diploma als alle PGO’s voldoende zijn beoordeeld door de PvB-beoordelaar. Ook moet de PvB-Praktijk met een voldoende zijn afgesloten. Ten slotte dien je aanwezig te zijn geweest bij alle workshops.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is voor trainers/coaches die 1 of meer van deze vooropleidingen hebben afgerond:

 • Diploma HT2-Elftal
 • ALO-diploma
 • CIOS-diploma met keuzevak ‘Hockey’

Instroomeisen

De minimumleeftijd voor deze opleiding is 18 jaar. Je moet in het bezit zijn van een geldige scheidsrechterskaart. Verder dien je voor aanvang van de opleiding minimaal 1 jaar ervaring te hebben als trainer/coach op niveau ‘HT2 – Elftal’, waarbij je hebt gewerkt met een elftal.

Tijdens de opleiding dien je training te geven op minimaal 1 van deze niveaus:

 • Senioren: 1e teams
 • Junioren A / B / C: 1e teams
 • Junioren A / B / C / D-teams anders dan onder punt 2. benoemd: minimaal 1e klasse niveau
 • Senioren 2e teams: minimaal overgangsklasse district

Met dit team doe je ook jouw Proeve van Bekwaamheid (PvB) praktijk.

Doet zich tijdens de opleiding een wijziging voor m.b.t. bovengenoemde eisen, dan zal dit door de Toetsingscommissie beoordeeld worden.

Intake

Voldoe je niet aan de juiste vooropleiding, trainerservaring, of ben je 17 jaar oud, maar wil je wel deze opleiding volgen? Dan kan je een intake praktijktraining geven aanvragen. Bij een positieve beoordeling word je toegelaten tot deze opleiding.

Je vraagt een intake aan door jouw hockey CV en een motivatiebrief (waarom denk je in aanmerking te komen voor een intake) te mailen naar KNHB Expertisecentrum. Op basis van jouw CV kan er een afspraak worden gemaakt voor een intake. De kosten voor deze intake bedragen € 100,-.

Prijs

Deelname aan de opleiding Hockeytrainer 3 kost € 850,-. Hierbij is al het studiemateriaal dat je nodig hebt inbegrepen. Eventuele kosten voor een intake worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Meer informatie

 • De opleiding vindt plaats op verschillende verenigingen.
 • Er is plek voor minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers.
 • Op deze opleiding zijn de leveringsvoorwaarden HT3 van toepassing.

Opdrachten en Toetsplan

Vanuit de vereniging word je begeleid door een Praktijkbegeleider (PB). Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een PB. Heb je geen PB? Dan moet je met de leercoach afspraken maken over jouw praktijkbegeleiding.

De Praktijkgerichte opdrachten dien je voor de afgesproken deadlines te uploaden via het KNHB College. Na de laatste workshop lever je zo snel mogelijk je portfolio in bij de leercoach. Binnen 1 maand na de laatste workshop dienen de PGO’s in het KNHB College geüpload te zijn.

Het Toetsplan van deze opleiding kent 4 deelkwalificaties met 4 Proeve van Bekwaamheid-protocollen. Bekijk hier het Toetsreglement Sport, Toetsplan met de daarbij behorende protocollen en kwalificatieprofiel.

 

Aanmelden

Wil je de opleiding Hockeytrainer 3 doen? Vul dan het aanmeldformulier in.

Aanmeldformulier HT3


Contact

Heb je inhoudelijke of organisatorische vragen over deze opleiding? Bel dan Wietske Stel van het KNHB Expertisecentrum (030-3077665). Of vul het contactformulier in, dan nemen we contact met je op!