De energieke hockeyvereniging

Een energieke hockeyvereniging streeft op een positieve en krachtige manier haar doelen na. Daarbij kijkt de vereniging verder dan alleen het (huidige) hockeyaanbod. De vereniging speelt heel gericht in op de wensen van de (potentiële) hockeyers en andere doelgroepen. Onder andere door het bieden van gemak en flexibiliteit met nieuwe spelvormen en extra diensten op en rond het hockeycomplex. De energieke vereniging vormt een sterk netwerk en is een drijvende kracht achter nieuwe verbindingen in de wijk, de gemeente en de lokale samenleving. Tegelijkertijd zorgt de energieke vereniging met een ondernemende aanpak voor een gezond financieel model.

Doelgroep centraal

Het (hockey)aanbod op de vereniging, in de sport- en blaashal en in de wijk is afgestemd op de wens van zowel huidige leden als potentiële doelgroepen.

Gezonde financiële positie

Grip op inkomsten en uitgaven binnen de vereniging geeft rust en ruimte voor ontwikkeling. Voor een gezonde financiële positie is het belangrijk om het netwerk van leden, vrijwilligers, fans en sponsors te behouden en actief uit te breiden. Daarnaast kan een vereniging zorgen voor een hogere bezettingsgraad van de accommodatie door middel van een flexibel aanbod en extra diensten. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs, BSO, fysiotherapie, andere sporten, bibliotheek of een ontmoetingsplek voor omwonenden. Zo vergroot de vereniging tegelijkertijd haar maatschappelijke rol in de wijk.

Actieve en betrokken vrijwilligers

De vrijwilliger is de smeerolie van elke vereniging. Daarom is het van groot belang om leden en ouders/verzorgers van leden te mobiliseren om vrijwilliger te worden en te blijven. Vrijwilligers en medewerkers zijn allemaal verbonden aan de vereniging en voelen zich vanuit die verbinding samen verantwoordelijk. Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan de vereniging, het netwerk en de omgeving.

Online magazine Vrijwilligers

Samen met het Korfbalverbond en het Nederlands Handbal Verbond hebben wij het online magazine Vrijwilligers samengesteld. Verschillende sportverenigingen, waaronder 3 hockeyverenigingen, komen in het magazine aan het woord en delen hun ervaringen. Verder vertelt Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligersbeleid, over zijn visie om te denken vanuit de vrijwilliger en niet vanuit de organisatie.

Magazine Vrijwilligers van KNKV, KNHB, NHV

Deel deze pagina