Een gezond fundament voor de KNHB

Een financieel gezonde KNHB vindt haar basis in meerdere substantiële, strategische en voor de lange termijn zeker gestelde financieringsbronnen. Daarbij heeft de KNHB continu oog voor haar toegevoegde waarde, die de bond in ruil daarvoor levert. Ook heeft de KNHB aandacht voor noodzakelijke doorontwikkeling van deze bronnen en potentiële nieuwe financieringsbronnen.

Daarnaast betekent een gezond fundament voor de KNHB een slagvaardige en wendbare organisatie. Hier werken betrokken medewerkers met veel autonomie en passie aan een bloeiende hockeysport. Dit gebeurt – waar nodig – in nauwe samenwerking met interne en externe betrokkenen.

Deel deze pagina