Een gezond financieel fundament voor de KNHB

Een financieel gezonde KNHB vindt haar basis in meerdere substantiële, strategische en voor de lange termijn zeker gestelde financieringsbronnen. Daarbij heeft de KNHB continu oog voor haar toegevoegde waarde, die de bond in ruil daarvoor levert. Ook heeft de KNHB aandacht voor noodzakelijke doorontwikkeling van deze bronnen en potentiële nieuwe financieringsbronnen.

Deel deze pagina