Update velden WK Hockey 2026

Update velden WK Hockey 2026

Op 7 februari heeft de FIH het bericht uitgestuurd dat het WK Hockey 2026 wordt gespeeld op te besproeien velden en dus niet, zoals het plan was, op droge velden. De FIH heeft dit besluit genomen. Wij zijn, net als de Belgische Hockeybond, daarover geïnformeerd.

Het is voor de beide nationale teams fijn dat er door dit besluit van de FIH aan de onzekerheid over wanneer welk watervrij veld er exact beschikbaar gesteld zou worden, een einde gekomen is. Onzekerheid over op het type veld waarop gespeeld gaat worden, zeker als dat andere kenmerken heeft dan de huidige typen topvelden, is voor topsportteams en hun begeleidingsteams erg vervelend. Nu is het voor hen duidelijk dat het WK 2026 op een te besproeien veld gespeeld gaat worden. Met dezelfde speelkwaliteit en -ervaring zoals zij dat gewend zijn. Dat geeft zekerheid in de voorbereiding.

Tegelijkertijd zijn wij, net als de FIH, teleurgesteld dat de duurzaamheidsdoelstellingen nog niet volledig gerealiseerd kunnen worden. Wij staan als KNHB volledig achter de internationale duurzaamheidsambities met als doel om weg te bewegen van kunstgrasvelden die waterverbruik en -verspilling met zich meebrengen. Dit willen wij samen met clubs, gemeenten en andere belanghebbenden nastreven. In dit verband gaan wij de komende periode uitzoeken op welk moment in de toekomst wij als KNHB verwachten dat er tophockey op een watervrij kunstgrasveld gespeeld kan gaan worden. Hierbij zullen we ook samen optrekken met onze partner Greenfields TenCate, die al succesvol watervrije kunstgrasvelden bij onder meer MHC Weesp en MHC De Reigers heeft aangelegd.

Tot slot zijn wij uiteraard blij met de algehele ontwikkeling richting steeds minder waterverbruik en -verspilling bij kunstgrasvelden waarop gehockeyd wordt, zoals de FIH die schetst in de berichtgeving. Net zoals dat geldt voor de afname van CO2 uitstoot en het inmiddels bijna volledige hergebruik van materialen bij de productie van kunstgras hockeyvelden. Waarbij wij die ontwikkeling in en als Nederland dus proberen aan te jagen de komende jaren. In nauwe samenwerking met clubs, gemeenten en andere stakeholders waaronder Greenfields TenCate.

Heb je hier vragen over, neem gerust contact met ons op via verenigingsadvies@knhb.nl

Deel deze pagina