Algemene Vergadering KNHB

Online
  • Alle districten
  • Secretaris
  • Voorzitter 

De tweede Algemene Vergadering (AV) van de KNHB in 2023 wordt gehouden op woensdag 22 november. Deze vergadering vindt online plaats.

Programma

19:15 uur Inloggen online Algemene Vergadering
19:30 uur Start Algemene Vergadering
21:00 uur Einde Algemene Vergadering

Voorlopige agenda 

  1. Opening
  2. Notulen Algemene Vergadering 24 juni 2023
  3. Jaarplan en begroting 2024
  4. Contributie
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Vergaderstukken

Aanmeldprocedure

De deadline voor het aanmelden is inmiddels verstreken. Ben je je vergeten aan te melden, maar wil je er wel bij zijn? Stuur dan een mail naar annemieke.denneman@knhb.nl.

Na je aanmelding ontvang je op maandag 20 november meer praktische informatie over hoe je deel kunt nemen aan de online vergadering.

Stel je vraag voor de Algemene Vergadering van tevoren

Voor een optimale voorbereiding van de vergadering ontvangen wij vragen of opmerkingen over de onderwerpen van de agenda en de stukken graag van tevoren. De nadruk van de vergadering ligt meer op het beantwoorden van de vragen, dan op het individueel presenteren van de inhoud en stukken. Dit vraagt meer voorbereiding van jullie als verenigingen, maar geeft ons wel de mogelijkheid om de inhoud van de AV optimaal op jullie vragen aan te laten sluiten. Tijdens de AV zelf is ruimte om (aanvullende vragen) te stellen via de chatfunctie. Deze zullen we zoveel mogelijk tijdens de vergadering beantwoorden. Mocht dat onverhoopt niet lukken, zullen wij uiteraard ons best doen deze achteraf alsnog te beantwoorden.

De deadline voor het indienen van je vra(a)g(en) of opmerking(en)  is inmiddels verstreken.