Algemene Vergadering KNHB

Omgeving Den Bosch en online
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Voorzitter 

De eerste Algemene Vergadering (AV) van de KNHB in 2022 wordt gehouden op zaterdag 25 juni.

Programma

We ontmoeten jullie graag weer live op locatie. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen periode ervaren dat een online Algemene Vergadering ook voordelen heeft. Daarom maken we er een hybride bijeenkomst van. De Algemene Vergadering vindt plaats op een locatie in de omgeving van Den Bosch (waar jullie later op de dag het Nederlands Elftal Heren aan kunnen moedigen in de FIH Pro League) én online.

We peilen graag jullie voorkeur om de bijeenkomst zoveel mogelijk aan te laten sluiten op jullie behoeften. We vragen je daarom via deze link, via één vraag, aan te geven op welke manier je deel wilt nemen aan de Algemene Vergadering van de KNHB. Op basis van de voorkeuren stellen we het programma en het aanvangstijdstip vast.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Vergadering 24 november 2021
 3. Financiën
  Verantwoording 2021
  – Bestuursverslag
  – Jaarrekening inclusief verklaring accountant en Financiële Commissie
  – Verlenen van decharge aan het bondsbestuur
  – Contributievaststelling 2022-2023
 4. Toelating nieuwe (kandidaat-)leden
 5. Bestuurderstrofee 
 6. Bestuursverkiezing
 7. Benoeming statutaire commissies
 8. Rondvraag
 9. Sluiting