Bijeenkomst verenigingsbestuurders regio Tilburg

HC Tilburg
Bredaseweg 447
5036 NA Tilburg
  • District Zuid Nederland
  • Netwerkbijeenkomst
  • Penningmeester
  • Secretaris
  • Verenigingsondersteuning
  • Voorzitter 

Op dinsdag 3 maart is er de mogelijkheid om met een afvaardiging van de besturen of commissies van de hockeyverenigingen uit de regio Tilburg samen te zitten. Door deze verenigingen samen te brengen willen we met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die bij hen spelen. Kennis en ervaringen delen is erg waardevol, want je kunt veel van elkaar leren. Ook kunnen we bekijken op basis van jullie behoeften op welk vlak (meer) samengewerkt kan worden. Tijdens de bijeenkomst gaan jullie in gesprek en delen jullie ervaringen.