M.H.C. GHBS
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen