Alcoholbeleid tijdens toernooien

De overheid heeft haar beleid ten aanzien van aspecten van de volksgezondheid verscherpt. De sport heeft op het terrein van verantwoord alcoholgebruik de mogelijkheid gekregen om tot zelfregulering over te gaan. Handhaving van de eisen binnen die zelfregulering is dan ook van groot belang. De vereniging en de KNHB moeten in dat geval haar verantwoordelijkheid dragen: de KNHB voor haar verenigingen en de vereniging voor haar leden.

De KNHB beseft hoe lastig is het is om – soms minder populaire – maatregels te moeten nemen die ook nog consequenties kunnen hebben voor de financiën. Het is echter noodzakelijk om verantwoord beleid te voeren en conform de regels van de wet in het kader van de Drank- en Horecawet te handelen. Naar aanleiding van bovenstaande, maar ook door berichten van verschillende verenigingen over onvoldoende begeleiding of overmatig alcoholgebruik en vragen van ouders, willen wij verenigingen er met klem wijzen op de wettelijke regels ten aanzien van alcohol en roken, en de mogelijke problemen die bij de organisatie van toernooien en wedstrijden kunnen opdoemen:

Op grond van de Drank en Horecawet:

 • moeten sportverenigingen een bestuursreglement hebben
 • is verkoop van alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar verboden
 • is verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar verboden (veel gemeenten hanteren een extra beleid dat in sportkantines geen sterke drank verkocht mag worden)
 • moeten leeftijdsgrenzen en schenktijden zichtbaar opgehangen zijn in de kantine
 • dient verstrekker zich te vergewissen van de leeftijd van de aspirant-koper
 • mogen geen alcoholhoudende dranken worden verkocht als dit leidt tot verstoring van de openbare orde.
 • is het niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen
 • is het verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen
 • mogen leidinggevende en barvrijwilligers geen alcohol drinken gedurende hun bardienst
 • zijn prijsacties als happy hours, meters bier en rondjes van de zaak niet toegestaan
 • moeten barvrijwilligers minimaal 18 jaar zijn

De KNHB weet dat de meeste verenigingen die toernooien organiseren draaiboeken hebben waarin alle facetten van de organisatie terugkomen, zoals het regelen van EHBO, het maken van regels met betrekking tot alcohol, een calamiteitenplan enzovoort. De KNHB verwacht dat alle clubs zich ervan bewust zijn dat een goede voorbereiding en goede afspraken essentieel zijn zowel voor het welslagen van het toernooi als ter voorkoming van problemen.

Daarnaast vinden we het belangrijk, dat teams – met name jeugdteams – die naar toernooien gaan altijd een volwassen begeleider bij zich hebben die het gehele toernooi aanwezig blijft. Wanneer alle betrokken zich aan deze spelregels houden, zijn de toernooien en wedstrijden voor iedereen een groot succes en houden we zo gezamenlijk de maatschappelijke functie van de hockeysport en de goede naam op het terrein van normen en waarden die de hockey heeft, hoog gehouden wordt!

Downloads

Deel deze pagina