Arbitrageonderzoek

In het Arbitrageonderzoek heeft de KNHB een vergelijkend onderzoek gedaan naar de visie van hockeyers (spelers/trainers/coaches/toeschouwers etc.) en die van scheidsrechters op het gebied van het functioneren van scheidsrechters, kenmerken van de ‘ideale’ scheidsrechter en de voor- en nadelen van fluiten.

Op basis van een enquête met bijna 1.800 respondenten (650 scheidsrechter en 1.150 hockeyers) blijkt onder andere dat van de respondenten uit de groep scheidsrechters ongeveer 99% van de scheidsrechters het leuk vindt om te fluiten. Daarnaast blijkt dat twee derde van de scheidsrechters ambitieus is, graag beter wil worden en een hogere klasse wil fluiten. Daarnaast kunnen we op basis van dit onderzoek onder andere concluderen dat de mening van scheidsrechters en hockeyers op een groot deel van de vlakken sterk overeenkomt, zeker als het gaat om het huidige functioneren van scheidsrechters en de belangrijkste kenmerken van een goede scheidsrechter. Op het gebied van de voor- en nadelen van fluiten zijn de verschillen tussen beide groepen groter.

De resultaten uit dit onderzoek gebruikt de KNHB als basis voor het vernieuwde Beleidsplan Doelgroep Scheidsrechters.

Hieronder vind je de factsheet ‘Arbitrageonderzoek’ met daarin een overzicht van de belangrijkste resultaten en de vijf speerpunten die de KNHB heeft aangewezen als basis voor het Beleidsplan Doelgroep Scheidsrechters.

Downloads

Deel deze pagina