Behoefteonderzoek flexhockey: doordeweekse competities

Inleiding

Onder hockeyliefhebbers neemt de interesse voor flexibel hockeyaanbod toe. De KNHB speelt met het aanbod ‘Flexhockey’ in op de behoefte aan flexibiliteit. De zes districten geven echter op hun eigen manier invulling aan het flexhockey, waardoor het aanbod divers is en de organisatie in verschillende handen ligt.

De KNHB heeft als doel meer hockeyers deel te laten nemen aan het flexhockey en streeft daarnaast naar meer gelijkheid in dit aanbod (onder andere dezelfde spelregels en naamgeving). Om dit te bereiken willen we meer inzicht krijgen in de wensen en behoeften van 18-plussers die flexibel (willen) hockeyen.

N.B. In dit onderzoek is gefocust op het doordeweekse competitie aanbod. De overige flexhockeyvormen zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.  

Resultaten

  • De meeste 18-plussers die op dit moment al deelnemen aan het flexhockey zijn hier (zeer) tevreden over;
  • Verbeterpunten ten aanzien van het huidige flexhockeyaanbod zijn:
    • het uitbreiden van het aanbod  naar andere dagen en tijden
    • een betere indeling op niveau;
  • Er is nog veel onwetendheid over het huidige aanbod flexhockey: 45% van de respondenten is niet bekend met het huidige aanbod;
  • Van de 18-plussers die nog niet bekend waren met het flexhockey aanbod, heeft 66% interesse om in de toekomst deel te nemen.

Vervolgacties

De KNHB gaat nu aan de slag met het omzetten van de resultaten uit het onderzoek tot concrete acties en verbeteringen ten aanzien van de doordeweekse competities van het flexhockey. Daarnaast wordt er ingezet op het generen van meer bekendheid van het flexhockeyaanbod, zowel onder (potentiële) hockeyers als verenigingen.

Vragen

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Sascha van den Wall Bake (Coördinator Onderzoek & Kennis): sascha.bake@knhb.nl.

Meer onderzoeken

Bekijk de onderzoekspagina voor andere lopende en afgeronde onderzoeken.

Deel deze pagina