Clubscheidsrechter of bondsscheidsrechter?

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek was meer inzicht krijgen in de redenen waarom scheidsrechters wedstrijden fluiten én de motivatie die sommige van hen hebben om zich door te ontwikkelen tot bondscheidsrechter. Op basis van deze inzichten willen we een groei realiseren in de aantallen Clubscheidsrechters+ (CS+), Bondsscheidsrechters in opleiding (BIO’s) en Bondsscheidsrechters.

Opzet onderzoek

In het onderzoek zijn verschillende groepen scheidsrechters (welke vertegenwoordigd zijn in het KNHB Panel) gevraagd naar hun motivatie om wedstrijden te fluiten:

  • Clubsscheidsrechters
  • CS+’ers
  • BIO’s
  • Bondsscheidsrechters

Resultaten

De belangrijkste redenen voor de respondenten om te fluiten zijn:

  • het is leuk om te fluiten (43%)
  • ik wil iets bijdragen aan het team, het team van mijn kinderen of de vereniging (37%)

Er zijn hierbij duidelijke verschillen in motivatie voor het fluiten als je deze afzet tegen de scheidsrechterscategorieën, leeftijd en geslacht.

Meer weten? Download onderstaand de samenvatting als je benieuwd bent naar alle resultaten uit het onderzoek.

Vragen

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Sascha van den Wall Bake (Coördinator Onderzoek & Kennis): sascha.bake@knhb.nl.

Meer onderzoeken

Bekijk de onderzoekspagina voor andere lopende en afgeronde onderzoeken.

Deel deze pagina