Corona en de energieke hockeyvereniging

Beste verenigingsbestuurder,

Het coronavirus heeft een behoorlijke impact op ons verenigingsleven. Allereerst waren daar natuurlijk vanaf half maart de verlaten hockeyvelden en lege clubhuizen, waardoor verenigingsbestuurders voor verschillende uitdagingen kwamen te staan. Ondanks het feit dat vanaf eind april de jeugdleden weer het veld op mochten (allereerst voor alleen trainingen) en er daarna langzaam meer activiteiten mogelijk werden, bleken de financiële tekorten door het wegvallen van de competitie en verenigingsactiviteiten aanzienlijk.

Naast de financiële impact toont het virus ons ook de veerkracht van de hockeyverenigingen. Het ondernemende en positieve karakter van onze verenigingen zorgden voor mooie initiatieven tijdens de intelligente lockdown en toen de sport na het onderwijs als eerste haar deuren weer mocht openen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, was daar het snelle en adequate samenspel op de hockeyvereniging. Binnen enkele dagen konden de hockeypoorten daadwerkelijk geopend worden conform alle adviezen, protocollen en richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid, NOC*NSF, de KNHB en de gemeenten. Complimenten daarvoor.

Nu staan we aan de vooravond van een nieuwe strategische periode, terwijl zelfs de komende maanden onvoorspelbaar en onzeker zijn. We gaan uit van het positieve en waar we op de korte termijn werken aan de opstart van de competitie en het nieuwe hockeyseizoen, presenteren we voor de lange termijn de nieuwe Strategische visie, die onder andere samen met jullie is ontwikkeld. We zijn trots op jullie veerkracht en trots op de weg die we samen hebben afgelegd om te komen tot deze visie. Beiden geven ons het volste vertrouwen in de toekomst om samen uitdagingen te overwinnen, nieuwe kansen te creëren en successen te boeken.

De nieuwe visie geeft de kaders aan waarbinnen we richting 2026 samen verder werken aan de ontwikkeling van hockeyers, de verenigingen en de hockeysport. De visie 2026 kent drie hoofdthema’s, waaronder de energieke hockeyvereniging. Binnen dit thema staat een gezonde financiële positie centraal, naast ledenwerving en -behoud en actieve en betrokken vrijwilligers. Door de coronacrisis zal in de eerste uitwerking van de Strategisch visie 2026, namelijk het Jaarplan 2021, de aandacht onder andere zijn gericht op het waar mogelijk ondersteunen van de gezonde financiële positie van de hockeyverenigingen. En op het moderniseren van het bindingsmodel voor hockeyers en verenigingen om meer hockeyers duurzaam aan de verenigingen te kunnen verbinden c.q. voor hen te kunnen behouden. Samen met jullie willen wij als KNHB de schouders er onder zetten om onze waardevolle sportinfrastructuur met 323 verenigingen te behouden en te versterken.

De afgelopen maanden hebben we samen met NOC*NSF en een aantal andere sportbonden ons ingezet om overheidsregelingen en fondsen gekoppeld aan de coronacrisis zo toegankelijk mogelijk te laten zijn voor de (hockey)verenigingen en hebben zelf zoveel als mogelijk proberen te helpen. Dit blijven we doen zolang dit nodig is. En zoals al eerder aangekondigd vindt er voor het seizoen 2020-2021 geen jaarlijkse indexatie plaats op de contributiebedragen.

Kortom, In 2021 (en verder) gaan we voluit aan de slag met de nieuwe Strategische Visie en onze energieke hockeyverenigingen en daarbij spelen we waar nodig in op de actualiteit en wat die van ons allen vraagt.

Met vriendelijke groet,

Erik Gerritsen en Erik Cornelissen
Namens de hele KNHB (bondsbureau, bondsbestuur en vrijwilligers)

Deel deze pagina