Coronavirus van invloed op hockeysport

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport. Helaas moeten we allemaal nog altijd rekening houden met het coronavirus. De KNHB benadrukt het belang van naleving van alle maatregelen.

Snel vinden wat je zoekt? Gebruik dit menu:

Of lees hieronder meer over de meest actuele onderwerpen.

KNHB besluit: Alle competities beëindigd, met uitzondering van Hoofdklasse

De KNHB heeft vrijdag 23 april naar aanleiding van het door de overheid gepubliceerde openingsplan en de persconferenties van 13 en 20 april 2021 besloten alle competities van seizoen 2020-2021 te beëindigen. Uitzondering hierop vormen de Hoofdklasse Dames en Tulp Hoofdklasse Heren. Helaas ontbreekt het perspectief dat competities met de reguliere indeling dit seizoen nog tijdig kunnen worden hervat. Je leest een uitgebreide toelichting op dit besluit in dit artikel.

Persconferentie 20 april 2021

Een van de versoepelingen van de coronamaatregelen is ook van invloed op de sport. Nu de avondklok wordt afgeschaft, kan er vanaf 28 april ’s avonds in elk geval weer wat langer getraind worden. De overige nu geldende maatregelen blijven van kracht.

Persconferentie 13 april 2021

Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 april heeft de overheid aangegeven dat de huidige lockdown tot minimaal 28 april wordt verlengd. Dit betekent dat alle bestaande maatregelen blijven gelden en er geen versoepelingen zijn aangekondigd. Samen met NOC*NSF en de andere sportbonden gaan we het openingsplan bestuderen. Zodra er meer informatie bekend is, zullen wij de verenigingen en hockeyers hierover informeren.

Voor de hockeysport betekent dit concreet:

  • Hockeyers tot en met 26 jaar mogen op de eigen vereniging trainen en onderling spelen zonder beperkingen.
  • Hockeyers vanaf 27 jaar mogen alleen trainen in (maximaal) 4-tallen met inachtneming van de afstandsregels. Dat betekent dat zij tijdens de training 1,5 meter afstand moeten houden.
  • Wedstrijden tussen verenigingen zijn niet toegestaan.
  • Topsporters mogen wel trainen en competitie spelen. Sinds 8 december vallen spelers en speelsters uit de beide Hoofdklassen onder deze benoemde groep topsporters. Dit betekent dat Hoofdklasseteams wel, onder strikte voorwaarden, weer mogen trainen en competitie spelen.

Uitgebreide informatie over de protocollen tijdens het sporten lees je in het protocol verantwoord sporten dat door NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden is opgesteld.

Competities 2020-2021

Veel hockeyers en verenigingen geven aan nog graag competitie te willen spelen. Op die manier krijgen we weer meer reuring op de vereniging en kunnen we het verenigingsleven weer opstarten. En hoewel het passen en meten wordt, zijn er op dit moment nog voldoende weekenddagen beschikbaar om daar invulling aan te geven. Daarom is de KNHB er nog altijd alles aan gelegen om, zodra dit door de overheid wordt toegestaan, wedstrijden te organiseren. In het nieuwsbericht van 26 maart lees je de update van de competitieleiding naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart 2021.

Voorwaarden trainen en competitie Hoofdklassen

Topsporters mogen onder strikte voorwaarden trainen en competitie spelen. Sinds 8 december vallen spelers en speelsters uit de beide Hoofdklassen onder deze benoemde groep topsporters. Uitgebreide informatie over de protocollen die hierbij van toepassing zijn, vind je in het artikel Protocol topsporters Tulp Hoofdklasse Hockey Heren en Hoofdklasse Hockey Dames.

Compensatieregelingen

Tool ‘Vraag de juiste financiële compensatie aan voor jouw sportclub’

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die (hockey)verenigingen en -stichtingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Dat is best ingewikkelde materie. Daarom ontwikkelde NOC*NSF samen met de sportbonden een tool die inzichtelijk maakt voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt. De informatie wordt continu geactualiseerd. Zorg daarom dat je de link regelmatig gebruikt zodat je beschikt over de laatste informatie. Deze tool laat ook zien dat het belangrijk is dat verenigingen gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Zorg ervoor dat je aan je verplichtingen voldoet maar vraag ook tijdig de compensatie aan. Alleen door hierin samen te blijven werken kunnen we de financiële schade voor de gehele keten zo beperkt mogelijk houden.

Uitbreiding economische steun en herstelpakket

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet via een Kamerbrief laten weten dat de steunmaatregelen voor de sportsector verlengd worden tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie hierover lees je op de pagina Corona: financiële vragen en mogelijkheden. Op deze pagina hebben we alle informatie over de financiële gevolgen van de coronamaatregelen en compensatieregelingen bij elkaar gezet.

Nieuwe aanvraagperiode TASO gestart

Het loket voor de TASO-Q4 is geopend. Van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021 kunnen amateursport-organisaties een aanvraag indienen.

Regeling in het kort
Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €12.500. Voor de regeling is 29 miljoen beschikbaar.

Meer informatie vind je in de tool van NOC*NSF en op de website van DUS-I.

Heropeningsplan ‘Sport als onderdeel van de oplossing’

Bij het ingaan van de lockdown op 14 oktober 2020 heeft het ministerie van VWS heeft NOC*NSF, de sportbonden, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en andere landelijke sportorganisaties gevraagd om gezamenlijk te verkennen op welke manier de sport het best passend kan worden opgenomen in de routekaart van de Rijksoverheid. Dit heeft in november 2020 geleid tot het Heropeningsplan ‘Sport als onderdeel van de oplossing’.

Het CMT Sport heeft het Heropeningsplan op 28 januari 2021 geactualiseerd. Het perspectief van de sport als onderdeel van de oplossing aan de Corona-epidemie wordt nog sterker benoemd. De sport biedt een professionele en gecontroleerde omgeving, waar veilig, verantwoord en begeleid kan worden gesport. Sport wil en kan bijdragen aan het indammen van het virus, de druk op de zorg zo laag mogelijk houden en de druk op de openbare ruimte laten afnemen. De sportsector blijft altijd waakzaam door op en af te schakelen, op en in te spelen op de maatregelen van de overheid, de vaccinatiekalender en de nieuwste ontwikkelingen. Vanuit dat perspectief blijft de sport actief in gesprek en overleg met de Rijksoverheid.

Je kunt het Heropeningsplan ‘Sport als onderdeel van de oplossing’ hieronder downloaden.

Mondkapjesplicht per 1 december

Met ingang van 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze
verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is, wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid. Op onze pagina met veelgestelde vragen lees je onder het kopje ‘Mondkapjesplicht’ meer over het dragen van een mondkapje.

Competitie 2020-2021

Sinds 14 oktober 2020 hebben we te maken met een lockdown. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om (competitie)wedstrijden te spelen. Op de pagina ‘Corona en het spelen van (competitie)wedstrijden‘ lees je uitgebreidere informatie over de gevolgen van de maatregelen voor de competitie, de scenario’s voor hervatting van de veldcompetities en informatie over het gebruik van de velden in de winterperiode.

Protocol Verantwoord Sporten

De sportbonden en NOC*NSF hebben de richtlijnen en maatregelen van de overheid vertaald naar een sportprotocol verantwoord sporten. Het protocol wordt steeds aangepast als de actualiteit daarom vraagt. Houd deze pagina daarom goed in de gaten! De veelgestelde vragen sluiten aan op het geldende sportprotocol. Meer informatie over corona en sport vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

De regie in een bepaalde regio ligt bij de gemeenten (of de veiligheidsregio) die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er contact is geweest met de gemeente!

#SamenSterker

Hoe hou je in deze tijd verbinding met je leden, vrijwilligers en sponsoren? Er zijn genoeg ideeën van andere verenigingen om je te inspireren! Al deze ideeën hebben we op een speciale pagina verzameld. De #SamenSterker campagne loopt de gehele corona periode, want in welke fase van maatregelen we ook zitten, er is altijd iets wat we kunnen doen om verbinding te behouden. Heeft jouw vereniging ook leuke ideeën om de verbinding met elkaar te houden, deel ze dan met ons met de #SamenSterker. Wij zorgen ervoor dat ze in het overzicht worden opgenomen.

Informatie voor verenigingsfunctionarissen

We hebben een pagina met veelgestelde vragen opgesteld waar verenigingsfunctionarissen terecht kunnen. Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Met specifieke vragen kunnen zij ook terecht bij hun accountmanager. Competitiegerelateerde vragen kun je sturen aan competitie@knhb.nl of aan het districtskantoor.

Deel deze pagina