Coronamaatregelen en de hockeysport

Het aantal coronabesmettingen loopt snel op en hoewel er momenteel voor de sport geen beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus gelden, roepen alle sportbonden en NOC*NSF iedereen op de basis hygiëne-adviezen van het RIVM zoveel mogelijk na te leven.

  • Was vaak je handen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Blijf bij klachten thuis en doe een test
  • Zorg voor voldoende frisse lucht

Op de website van het RIVM lees je wat je nog meer kunt doen om het de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Nieuws met betrekking tot het coronavirus en de sportsector communiceren we in dit coronadossier. Check het dossier daarom regelmatig.

Sectorplan voor de sport

Aan alle sectoren die tijdens eerdere coronagolven te maken hebben gehad met sluiting en/of beperkende maatregelen heeft de overheid gevraagd om coronaplannen op te stellen. In deze sectorplannen geven de sectoren aan hoe zij hun bedrijven voor klanten en bezoekers veilig en verantwoord kunnen inrichten (indien nodig) en welke maatregelen, passend bij de sector, getroffen kunnen worden als dat toch nodig is.
NOC*NSF en de sportbonden hebben ook een sectorplan ingediend bij VWS. Hierin is het uitgangspunt dat de sport in ons land open moet kunnen blijven, uiteraard onder veilige condities, passend bij het verloop van een mogelijke nieuwe coronagolf. Je vindt alle sectorplannen, waaronder het plan voor de sport, op de website van VNO-NCW.

Preventiecampagne

Om de druk op de zorgsector tijdens een eventuele nieuwe coronagolf zo laag mogelijk te laten zijn, is NOC*NSF in juli 2022 een praktische preventiecampagne voor alle sportverenigingen in Nederland begonnen. Op dit moment is er een door NOC*NSF opgestelde checklist beschikbaar.

Checklist en toolkit
Eerste stap van de preventiemaatregelen is een checklist voor sportverenigingen met de belangrijke aanbevolen maatregelen in vier categorieën: hygiëne, ruimte, ventilatie en communicatie. De adviezen zijn herkenbaar en bedoeld als ‘opfrisser’ van de kennis over coronapreventie. Op basis van ervaringen uit de vorige coronaperiode, geven we verenigingen daarnaast het advies nu al een coronacoördinator aan te wijzen als herkenbaar aanspreekpunt, plus een coronaverantwoordelijke per team.

Voor verenigingen is tevens een digitale toolkit beschikbaar met geactualiseerde communicatiemiddelen.

Deel deze pagina