Coronavirus van invloed op hockeysport

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport. Helaas moeten we allemaal nog altijd rekening houden met het coronavirus. De KNHB benadrukt het belang van naleving van alle maatregelen.

Snel vinden wat je zoekt? Gebruik dit menu:

Of lees hieronder meer over de meest actuele onderwerpen.

Naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari is het coronadossier op onze site weer volledig aangepast.

Persconferentie 23 februari 2021

Dinsdagavond 23 februari liet het kabinet weten dat de huidige lockdown in ieder geval verlengd wordt tot en met 15 maart. Wel is er met ingang van 3 maart een versoepeling voor jongeren en jong volwassenen tot en met 26 jaar. Zij mogen vanaf deze datum in teamverband trainen.

Samengevat gelden voor de buitensport de volgende regels:

  • (Jongste) jeugdteams mogen zonder beperkingen trainen en intern binnen de vereniging onderlinge wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen.
  • Jongeren en jong volwassenen t/m 26 jaar mogen vanaf 3 maart in teamverband trainen en binnen de vereniging onderling wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen.
  • Senioren mogen alleen in groepjes van maximaal twee en met anderhalve meter afstand trainen. Zij mogen geen onderlinge wedstrijden of competitie spelen.
  • Topsporters mogen wel trainen en competitie spelen. Sinds 8 december vallen spelers en speelsters uit de beide Hoofdklassen onder deze benoemde groep topsporters. Dit betekent dat Hoofdklasseteams wel, onder strikte voorwaarden, weer mogen trainen en competitie spelen.

Uitgebreide informatie over de protocollen tijdens het sporten lees je in het protocol verantwoord sporten dat door NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden is opgesteld.

Competities 2020-2021

De competitieleiding van de KNHB heeft altijd aangegeven dat, om een volwaardige competitie uit te spelen, het cruciaal is te kunnen starten per half maart. Helaas is sinds de persconferentie van 23 februari duidelijk dat dit niet haalbaar is. Daarom heeft de competitieleiding een update geplaatst over de stand van zaken met betrekking tot het (uit)spelen van de competities in 2020-2021.

Voorwaarden trainen en competitie Hoofdklassen

Topsporters mogen onder strikte voorwaarden trainen en competitie spelen. Sinds 8 december vallen spelers en speelsters uit de beide Hoofdklassen onder deze benoemde groep topsporters. Uitgebreide informatie over de protocollen die hierbij van toepassing zijn, vind je in het artikel Protocol topsporters Tulp Hoofdklasse Hockey Heren en Hoofdklasse Hockey Dames.

Compensatieregelingen

Tool ‘Vraag de juiste financiële compensatie aan voor jouw sportclub’

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die (hockey)verenigingen en -stichtingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Dat is best ingewikkelde materie. Daarom ontwikkelde NOC*NSF samen met de sportbonden een tool die inzichtelijk maakt voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt. De informatie wordt continu geactualiseerd. Zorg daarom dat je de link regelmatig gebruikt zodat je beschikt over de laatste informatie. Deze tool laat ook zien dat het belangrijk is dat verenigingen gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Zorg ervoor dat je aan je verplichtingen voldoet maar vraag ook tijdig de compensatie aan. Alleen door hierin samen te blijven werken kunnen we de financiële schade voor de gehele keten zo beperkt mogelijk houden.

Uitbreiding economische steun en herstelpakket

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet via een Kamerbrief laten weten dat de steunmaatregelen voor de sportsector verlengd worden tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie hierover lees je op de pagina Corona: financiële vragen en mogelijkheden. Op deze pagina hebben we alle informatie over de financiële gevolgen van de coronamaatregelen en compensatieregelingen bij elkaar gezet.

Nieuwe aanvraagperiode TASO gestart

Het loket voor de TASO-Q4 is geopend. Van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021 kunnen amateursport-organisaties een aanvraag indienen.

Regeling in het kort
Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €12.500. Voor de regeling is 29 miljoen beschikbaar.

Meer informatie vind je in de tool van NOC*NSF en op de website van DUS-I.

Heropeningsplan ‘Sport als onderdeel van de oplossing’

Bij het ingaan van de lockdown op 14 oktober 2020 heeft het ministerie van VWS heeft NOC*NSF, de sportbonden, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en andere landelijke sportorganisaties gevraagd om gezamenlijk te verkennen op welke manier de sport het best passend kan worden opgenomen in de routekaart van de Rijksoverheid. Dit heeft in november 2020 geleid tot het Heropeningsplan ‘Sport als onderdeel van de oplossing’.

Het CMT Sport heeft het Heropeningsplan op 28 januari 2021 geactualiseerd. Het perspectief van de sport als onderdeel van de oplossing aan de Corona-epidemie wordt nog sterker benoemd. De sport biedt een professionele en gecontroleerde omgeving, waar veilig, verantwoord en begeleid kan worden gesport. Sport wil en kan bijdragen aan het indammen van het virus, de druk op de zorg zo laag mogelijk houden en de druk op de openbare ruimte laten afnemen. De sportsector blijft altijd waakzaam door op en af te schakelen, op en in te spelen op de maatregelen van de overheid, de vaccinatiekalender en de nieuwste ontwikkelingen. Vanuit dat perspectief blijft de sport actief in gesprek en overleg met de Rijksoverheid.

Je kunt het Heropeningsplan ‘Sport als onderdeel van de oplossing’ hieronder downloaden.

Update naar aanleiding van invoering avondklok

Het coronavirus drukt nog altijd zwaar op onze maatschappij. Ook de sportwereld piept en kraakt onder de vele maatregelen die volgens de overheid en experts nodig zijn om het virus in te dammen.

Vanaf zaterdag 23 januari 2021 tot en met dinsdag 2 maart 2021 moeten mensen vanaf 21.00 uur thuis zijn tenzij zij tot een uitzonderingsgroep behoren. Deze beslissing vraagt veel van vrijwilligers op de verenigingen. Het betekent concreet voor de hockeysport dat de KNHB verenigingen vraagt de jeugdtrainingen zo in te plannen dat kinderen en begeleiders buiten kunnen sporten en vervolgens op tijd thuis kunnen zijn. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle senioren die, wanneer zij in tweetallen en op anderhalve meter afstand trainen, ook tijdig thuis moeten kunnen zijn.

De KNHB is ondanks deze zware aanvullende maatregel verheugd te kunnen constateren dat sporten voor jeugd nog altijd zonder beperkingen mogelijk is. Sport vormt naar onze mening een belangrijk deel van de oplossing. In een tijd waarin jeugd veel beperkingen ervaart, heeft de overheid gelukkig ook oog voor het belang van kinderen om buiten én onder goede begeleiding te kunnen blijven sporten. Zowel fysiek als mentaal vormt sport juist nu een belangrijke uitlaatklep voor deze groep. De minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, onderstreepte deze zienswijze van het OMT en de overheid nogmaals in zijn kamerbrief van vorige week, waarin hockeyvereniging Zwaluwen uit Utrecht met hun jeugdaanbod zelfs specifiek als voorbeeld werd genoemd.

Maar daarnaast vindt de KNHB het belangrijk aan te geven alle begrip te hebben voor kinderen, ouders of verenigingen die het niet prettig vinden onder deze omstandigheden de activiteiten voor jeugd te continueren. Daarom willen we hierbij benadrukken dat het vanzelfsprekend voor iedere vereniging, ouder of hockeyer mogelijk is om hier een eigen afweging over te maken en geen gebruik te maken van de mogelijkheden die de overheid op dit moment biedt.

Net als alle hockeyers en verenigingen hoopt de KNHB dat na deze verzwaring van de maatregelen het ook weer mogelijk gaat zijn om langzaamaan versoepelingen door te voeren. De KNHB blijft samen met de andere sportbonden en NOC*NSF de ontwikkelingen nauwlettend volgen. De volksgezondheid staat op dit moment centraal en op nummer een, maar zodra het volgens de overheid mogelijk is, hoopt de KNHB dat bijvoorbeeld de senioren in elk geval op de eigen club weer snel – zonder beperkingen – van de hockeysport, kunnen genieten.

Uitzondering op avondklok voor Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames

De overheid heeft een aantal uitzonderingen benoemd. Er zijn groepen aangewezen die – alleen indien echt noodzakelijk – toch op straat mogen zijn na ingang van de avondklok. Daaronder vallen ook de aangewezen topsporters die op dit moment mogen trainen zonder beperkingen en wedstrijden kunnen spelen. De teams uitkomend in de Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames maken deel uit van deze uitzonderingsgroep.

De KNHB doet een dringend beroep op de betreffende verenigingen, teams en begeleiders om, ondanks deze uitzonderingspositie, er voor te zorgen trainingsactiviteiten overdag dan wel aan het begin van de avond plaatsvinden zodat alle hockeyers en begeleiders om 21.00 uur thuis kunnen zijn.

Werkgeversverklaringen
Is het echt niet mogelijk overdag/begin avond te trainen, dan kunnen Hoofdklasseverenigingen gebruik maken van de ‘werkgeversverklaring avondklok’ die de overheid heeft opgesteld. Alleen spelers, begeleiders en eventueel ander ‘trainingspersoneel’ dat ook echt aanwezig moet zijn om de training mogelijk te maken, komen voor een ondertekende verklaring in aanmerking. Naast deze werkgeversverklaring moet elk individu ook een getekende persoonlijke verklaring op zak hebben, de eigen verklaring avondklok. Handhavers kunnen iedereen die na 21.00 uur niet thuis is, vragen om deze verklaringen. Wie de formulieren op dat moment niet kan tonen, krijgt een boete.

(Oefen)wedstrijden
In het geval van een (oefen)wedstrijd die ondanks alle inzet echt alleen in de avond gespeeld kan worden, dragen de verenigingen zorg voor de werkgeversverklaringen van hun eigen spelers en begeleiders. De ontvangende vereniging zorgt bovendien voor verklaringen voor het benodigde wedstrijdpersoneel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de corona coördinator of HC. De KNHB tenslotte zorgt in geval van wedstrijden voor de verklaringen voor de noodzakelijke scheidsrechters en eventueel andere noodzakelijke officials namens de KNHB.

 

Mondkapjesplicht per 1 december

Met ingang van 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze
verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is, wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid. Op onze pagina met veelgestelde vragen lees je onder het kopje ‘Mondkapjesplicht’ meer over het dragen van een mondkapje.

Competitie 2020-2021

Sinds 14 oktober 2020 hebben we te maken met een lockdown. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om (competitie)wedstrijden te spelen. Op de pagina ‘Corona en het spelen van (competitie)wedstrijden‘ lees je uitgebreidere informatie over de gevolgen van de maatregelen voor de competitie, de scenario’s voor hervatting van de veldcompetities en informatie over het gebruik van de velden in de winterperiode.

Protocol Verantwoord Sporten

De sportbonden en NOC*NSF hebben de richtlijnen en maatregelen van de overheid vertaald naar een sportprotocol verantwoord sporten. Het protocol wordt steeds aangepast als de actualiteit daarom vraagt. Houd deze pagina daarom goed in de gaten! De veelgestelde vragen sluiten aan op het geldende sportprotocol. Meer informatie over corona en sport vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

De regie in een bepaalde regio ligt bij de gemeenten (of de veiligheidsregio) die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er contact is geweest met de gemeente!

#SamenSterker

Hoe hou je in deze tijd verbinding met je leden, vrijwilligers en sponsoren? Er zijn genoeg ideeën van andere verenigingen om je te inspireren! Al deze ideeën hebben we op een speciale pagina verzameld. De #SamenSterker campagne loopt de gehele corona periode, want in welke fase van maatregelen we ook zitten, er is altijd iets wat we kunnen doen om verbinding te behouden. Heeft jouw vereniging ook leuke ideeën om de verbinding met elkaar te houden, deel ze dan met ons met de #SamenSterker. Wij zorgen ervoor dat ze in het overzicht worden opgenomen.

Informatie voor verenigingsfunctionarissen

We hebben een pagina met veelgestelde vragen opgesteld waar verenigingsfunctionarissen terecht kunnen. Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Met specifieke vragen kunnen zij ook terecht bij hun accountmanager. Competitiegerelateerde vragen kun je sturen aan competitie@knhb.nl of aan het districtskantoor.

Deel deze pagina