Coronavirus van invloed op hockeysport

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport. Helaas moeten we allemaal nog altijd rekening houden met het coronavirus. De KNHB benadrukt het belang van naleving van alle maatregelen.

Snel vinden wat je zoekt? Gebruik dit menu:

Of lees hieronder meer over de meest actuele onderwerpen.

Landelijke maatregelen per donderdag 19 november

Op 17 november kondigden minister-president Rutte en minister De Jonge tijdens de persconferentie aan dat de strengere maatregelen van 4 november per donderdag 19 november niet meer gelden. Wel gelden alle maatregelen zoals die op 14 oktober zijn ingegaan. Dat betekent voor de sport vooral dat senioren vanaf donderdag 19 november weer in groepjes van 4 en met 1,5 meter afstand mogen trainen. Voor de jeugd verandert er niets. Hieronder zijn de hoofdlijnen van de maatregelen met betrekking tot de sport te vinden.

De overheid heeft de volgende maatregelen vastgesteld per 19 november :

  • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in groepjes met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  • Uitgezonderd zijn: Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal en het Wagener Stadion)
  • Voor kinderen tot 18 jaar: sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.
  • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Let op: de leeftijdsgrenzen kunnen voor de hockeysport als volgt geïnterpreteerd worden:
alle teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.

In het bericht ‘nieuwe maatregelen overheid van invloed op de veld-, zaal- en midwintercompetities‘ vind je de reactie van de KNHB op de nieuwe maatregelen.

Routekaart heropenen sport

Sinds 14 oktober zitten we in een gedeeltelijke lockdown. Dat betekent dat sport wel mogelijk is, maar veel beperkingen kent. Het ministerie van VWS heeft NOC*NSF, de sportbonden, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en andere landelijke sportorganisaties gevraagd om gezamenlijk te verkennen op welke manier de sport het best passend kan worden opgenomen in de routekaart van de Rijksoverheid.

Dit heeft geleid tot de ‘routekaart heropenen sport’. Het gaat daarbij om sport in de meest brede zin: van sportverenigingen en sportschool tot individuele sporters. De routekaart laat zien welke mogelijkheden van versoepeling de gezamenlijke Nederlandse sport ziet bij het afschalen van het huidige niveau 4/5 (lockdown/zeer ernstig) naar niveau 4 (zeer ernstig) en uiteindelijk niveau waakzaam. NOC*NSF en de sportbonden zijn over dit concept met het ministerie van VWS in gesprek. Zodra er een definitieve ‘routekaart heropenen sport’ is, delen we deze uiteraard met de verenigingen. Je kunt de (concept) routekaart, de motivaties en onderbouwing op de website van NOC*NSF of hieronder downloaden:

Competitie 2020-2021

Vanwege de aangescherpte maatregelen die op 14 oktober 2020 zijn ingegaan, is het momenteel niet mogelijk om (competitie)wedstrijden te spelen. Bovendien zijn de maatregelen op 4 november verlengd en zelfs uitgebreid. De KNHB wil zodra dit volgens de overheidsmaatregelen weer kan de competities hervatten en treft hiervoor de voorbereidingen. De doelstelling is en blijft dat alle niet gespeelde wedstrijdrondes later alsnog worden gespeeld. Hiervoor wordt ook de winterperiode ingezet.

Op de pagina ‘Corona en het spelen van (competitie)wedstrijden‘ lees je uitgebreidere informatie over de gevolgen van de maatregelen voor de competitie.

Protocol Verantwoord Sporten

De sportbonden en NOC*NSF hebben de richtlijnen en maatregelen van de overheid vertaald naar een sportprotocol verantwoord sporten. Het protocol wordt steeds aangepast als de actualiteit daarom vraagt. Houd deze pagina daarom goed in de gaten! De veelgestelde vragen sluiten aan op het geldende sportprotocol. Meer informatie over corona en sport vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

De regie in een bepaalde regio ligt bij de gemeenten (of de veiligheidsregio) die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er contact is geweest met de gemeente!

Informatie voor verenigingsfunctionarissen

We hebben een pagina met veelgestelde vragen opgesteld waar verenigingsfunctionarissen terecht kunnen. Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Met specifieke vragen kunnen zij ook terecht bij hun accountmanager. Competitiegerelateerde vragen kun je sturen aan competitie@knhb.nl of aan het districtskantoor.

Deel deze pagina