Coronamaatregelen en de hockeysport

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de hockeysport. De KNHB benadrukt het belang van naleving van alle maatregelen.

Snel vinden wat je zoekt? Gebruik dit menu:

Of lees hieronder meer over de meest actuele onderwerpen.

Update 28 november 2021

De lockdown die ingaat op zondag 28 november om 17.00 én de andere maatregelen die zijn afgekondigd hebben helaas ook impact op het verenigingsleven en de hockeysport. Meer hierover lees je in dit nieuwsbericht. De veelgestelde vragen en het Algemeen Sportprotocol zijn aangepast op de situatie die geldt per 28 november.

Check het coronatoegangsbewijs (CTB) op correcte wijze

Om veilig te kunnen sporten is het belangrijk dat we ons houden aan de huidige coronamaatregelen. Uit recente cijfers blijkt dat 52% van de sportclubs het coronatoegangsbewijs (CTB) slechts gedeeltelijk controleert en 35% zelfs helemaal niet. Dit is zorgelijk, zeker in tijden van oplopende besmettingscijfers en stijgende ziekenhuisbezetting. Willen we ingrijpendere maatregelen voor de sportsector voorkomen, dan is het cruciaal dat we ons met elkaar blijven inzetten om sporten bij sportverenigingen mogelijk te houden.

De KNHB roept haar verenigingen en alle hockeyers daarom op het CTB correct te controleren, dan wel te laten controleren. Lees meer

1,5 meter afstand verplicht

Met ingang van 24 november geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die niet aan het sporten is weer de verplichting tot het nemen van 1,5 meter afstand. Er is dus geen sprake meer van een advies maar van een verplichting.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Update nieuwe maatregelen per 13 november 18.00 uur

Vanwege het oplopend aantal besmettingen en ziekenhuispatiënten heeft het kabinet besloten aanvullende maatregelen te nemen die ingaan op zaterdag 13 november om 18.00 uur. Deze maatregelen treffen helaas ook de hockeysport. Een eerste overzicht van de nieuwe maatregelen vind je in dit nieuwsbericht. Daarnaast plaatsten we ook een update over het zaalhockeyseizoen van 2021-2022.

De veelgestelde vragen en het Algemeen Sportprotocol in ons coronadossier zijn inmiddels aangepast.

Coronamaatregelen en het nieuwe hockeyseizoen

Het seizoen 2021-2022 is van start gegaan. Helaas hebben we nog altijd te maken met het coronavirus en dat betekent dat we ons nog steeds aan de coronamaatregelen moeten houden. Hieronder hebben we de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Basisregels
We roepen iedereen op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen en zich te houden aan onderstaande basisregels:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
  • Was vaak en goed je handen, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Zorg voor voldoende frisse lucht

Autoreizen
Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, adviseren wij personen vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen.

Protocol verantwoord sporten
Alle relevante informatie vind je in het sportprotocol. Dit protocol geeft verenigingen, sporters, trainers/coaches, vrijwilligers, ouders/verzorgers en gemeenten richting hoe te handelen, uitgaande van de huidige maatregelen. Dit document wordt regelmatig aangepast dus lees het door!

Veelgestelde vragen
In het coronadossier op onze site vind je een pagina met veelgestelde vragen. Deze vragen sluiten aan op het geldende sportprotocol. Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Protocol Verantwoord Sporten

De sportbonden en NOC*NSF hebben de richtlijnen en maatregelen van de overheid vertaald naar een sportprotocol verantwoord sporten. Het protocol wordt steeds aangepast als de actualiteit daarom vraagt. Houd deze pagina daarom goed in de gaten! De veelgestelde vragen sluiten aan op het geldende sportprotocol. Meer informatie over corona en sport vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

De regie in een bepaalde regio ligt bij de gemeenten (of de veiligheidsregio) die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er contact is geweest met de gemeente!

Informatie voor verenigingsfunctionarissen

We hebben een pagina met veelgestelde vragen opgesteld waar verenigingsfunctionarissen terecht kunnen. Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Met specifieke vragen kunnen zij ook terecht bij hun accountmanager. Competitiegerelateerde vragen kun je sturen aan competitie@knhb.nl of aan het districtskantoor.

Deel deze pagina