De vernieuwde HT2 opleiding

De jeugdspeler die training geeft, de ouder die op zaterdag coacht of af en toe een training geeft en de ambitieuze trainer die de eerste stappen wil zetten in zijn of haar trainerscarrière: op elke vereniging lopen deze trainers en coaches rond. Door hun inzet kunnen de hockeyers op jouw vereniging continu leren en plezier houden in het hockey. Want vooruit in hockey, dat willen we toch allemaal? Ook jouw trainers en coaches.

De vernieuwde HT2 opleiding voor (beginnende) trainers en coaches biedt hen deze mogelijkheid. In dit artikel lees je welke wijzigingen er met ingang van dit seizoen in de opleiding zijn doorgevoerd en wat bestuurders na het afronden van de opleiding van hun HT2 trainers kunnen verwachten.

Wat is er veranderd?

Het doel van de opleiding is hetzelfde gebleven: het ontwikkelen van (beginnende) trainers en coaches. Maar een aantal componenten is veranderd:

  • Waar voorheen de opleiding opgesplitst was in een HT2 Jongste Jeugd en een HT2 Elftal, zijn deze in de vernieuwde opleiding geïntegreerd in één opleiding.
  • Door de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan, heeft de opleiding een blended karakter gekregen: online bijeenkomsten worden afgewisseld met praktijkworkshops op de vereniging. Deelnemers bestuderen in hun eigen tijd de theorie, komen digitaal samen voor verdieping van deze theorie tijdens de digitale klaslokalen en passen dit vervolgens direct toe in de praktijkworkshops én de eigen praktijk.

De vernieuwde HT2 opzet is qua tijdsbelasting en studiedruk voor de kandidaat een stuk beter dan de oude opzet. Hierdoor is het ook voor enthousiaste junioren trainers beter mogelijk om deze opleiding tot een goed einde te volbrengen.
Ruud Hijmans, bestuurslid Technische Zaken MHC Ommen

Digitale klaslokalen
Een groot voordeel van de nieuwe opleiding is dat leercoaches de digitale klaslokalen op meerdere momenten in een week kunnen aanbieden. Zo organiseerde de leercoach van MHC Ommen tijdens de pilot in een week zowel ’s middags als ’s avonds een digitaal klaslokaal. De deelnemers hebben dit als zeer prettig ervaren, want zo konden zij aanwezig zijn op het tijdstip dat hen het beste uit kwam.

Praktijkworkshops
De praktijkworkshops worden georganiseerd op en door de vereniging. De leercoach is hierbij aanwezig. Tijdens de workshops traint een team van de vereniging onder leiding van de deelnemers van de HT2 opleiding.

Tijdens de pilot bij MHC Ommen bleek dat de impact van de praktijkworkshops op (het veldgebruik bij) de club beperkt is. Omdat een team de training krijgt van de deelnemer in plaats van de eigen trainer, kunnen alle reguliere trainingen in die week gewoon doorgaan. Ook is het mogelijk om de training te geven aan een combinatieteam met spelers uit verschillende teams.

Wat mag je als bestuurders van HT2 trainers en coaches verwachten?

Na het afronden van de HT2 opleiding zijn de deelnemers in staat onder leiding van een trainerscoördinator of een hoofdtrainer een training te geven en wedstrijden te begeleiden.

Ruud Hijmans beantwoordt deze vraag als volgt: “Goede en enthousiaste trainers die in staat zijn om volgens de laatste KNHB inzichten, leerlijnen en methoden, kwalitatief goede, uitdagende en leuke trainingen te geven. Je geeft hiermee een kwaliteitsimpuls aan je club.”

“Ik vond het zeer leerzaam en sta na het volgen van de opleiding met meer zelfvertrouwen voor de groep.”
Winold, deelnemer pilot opleiding

Hoe bied je een HT2 opleiding aan op jouw vereniging?

Hockeyverenigingen kunnen zich via het KNHB Expertisecentrum aanmelden voor de HT2 opleiding. De opleiding wordt vervolgens in afstemming met de vereniging georganiseerd.

Afhankelijk van het aantal deelnemers is het ook mogelijk om de opleiding open te stellen voor trainers en coaches van andere verenigingen. Tijdens de pilot koos MHC Ommen ervoor de opleiding lokaal te organiseren maar ook omliggende verenigingen te benaderen om hun trainers en coaches hiervoor op te geven. “Door het lokaal te organiseren zijn we juist in staat geweest om binnen onze regio voor meerdere verenigingen de opleiding aan te bieden, iets waar we normaal gesproken stad en land voor af moeten rijden”, aldus Ruud.

Wil je meer informatie over de vernieuwde HT2 opleiding? Klik hier.

Deel deze pagina