Een duurzame oplossing voor veldverlichting (Signify)

Verdiepingssessie Nationaal Hockeycongres 2019
Sessieleider: Frans Peelen (Signify)

Deelnemers aan deze sessie werden door Frans meegenomen in de diverse opties voor een duurzame veldverlichting. 

Inhoud verdiepingssessie

Tijdens deze verdiepingssessie nam Frans Peelen de aanwezige deelnemers mee in de diverse opties voor een duurzame veldverlichting. Frans vertelde over de nieuwste trends en ontwikkelingen op dit gebied. Zo ging hij onder andere in op de energiebesparing en bijbehorende kostenbesparing van wel 48% die je als vereniging kunt realiseren door het gebruik van LED.

Ook besprak hij aan welke voorwaarden een lichtplan moet voldoen en de impact die er is voor omwonenden die lichthinder ervaren. Verder ging hij in op besturingssystemen en de subsidies die je voor deze verlichting kunt aanvragen. Tot slot gaf hij een overzicht van leveranciers waar je terecht kunt. Meer informatie hierover vind je ook in zijn presentatie, die je hieronder kunt downloaden.

Presentatie verdiepingssessie

Deel deze pagina