GoldenSports en Hockeyvereninging Victoria, een gouden combinatie

GoldenSports, samen buiten bewegen voor 55-plussers, laagdrempelig en in de wijk, wordt op vijfenzestig plekken  door heel Nederland aangeboden. Ook op Hockeyvereniging Victoria waar het trainingsprogramma al een jaar draait. Martine Willemse, initiatiefnemer en coördinator van GoldenSports bij Hockeyclub Victoria, is enthousiast over de nieuwe aanwinst op haar club.

Als actief lid van Victoria vond Martine het jammer dat uitsluitend leden konden profiteren van hun mooie club. Ze wilde graag samen met een aantal vrienden een sportactiviteit organiseren die voor een bredere en oudere doelgroep geschikt was. Tegelijk wilden ze een maatschappelijke bijdrage leveren voor de wijk. Na enig onderzoek kwamen ze al snel uit bij GoldenSports, een bewezen interventie waar ook goed onderzoek naar gedaan is. Het trainingsprogramma voor ouderen wordt met veel succes op meer dan 60 plekken in het land gegeven, dat gaf vertrouwen. Ouderenhockey of walking hockey was ook een optie, maar uiteindelijk kozen ze voor GoldenSports, omdat dit een bredere doelgroep aanspreekt.  Overdag liggen de velden leeg, een ideaal moment om dan GoldenSportstraining te geven.

Draagvlak binnen de club

Toen ze met het idee naar het bestuur ging, reageerde het bestuur direct enthousiast. Er was  zelfs bereidheid erin te investeren, toen er in het begin wat extra geld nodig was. Maar hoe krijg je deelnemers? Het verspreiden van posters en flyers bij winkels, huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten leverde positieve reacties op. De meeste deelnemers kwamen uit het hartrevalidatie-programma dat ook op de club wordt gegeven. Dat de mensen na de revalidatie moeten blijven bewegen, maakte het gemakkelijk  ze over de streep te trekken. En de eerste keer trainen was gratis. Rotterdammers die verzekerd zijn bij VGZ met het Rotterdam pakket, kunnen zelfs zestien keer gratis meetrainen.

Bewegen en gezelligheid

Half juni 2021 was de organisatie rond en hadden voldoende  deelnemers zich ingeschreven. Iedere vrijdag traint een groep van gemiddeld vijftien mannen en vrouwen onder begeleiding een vaste trainster, Sylvia Kirschenmann. Ze waarderen de gezelligheid tijdens en na de training. De meesten blijven na afloop koffiedrinken en zo ontstaan er zelfs vriendschappen buiten de training. De trainster ziet ook echt vooruitgang in de motorische vaardigheden van de deelnemers.

Vrijwilligers

Volgens Martine was het niet moeilijk genoeg vrijwilligers op de club te vinden: “Als je met iets begint dat vanuit een bepaalde passie komt, lukt het in je omgeving altijd wel om mensen mee te krijgen”. Met het werven van vrijwilligers uit de trainingsgroep zijn ze net begonnen en inmiddels is er ook iemand die meehelpt met de organisatie. Zo bereik je dat de activiteit meer van henzelf wordt.

Maatschappelijk bijdragen

Martine is heel tevreden met de resultaten, al zou ze graag willen dat de groep groter wordt De samenstelling van de groep is redelijk gemengd. De deelnemers komen voornamelijk uit Kralingen en daar heb je verschillende wijken, zowel welvarende buurten als volkswijken. Ze heeft absoluut het gevoel dat ze als club maatschappelijk iets bijdragen. “Als ik die blije gezichten zie na afloop als ze trots het veld aflopen met een rood hoofd, weet je waarom we dit doen”.

Is GoldenSports iets voor jouw sportvereniging/sportorganisatie?

Bij acht sportverenigingen wordt GoldenSports nu aangeboden. Welke voordelen het de vereniging oplevert?

  • De mogelijkheid oudere buurtgenoten aan te trekken die niet zoveel met de reguliere sportbeoefening hebben, maar wel willen bewegen en van gezelligheid houden;
  • Versterken van de buurtfunctie van het clubhuis;
  • Extra gebruik van kantine en velden overdag;
  • Nieuwe vrijwilligers voor andere activiteiten;
  • Activiteit voor oudere leden, zo blijven ze bij de club betrokken;
  • Financiering zonder risico: het eerste jaar worden de activiteiten gegarandeerd gefinancierd vanuit fondsen of Sportakkoord.

Stichting GoldenSports wil ouderen stimuleren om meer te bewegen en zo buurtgenoten te ontmoeten. GoldenSports ondersteunt bij de opzet van de training met  communicatiemiddelen, advies, training van het concept, workshops voor uitvoerders (zijn dat de trainers?) en tevredenheidsonderzoek.

Kijk op www.goldensports.nl voor een filmpje over de motivatie om mee te doen aan GoldenSports. Mail info@goldensports.nl of bel ons 0614283490. Dan onderzoeken we samen wat kan en welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Wat is GoldenSports?

GoldenSports (samen buiten bewegen in de buurt voor 55-plus) is een erkende interventie op het thema eenzaamheid (Movisie) en het thema bewegen (Kenniscentrum Sport en Bewegen). De wekelijkse trainingen onder begeleiding van een professionele trainer worden altijd buiten gegeven en zijn niet duur. Meedoen kan zonder vaste verplichtingen. Ze gaan het hele jaar door, ook in de zomervakantie. Vrijwilligers doen de administratie en stimuleren het onderlinge contact tussen de deelnemers voor en na de training. Bewegen in de buitenlucht is sinds de Coronacrisis nog belangrijker geworden. Behalve dat buiten bewegen gezonder is dan binnen, is ook het risico op besmetting veel kleiner. Er wordt op vijfenzestig plekken in Nederland GoldenSports aangeboden, waaronder acht sportverenigingen. Uit effectonderzoek blijkt dat 64% van de deelnemers nieuwe buurtgenoten ontmoet, 71% zich fitter voelt, 72% een beter humeur heeft, 87% houdt het bewegen langer vol door het samen met anderen te doen.

Martine Willemse is coördinator van GoldenSports bij sportclub Victoria in Rotterdam. Ze heeft een marketingachtergrond en heeft in het bedrijfsleven gewerkt, de laatste 9 jaar bij Unilever. Tot het moment dat ze dacht “Ik ga mijn hart volgen en dingen doen waar ik echt in geloof en dat is sport en bewegen”. Ze werkt ook bij Rotterdam Sport Support. 28 mei 2021 was de aftrap van GoldenSports en inmiddels is  de eerste verjaardag gevierd met koffie en taart.

Open Club is winwin-situatie

Johan Wakkie was twintig jaar directeur van de Nederlandse hockeybond en is adviseur van het bestuur van GoldenSports. Wakkie is al jaren een groot voorstander van de zogenaamde ‘open club’, waar overdag allerlei activiteiten voor speciale doelgroepen, bijvoorbeeld ouderen, worden aangeboden.

‘Ik loop al heel wat jaren mee in de sportwereld, en ik weet hoe belangrijk sporten en bewegen is om fit en gezond te blijven, zeker voor ouderen. Daarom vind ik het ook zo’n goede zaak dat steeds meer clubs en scholen hun faciliteiten voor dit doel ter beschikking stellen. Sportverenigingen zijn potentieel goede partners voor GoldenSports. De buitenaccommodaties staan overdag leeg en de clubhuizen of kantines worden niet of weinig gebruikt. Voor zowel GoldenSports als de sportclubs is dit concept van de ‘open club’ een heuse win-winsituatie: buiten is er de mogelijkheid voor bewegen en spel, en binnen is er na afloop ruimte voor koffie en thee, en voor diverse activiteiten zoals sport en spel, muziek, creatieve activiteiten of genieten van een gezonde lunch. Een ander pluspunt is dat de ouderen in contact komen met de jongere leden van de sportclubs.’

Deel deze pagina