Gratis VOG voor meer vrijwilligers

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het voor het doen van een bepaalde taak of functie in de samenleving.

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling betreft de VOG voor vrijwilligers ingegaan. Deze regeling geldt niet meer alleen voor vrijwilligers die werken met minderjarigen, maar voor iedere vrijwilliger die werkt met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Ook zij kunnen nu een gratis VOG aanvragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vrijwilligers die werken met (top)sporters en met mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Een overzicht van deze ‘mensen in een afhankelijkheidssituatie’ vind je op de website van Regeling Gratis VOG. Het doel van de nieuwe regeling is het voorkomen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers.

Een VOG geldt ook wel als bewijs van goed gedrag. Door als vereniging een VOG te vragen van iedereen die in zijn of haar functie in aanraking kan komen met minderjarigen,  mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van jouw leden en/of deelnemers aan (club)activiteiten serieus neemt.

Een VOG is een van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Je kunt de gratis VOG aanvragen via het digitale aanmeldformulier op de website van Regeling Gratis VOG.

Deel deze pagina