Hoe toekomstbestendig is jouw vereniging? (TEN HAVE Change Management)

Verdiepingssessie Nationaal Hockeycongres 2019
Sessieleiders: Ton Speet en Leonie Mutsaers

Hockeyverenigingen vervullen een belangrijke rol binnen de samenleving. Maar hoe zit dat in de toekomst? Ton en Leonie lieten deelnemers aan deze sessie stilstaan bij het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van hun vereniging.

Inhoud verdiepingssessie

De KNHB heeft tijdens het Nationaal Hockeycongres een nieuw contract ondertekend met TEN HAVE Change Management. De overeenkomst tussen beide partijen is verlengd tot en met 2021. Deze samenwerking zal zich de komende jaren toespitsen op een programma dat ze samen gaan vormgeven over de hockeyvereniging van de toekomst.

Tijdens het Nationaal Hockeycongres hebben Ton en Leonie hiervoor twee inspirerende brainstormsessies met hockeybestuurders gehad. Aan de hand van stellingen werden de bestuurders uitgedaagd om de discussie te voeren over de hockeyvereniging van de toekomst. Voorbeelden van besproken stellingen zijn: ‘Om in de toekomst als vereniging succesvol te blijven zul je de leden als klanten moeten behandelen’ en ‘Elke vereniging zou een variëteit aan verbindingsvormen moeten bieden om mensen aan de vereniging te binden’. Het is duidelijk dat dé hockeyvereniging van de toekomst niet bestaat en dat iedere hockeyvereniging zich moet afvragen hoe ze het beste kan reageren op relevante ontwikkelingen in haar omgeving.

Foto: KNHB/Koen Suyk

Enkele uitkomsten uit de discussies:

  • Het belang van het ‘denken in doelgroepen’, met een specifiek aanbod voor elke doelgroep neemt toe;
  • Hockeyverenigingen zullen steeds meer op zoek moeten gaan naar nieuwe verbindingsvormen voor bepaalde doelgroepen;
  • De hockeyvereniging zal zich steeds meer bewust moeten zijn van haar positie in de maatschappelijke omgeving en zich moeten afvragen of, en zo ja welke maatschappelijke bijdrage zij willen leveren;
  • De vereniging komt het beste tot haar recht als leden zich als echte leden (en niet als klanten) gedragen. De hockeyvereniging zal zich wel steeds meer moeten verplaatsen in de positie van de betreffende persoon en zijn/haar individuele behoeften.

Presentatie verdiepingssessie

Ton en Leonie maakten voor deze sessie geen gebruik van een presentatie.

Deel deze pagina