Door eigen onderzoek en dat van anderen, het volgen van maatschappelijke trends en een doorontwikkeling van onze ICT, hebben we inzicht in cijfers, trends en gekwantificeerde data. Deze data gebruiken we om kennis op te doen van doelgroepen en combineren we om de sport te ontwikkelen.

Dit is van belang voor het behoud van hockeyers, maar ook voor het werven van nieuwe hockeyers. We werken hier binnen de KNHB op verschillende fronten aan en in 2024 is er een focus op onderstaande doelstellingen

Doelstellingen

  • Concrete cijfers zoals ledenaantallen, aantal teams en aantal scheidsrechters zijn continu inzichtelijk en vormen de basis voor beleidskeuzes.
  • Wij werken continue aan datageneratie om te komen tot meer en completere profielen van de hockeyer, fan en functionaris en richten onze marketingstrategie zo in dat wij relevanter kunnen zijn voor elke doelgroep.
  • Wij doen actief onderzoek en gebruiken uitkomsten voor de ontwikkeling van de sport. Voorbeelden van geplande onderzoeken in 2024 zijn: Zo hockeyt Nederland, uitstroomonderzoek, partner onderzoek, verenigingsmonitor, tevredenheidsonderzoek.
  • We evalueren continu ons (nieuwe) aanbod en onze evenementen om inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen. Verenigingen halen ook eigen inzichten op door middel van leden enquêtes.
  • We toetsen nieuwe spelvormen en hockeyaanbod bij de doelgroep en de verenigingen. Wat is de reactie van de doelgroep? Wat zijn de uitdagingen en beperkingen van een vernieuwing? Daarnaast vertalen we de inzichten in onze doelgroepen in passende lidmaatschappen, hockeyaanbod, communicatie boodschappen/kanalen en events.

Recente of lopende projecten die de doelstellingen ondersteunen:

  • We spelen continu in op ad hoc onderzoeksvragen: Dit gebeurt continu. Zo hebben we bijvoorbeeld recent de pilot 9 vs. 9 geëvalueerd, vindt er een evaluatie van de zaalhockeycompetitie plaats (algemeen en voor standaardteams), is er een onderzoek gedaan naar de Gezonde Sportomgeving en worden de behoeften van de gebruikers van het platform Flexhockey.nl in kaart gebracht.
  • Geplande onderzoeken voor 2024 zijn: Zo hockeyt Nederland, uitstroomonderzoek, partner onderzoek, verenigingsmonitor, tevredenheidsonderzoek, onderzoek naar de Visie op de ontwikkeling van hockeyers: Tweewekelijks wordt er gewerkt aan Zo Hockeyt Nederland (resultaten september) om de ledenaantallen continu goed in beeld te hebben (actueel document?). Op dit moment wordt er gewerkt aan het analyseren van de resultaten van het onderzoek naar de visie op de ontwikkeling van hockeyers. Het uitstroomonderzoek (juni) en de Verenigingsmonitor (november) worden voorbereid. Het tevredenheidsonderzoek verenigingen vindt 1x per 2 jaar plaats (april) en het Partneronderzoek volgt later dit jaar (oktober). Ook doen we een intern tevredenheidsonderzoek onder medewerkers jaarlijks in mei.

 

Deel deze pagina