Juridisch advies: aansprakelijkheid

Verenigingen moeten zorgdragen voor een obstakelvrije uitloop. Dat betekent dat er geen voorwerpen zoals bankjes mogen staan tussen de buitenlijnen en het hekwerk. Daarnaast adviseert de KNHB haar verenigingen om bordjes te plaatsen bij de ingang van de speciale velden voor de Jongste Jeugd. Op deze bordjes moet komen te staan dat, buiten de trainingen en wedstrijden van de mini’s, het betreden van het miniveld op eigen risico is.

In de stukken van het kantongerecht wordt gesproken over mini’s, de KNHB noemt deze leeftijdscategorie Jongste Jeugd.

Samenvatting

Een 10-jarige hockeyer loopt tijdens een oefenwedstrijdje op het miniveld van de hockeyvereniging letsel op doordat hij ten val komt tegen een, naast de zijlijn – binnen de afrastering van het veld – opgesteld bankje. Het miniveld is bedoeld en ingericht voor kinderen tot maximaal 8 jaar oud. Er wordt geen toegangscontrole uitgeoefend op het miniveld.

De kantonrechter neemt als uitgangspunt dat sprake kan zijn van onrechtmatige gevaarzetting indien niet wordt geanticipeerd op onvoorzichtig of roekeloos gedrag van anderen. De kantonrechter overweegt dat het een feit van algemene bekendheid is dat kinderen van 10 jaar en ouder, vooral in spelsituaties, onstuimiger en krachtiger reageren dan kinderen van maximaal 8 jaar oud. Nu de mogelijkheid van een aanraking met objecten die op zeer korte afstand van het speelveld staan niet te verwaarlozen was, had de hockeyvereniging strenger moeten controleren dat alleen kinderen die tot de doelgroep behoorden, gebruik zouden maken van het miniveld. Aangezien deze controle klaarblijkelijk achterwege is gelaten, moet dit nalaten van de hockeyvereniging als onrechtmatig worden gekwalificeerd, aldus de kantonrechter.

Hierbij laat de kantonrechter meewegen dat, met het oog op de afwezigheid van enige controle van betekenis, de vereniging de bankjes eenvoudig buiten de afrastering van het miniveld had kunnen plaatsen. Overwegende dat de plaats van het litteken van de verwonding aan het bovenbeen van eiser nog steeds zeer gevoelig is en de littekens nog goed zichtbaar zijn, veroordeelt de kantonrechter de hockeyvereniging tot betaling van € 2.000,- aan immateriële schade. De uitspraak vind je in de downloads.

Downloads

Deel deze pagina