KrisKras

Doel
Verbeteren drijven met de bal en overzicht houden.
Verbeteren samenwerken.
Verbeteren push.

Uitleg
Spelers drijven door elkaar en voeren opdrachten uit die de trainer geeft.

Organisatie
• Er wordt een vierkant veld uitgezet met 4 oranje pylonen.
• De spelers worden verdeeld in tweetallen met ieder een eigen kleur hesje.
• Iedere speler heeft een bal.

Uitvoering
• Alle spelers lopen door elkaar met een bal.
• Wanneer de trainer fluit, wisselen de spelers van bal met de speler die hetzelfde hesje aanheeft.
• Wanneer de trainer twee maal fluit, drijven de spelers de bal door het poortje van hun kleur.

Makkelijker maken
• Start met één opdracht.

Moelijker maken
• Vervang de fluit voor een oranje pylon. De pylon in de lucht is bal wisselen. 2 pylonen in de lucht is een doelpunt maken.
• De spelers mogen na het scoren van een doelpunt proberen de bal af te pakken bij de tweetallen die nog bezig zijn. Na het afpakken mogen zij deze bal ook in hun doeltje scoren. Spelers moeten nu samenwerken om snel te scoren, waardoor ze een grotere kans hebben nog een extra doelpunt te maken.

Deel deze pagina