Onderzoek naar wensen en behoeften G-hockeyers

In het onderzoek naar de wensen en behoefte van G-hockeyers stond de volgende vraagstelling centraal:

‘Hoe zorgen we ervoor dat de huidige G-hockeyers met plezier blijven hockeyen, zodat ze voor langere tijd gebonden blijven aan de sport?’

Foto: KNHB/Koen Suyk

Het huidige G-hockey

Er zijn op dit moment 93 verenigingen in Nederland die G-hockey aanbieden. Tussen deze verenigingen zijn grote verschillen:

 • De ene vereniging heeft een ledenaantal van 50 G-hockeyers, terwijl een andere vereniging er maar 10 telt;
 • De ene vereniging kan haar G-hockeyers indelen op niveau, leeftijd en geslacht, terwijl dit op een andere vereniging door elkaar loopt;
 • Er wordt niet op alle verenigingen competitie gespeeld.

Dit zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het huidige G-hockey:

Tabel met sterktes en zwaktes van het huidige G-hockey

Doelgroep

Het is niet eenvoudig om de doelgroep G-hockeyers in kaart te brengen. G-hockey is voor mensen met een verstandelijke beperking, maar er is bij G-hockey geen duidelijk beeld van de ‘verstandelijk beperkte’. Daardoor kan het zijn dat er ook zwakbegaafde G-hockeyers, G-hockeyers met juist een heel hoog IQ en G-hockeyers met sociaal-emotionele of gedragsproblemen zijn.

Deze cijfers kwamen naar voren:

 • Van de 1174 G-hockeyers is 55% (658) man en 45% (534) vrouw;
 • Sinds 2016 is het ledenaantal licht gedaald;
 • Sinds 2015 stabiliseert het ledenaantal zich;
 • Er zijn in het G-hockey grote verschillen binnen de leeftijdscategorieën en districten.

Wensen en behoeften

Via interviews en creatieve sessies zijn verschillende factoren naar boven gekomen die G-hockey leuker of minder leuk maken. Deze factoren zijn geclusterd tot 11 hoofdthema’s. Deze 5 hoofdthema’s kwamen het vaakst naar voren:

 1. Een complexe doelgroep: er zijn grote verschillen in met name niveau van de spelers.
 2. Zelfrealisatie: de individuele ontwikkeling, het beter worden, leren en uitgedaagd worden.
 3. Prestatiemotivatie: wat gaat er goed en wat kan er beter? Hier zijn grote meningsverschillen over.
 4. Gevoel: gevoelens van onrecht, onderschatting en niet begrepen worden.
 5. Behoefte aan sociaal contact: samen hockeyen, beter worden, elkaar helpen en ook na het hockeyen nog wat te drinken.

Blijven G-hockeyen

Hoe beter G-hockey aansluit op de wensen en behoeften van de spelers, hoe kleiner de kans is dat ze stoppen. Ook blijkt dat de ouders een belangrijke rol spelen in de keuze om te blijven hockeyen.

Motieven van G-hockeyers en hun ouders om te (blijven) hockeyen zijn:

G-hockeyers Ouders
Kunnen meten aan gelijken In teamverband sporten
Iets voor zichzelf hebben Sociale netwerk vergroten
Differentiatie Actief zijn met gelijken
Acceptatie team en vereniging Lichamelijke beweging
Goede motivatie medespelers en trainers Integratie vereniging
Trainer met affiniteit
Vertrouwen
Integratie vereniging
Uniformiteit

Stoppen met G-hockey

Welke factoren spelen een rol in de keuze om te stoppen met G-hockey?

 • Praktische factoren, zoals een verhuizing of het niet-hebben van vervoer.
 • Reguliere factoren, zoals geen motivatie meer hebben of hockey niet meer leuk vinden.
 • Specifieke factoren, zoals het ontbreken van een vereniging in de buurt.

Conclusies en aanbevelingen

Voor verenigingen die G-hockey aanbieden zijn er grofweg 8 aandachtspunten te benoemen die ervoor zorgen dat de huidige G-hockeyers met plezier blijven hockeyen en zo langer gebonden blijven aan de sport.

 1. Duidelijkheid en zichtbaarheid
 2. Integratie van G-hockeyers in de verenigingen
 3. Differentiëren op leeftijd, niveau en ontwikkelingsmogelijkheden
 4. Zorg voor een goed evenwicht tussen plezier en prestatie
 5. Betrek de ouders zo goed mogelijk
 6. Zorg voor trainers met affiniteit met de doelgroep
 7. Zorg ervoor dat trainers, begeleiders en G-hockeyers elkaar uitdagen
 8. Creëer activiteiten buiten het hockeyen

Om dit doel te bereiken, moeten meerdere partijen ‘veranderen’ en of meewerken. Er is niet één oplossing die de KNHB kan waarborgen zodat alles in één keer is opgelost. De aanbevelingen gelden daarom voor alle verenigingen die G-hockey aanbieden.

Volledige onderzoeksrapport

Benieuwd naar de achtergrond, doelstellingen, onderzoeksmethoden en uitgebreide resultaten? Download dan het volledige onderzoeksrapport of stel je vraag aan Sophie Kustermans (sophie.kustermans@knhb.nl).

Downloads

Deel deze pagina