Periodieke keuringsprocedure kunstgrasvelden

Alle kunstgrasvelden in Nederland moeten voldoen aan een gebruiksnorm, opgesteld door NOC*NSF. Deze norm, die bestaat sinds 1 juli 2010 en geldt voor alle soorten hockeyvelden, geeft de ondergrens aan tot wanneer een speelveld veilig en blessurevrij te gebruiken is. Hierin staan eisen voor onder andere schokabsorptie, stroefheid, maar ook vlakheid, vezellengte en verwachte levensduur. Deze norm zorgt ervoor dat de kwaliteit van de speelvelden, en dus ook hockeyvelden in het bijzonder, hoog is. Verenigingen mogen (competitie)wedstrijden spelen op alle velden die voldoen aan deze gebruiksnorm.

Keuringscyclus bewaakt kwaliteit

Als onderdeel van haar accommodatiebeleid wil de KNHB de kwaliteit van hockeyvelden bewaken. Daarbij zijn een rechtmatig en medisch verantwoord competitieverloop én verantwoordelijkheid naar haar leden van belang. De KNHB heeft daarom een keuringscyclus opgesteld. Deze houdt het volgende in:

 • Watervelden worden in opdracht van de eigenaar ieder negende jaar onderzocht (en vervolgens afhankelijk van de keuring).
 • Semi-zand en semi-watervelden worden in opdracht van de eigenaar ieder negende jaar onderzocht (en vervolgens afhankelijk van de laatste keuring).
 • Zandkunstgrasvelden worden in opdracht van de eigenaar ieder dertiende jaar onderzocht (en vervolgens afhankelijk van de keuring onderzocht).

Procedure ten aanzien van de keuringen

De vereniging moet bij de KNHB kunnen aantonen dat het kunstgrasveld voldoet aan de gestelde gebruiksnorm. De opdracht aan een geaccrediteerd keuringsinstituut wordt gegeven door de eigenaar van het kunstgrasveld. Wanneer de gemeente of een stichting de eigenaar is, is het de taak van de vereniging om de gemeente/stichting hierop te wijzen. Een vereniging kan ook altijd zelf ook toetsen of het kunstgrasveld aan de gebruiksnorm voldoet. Afspraken over de keuring kunnen worden vastgelegd in de huur- of gebruiksovereenkomst.

Heb je vragen over de keuringsprocedure? Onder dit artikel vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met jouw verenigingsadviseur. Hij/zij helpt je graag verder.

Veelgestelde vragen

KNHB keuringsprocedure kunstgrasvelden

Waarom moet een kunstgrasveld worden gekeurd?

Een kunstgrasveld moet voldoen aan de gebruiksnorm om er veilig en blessurevrij (competitie)wedstrijden op te kunnen spelen. Maar ook voor trainingen van eigen leden is dit belangrijk. De kwaliteit van een kunstgrasveld wordt gedurende de tijd steeds minder. Om  aan te tonen dat een veld ‘veilig’ en ‘blessurevrij’ te gebruiken is en dus voldoet aan de gebruiksnorm, moet het onafhankelijk worden gekeurd door een NOC*NSF geaccrediteerd keuringsinstituut.

Wanneer moet een kunstgrasveld worden gekeurd?

De KNHB heeft een keuringscyclus opgesteld om het hoge kwaliteitsniveau van hockeyvelden te bewaken:

 • Watervelden moeten in opdracht van de eigenaar iedere negende jaar na aanleg worden onderzocht (en vervolgens afhankelijk van de keuring).
 • Semi-zand en semi-watervelden moeten (vooralsnog) in opdracht van de eigenaar iedere negende jaar worden onderzocht (en vervolgens afhankelijk van de laatste keuring).
 • Zandkunstgrasvelden moeten in opdracht van de eigenaar iedere dertiende jaar onderzocht (en vervolgens afhankelijk van de keuring onderzocht).

Als de eigenaar van een kunstgrasveld of gebruiker is het natuurlijk belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de staat van het veld. Dus vaker laten toetsen of monitoren helpt om te kunnen sturen op onderhoud en levensduur.

Wie is er verantwoordelijk voor het laten keuren van een kunstgrasveld?

De eigenaar van het kunstgrasveld is verantwoordelijk voor het periodiek laten keuren van het kunstgrasveld. De vereniging moet vervolgens bij de KNHB kunnen aantonen dat het kunstgrasveld voldoet aan de gestelde gebruiksnorm. Ook als de gemeente of stichting eigenaar is. Het komt regelmatig voor dat een vereniging een kunstgrasveld huurt van de gemeente of een stichting. Afspraken hierover kunnen verenigingen samen met de verhuurder vastleggen in de gebruikers- of huurovereenkomst.

Wie geeft de opdracht, wie voert de keuring uit en wie ontvangt het rapport?

De keuringsprocedure is als volgt:

 1. De eigenaar van het kunstgrasveld is verantwoordelijk voor het geven van de opdracht van de keuring aan een NOC*NSF geaccrediteerd keuringsinstituut.* Op www.sportinfrastructuur.nl staan de keurings- en testinstituten waar een herkeuring kan worden aangevraagd. Om inzicht te krijgen in de keuringsinstanties, vraag je een tijdelijke inlog aan op deze site om bij de gegevens te komen.
 2. Als de gemeente/stichting eigenaar is, is het de taak van de vereniging als gebruiker om de gemeente/stichting hierop te wijzen. De vereniging kan natuurlijk ook altijd zelf een veld (laten) keuren.
 3. Afspraken over het periodiek keuren kunnen verenigingen samen met de verhuurder vastleggen in de gebruikers- of huurovereenkomst.
 4. Het keuringsrapport wordt door het keuringsinstituut afgegeven aan de opdrachtgever.
 5. De vereniging is als gebruiker verantwoordelijk om bij de KNHB aan te tonen dat het kunstgrasveld voldoet aan de gestelde gebruiksnorm door het keuringsrapport aan te bieden.
 6. Een keuring hoeft niet uitgevoerd te worden door het instituut dat bij de aanleg van het veld de keuring uitvoerde.

*Tot 31 december 2022 werd dit gedaan door de KNHB. Vanaf 1 januari 2023 ligt deze verantwoordelijkheid bij de eigenaar van een kunstgrasveld. Deze procedure wordt bij andere bonden, zoals de KNVB, al jaren zo uitgevoerd. De KNHB sluit zich hier nu bij aan.

Welke rol speelt de KNHB in de keuringsprocedure?

De KNHB stuurt aan het begin van elk kalenderjaar een bericht naar de verenigingen over het betreffende veld. De KNHB kan ook als bemiddelaar optreden om de keuring van het veld uitgevoerd te krijgen. Daarnaast kan de KNHB in gevallen van klachten, bijvoorbeeld welke kunnen komen via het DWF, scheidsrechters of anderen, contact opnemen met een vereniging om eventueel een (tussentijdse) keuring te laten uitvoeren.

Hoe lang is een keuringsrapport van een keuring op de gebruiksnorm geldig?

In de keuring voor een hockeyveld wordt ook gevraagd naar de verwachte levensduur. Het aantal jaren dat daarin wordt aangegeven, is ook de geldigheid van het resultaat van de keuring. Als dat jaartal verloopt, moet er een nieuwe keuring worden uitgevoerd (of renovatie/ombouw van een veld).

Wie dient het keuringsrapport in bij de KNHB?

De vereniging is verantwoordelijk voor het indienen van het rapport bij de KNHB. In de praktijk wordt dit vaak ook gedaan door de verhuurder, als deze eigenaar is. Maar de vereniging is als gebruiker eindverantwoordelijk.

Waarom krijgen de verenigingen bericht over de keuringen en niet de eigenaar?

De verenigingen zijn onze leden en zijn daarom voor de KNHB het aanspreekpunt. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gebruikersnorm van velden. De vereniging wijst de gemeente/stichting erop dat de keuring wordt uitgevoerd. De KNHB kent niet alle eigenaren van hockeyvelden. Wel hebben we met regelmaat contact met de Vereniging Sport en Gemeente om over de periodieke keuringen van gedachten te wisselen.

Wat zijn de geschatte kosten van een keuring?

De KNHB heeft geen inzicht in tarieven die de keuringsinstituten hanteren. Wel is bekend dat er grote verschillen zijn en dat het loont om bij meerdere instituten een offerte op te vragen. Ook weten we dat in rustige perioden (zoals in het voor- en naseizoen) de tarieven lager zijn. Let er wel op dat keuringen alleen uitgevoerd kunnen worden als er geen vorst in het veld zit.

Wat als een kunstgrasveld niet wordt goedgekeurd?

Als een veld niet (meer) voldoet aan de gebruiksnorm, moet dat worden hersteld. Ook hier is de vereniging eindverantwoordelijk, maar moet de eigenaar dit laten uitvoeren. In het rapport staat wat er gedaan moet worden. Als uit het rapport blijkt dat een veld zodanig onder de gebruiksnorm is dat het is afgekeurd, is er contact tussen de KNHB, vereniging en eigenaar van het veld over wat de consequenties zijn.

Deel deze pagina