Periodieke keuringen van kunstgrasvelden

Als onderdeel van haar accommodatiebeleid wil de KNHB de kwaliteit van hockeyvelden bewaken. Daarbij zijn een rechtmatig en medisch verantwoord competitieverloop én verantwoordelijkheid naar haar leden van belang. Er is daarom een keuringscyclus opgesteld. Op het gebied van de keuringen wordt de KNHB geadviseerd en bijgestaan door keuringsinstanties. Deze cyclus houdt het volgende in:

  • Watervelden worden in opdracht van de KNHB ieder negende jaar onderzocht (en vervolgens afhankelijk van de keuring).
  • Semi-zand en semi-watervelden worden (vooralsnog) in opdracht van de KNHB ieder negende jaar onderzocht (en vervolgens afhankelijk van de laatste keuring).
  • Zandkunstgrasvelden worden in opdracht van de KNHB ieder dertiende jaar onderzocht (en vervolgens afhankelijk van de keuring onderzocht).

Procedure ten aanzien van de keuringen
De KNHB geeft aan het keuringsinstituut door welke velden in dat jaar onderzocht moeten worden. Het keuringsinstituut neemt (vanaf december van een jaar) contact op met het secretariaat van een vereniging en stelt gezamenlijk de keuringsdatum vast. Het rapport wordt binnen zes weken via de KNHB naar de vereniging gestuurd.

Zelf een keuring aanvragen
De reguliere keuringen vinden plaats op initiatief van de KNHB. Mocht je een extra of tussentijdse keuring van het veld willen aanvragen, dan raden we aan toch eerst bij de KNHB te informeren wanneer de volgende reguliere keuring plaats vindt. Vervolgens word je doorverwezen naar een keurende instantie om een keuring te plannen. Kosten voor deze keuring zijn voor rekening van de vereniging.

Deel deze pagina