Registratiecontract

Voor de Hoofdklasse is het in verband met de AVG richtlijnen niet langer noodzakelijk/toegestaan om contractgegevens van spelers op te voeren. Dit houdt in dat de vereniging/speler zelf verantwoordelijk is voor de contractuele afspraken en de vastlegging daarvan. Bij eventuele geschillen tussen vereniging en speler kan de geschillencommissie Hoofdklasse op basis van het reglement inzage vragen in het contract tussen de vereniging en de speler.

Geschillenbeslechting
Eventuele geschillen tussen een geregistreerde speler en zijn/haar vereniging met betrekking tot hetgeen in het registratiecontract is vastgelegd, komen voor de geschillencommissie Hoofdklasse, zoals is vastgelegd in artikel 32 van de Statuten van de KNHB. In het reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse staat beschreven welke eisen worden gesteld. Meer hierover lees je in dit reglement, welk is te vinden bij de downloads.

Downloads

Deel deze pagina