Samenwerking 18 hockeyclubs op gebied van Sportiviteit & Respect (S&R) in 5 jaar een groot succes

Maandag 27 mei jl. vierde ‘S&R Samen’ (waarin 18 hockeyclubs in de regio Zuid-Holland vertegenwoordigd zijn) haar eerste lustrum. In aanwezigheid van Hilbert Bredemeijer, wethouder Sport van de Gemeente Den Haag en voorzitter Arjan Offerhaus van ‘S&R Samen’ ondertekenden de clubs bij HDM een vernieuwd convenant.

Positieve sportcultuur

S&R-Samen is vijf jaar geleden opgericht en heeft als doel de bevordering van een positieve sportcultuur op en rond de hockeyvelden. Onder het motto ‘Samen maken we het leuk’ hebben de deelnemende clubs afspraken en richtlijnen opgesteld die bijdragen aan een goede sfeer op de clubs. Onderzoek wijst uit dat dit een van de bepalende factoren is voor spelers om met plezier te sporten, zich positief te kunnen ontwikkelen en te willen blijven sporten.

Gezamenlijke aanpak

Vijf jaar geleden kwamen de deelnemende clubs een gezamenlijke aanpak overeen op het gebied van Sportiviteit & Respect. Hiermee spreken zij zich uit over normen en waarden, een uniforme uitstraling en zaken als inclusie en taalgebruik. Dankzij S&R-Samen hebben de verenigingen eenvoudig en snel contact met elkaar, worden er meerdere malen per jaar S&R-bijeenkomsten georganiseerd, delen ze ervaringen, wisselen ze kennis uit en bespreken ze onderzoeksgegevens.

Steun

Wethouder Bredemeijer steunt dit initiatief van de verenigingen om zich uit te spreken over gewenste omgangsvormen. “Respect voor elkaar, voor de tegenstander, maar ook voor coaches, scheidsrechters en andere vrijwilligers binnen de clubs moet de norm zijn.” Hij vindt het dan ook goed dat zo veel hockeyclubs in de regio zich hier ac:ef voor inspannen. ”Spelers en hun begeleiders komen niet alleen op hun eigen club, maar spelen ook uitwedstrijden bij clubs in de regio. Saamhorigheid, een gezamenlijke code en aanpak op het gebied van Spor:viteit & Respect dragen echt bij aan goede sfeer op de clubs.”

Positief, preventief en sfeerverhogend

De insteek van het S&R-Samenwerkingsverband is ‘positief, preventief en sfeerverhogend’. Dit draagt bij aan een goede atmosfeer op de clubs. Voor spelers is dat een van de belangrijkste redenen om met plezier te sporten, zich positief te kunnen ontwikkelen en te willen blijven sporten. Zo werken de verenigingen samen aan een positieve sportcultuur.

Kernpunten

Dit doen zij onder meer door activiteiten als Positiviteit Scoort, een uniforme aanpak waarbinnen aandacht is voor het neerzetten van een goede sfeer op de verenigingen. Onder meer door ouders, supporters en teambegeleiders te motiveren om positief aan te moedigen langs de lijn, te roepen wat er goed gaat, de scheidsrechter te respecteren en de coaches te laten coachen. Andere kernpunten uit het S&R-Convenant zijn onder meer het gebruik van niet kwetsende taal rond de velden, de velden schoon achter laten na gebruik en het uitdragen dat ‘fanatiek mag, sportief moet’.

Goede samenwerking in de praktijk

De ervaring van de afgelopen vijf jaar leert dat dankzij S&R-Samen de verenigingen eenvoudig en snel contact hebben met elkaar. Er worden meerdere malen per jaar S&R-bijeenkomsten georganiseerd en clubs delen hun ervaringen en wisselen kennis uit. Ook bespreken ze onderzoeksgegevens, zoals voor het programma Positiviteit Scoort (waarin de spelers aan het woord komen) en organiseren ze cluboverstijgende acties. De gedachte is dat de verenigingen zo niet steeds zelf het wiel hoeven uit te vinden. En als er zich onverhoopt iets voordoet op een club of tussen verenigingen is het contact snel gelegd met de leden van S&R-Samen en kan een probleem pre]g en goed worden opgelost.

𝐕𝐨𝐨𝐫𝐛𝐞𝐞𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐠𝐞𝐳𝐚𝐦𝐞𝐧𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞𝐢𝐭𝐞𝐧:

  • ‘Positiviteit Scoort’: zie dit filmpje: https://lnkd.in/enrg5N3q
  • Geef je tegenstander een compliment voor sympathiek gedrag, met de Blauwe Kaart. En win een Blauwe Taart met je team!
  • Start-seizoen actie met Hockeyplezier
  • Bedank de Scheidsrechter
  • Let op wat je zegt en kwets anderen niet (taalgebruik-actie)
  • Iedereen is welkom op onze club
  • Regenboogvlag en regenboogaanvoerdersbanden
  • Bedank je Teambegeleiders met de speciale Blauwe Kaart.

Deel deze pagina