Speelgerechtigdheid in de eerste en tweede klasse Bondscompetitie (standaard teams)

Voor standaardteams uitkomend in de 1e en 2e Klasse geldt een uitzondering op de speelgerechtigdheid (Bondsreglement artikel 4.4.2).
Een speler is na 15 maart enkel speelgerechtigd voor het standaardteams als de speler op de teamopgave staat óf voor 15 maart is uitgekomen voor het standaardteam van de vereniging. Is dit beide niet het geval dan is hij slechts speelgerechtigd voor dat team, wanneer hij daarvoor van de KNHB schriftelijk toestemming heeft gekregen. Er hoeft geen toestemming te worden aangevraagd voor spelers met jeugdleeftijd die vóór 15 maart al zijn uitgekomen voor een team van de betreffende vereniging, deze spelers zijn altijd speelgerechtigd. Het uitsluitend na 15 maart toevoegen van een speler aan de teamopgave is niet voldoende.

Vooraf toestemming vragen is vereist!

Voorbeelden
Hieronder vind je een aantal veelvoorkomende situaties. Let op, deze weergave betreft slechts een selectie.

Geen toestemming vereist:

 • Een speler uit heren 2 die op een positie van 10 tot en met 18 van de teamopgave van heren 1 staat vermeld is altijd speelgerechtigd, schriftelijke toestemming is niet vereist.
 • Een speler van binnen de vereniging die in het seizoen 2023-2023 vóór 15 maart 2024, ten minste één keer is uitgekomen voor heren 1 of dames 1 van de vereniging is speelgerechtigd. Schriftelijke toestemming is niet vereist. De speler hoeft in dit geval niet op de teamopgave van heren 1 of dames 1 te staan.
 • Voor jeugdspelers die vóór 15 maart 2024 al zijn uitgekomen voor een willekeurig team van de vereniging, hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Toestemming vereist:

 • Voor een speler van buiten de vereniging die na 15 maart 2024 lid wordt van de vereniging en uit wil komen voor heren 1 of dames 1 is altijd schriftelijke toestemming vereist.
 • Voor een speler spelend in een reserveteam en die niet op de teamopgave van heren 1 of dames 1 staat en daarnaast in het seizoen 2023-2024 nog niet voor heren of dames 1 is uitgekomen, is na 15 maart 2024 schriftelijke toestemming vereist. Let op: Dit geldt ook voor spelers in de 30+ categorie (vaak oud heren-/dames 1 spelers)!
 • Voor een speler die én niet op de teamopgave staat van heren 1 of dames 1 én vóór 15 maart 2024 niet ten minste één keer voor heren 1 of dames 1 van de vereniging is uitgekomen, is schriftelijke toestemming vereist. Dit kan bijvoorbeeld een oud speler van de vereniging zijn.

Toestemmingsverzoek

De competitieleiding hanteert bij de beoordeling het volgende uitgangspunt: een eerlijk verloop van de competitie, deze mag niet worden beïnvloed door nieuwe speler(s) die het team beter laten presteren. Meer dan twee spelers wordt beschouwd als een versterking van het team.

Een bestuurslid of wedstrijdsecretaris kan een toestemmingsverzoek per e-mail indienen bij de competitieleiding: competitie@knhb.nl.

Een verzoek dient tenminste de volgende punten te omvatten:

 • persoonsgegevens betreffende speler(s), met in ieder geval geboortedatum. Een bondsnummer geniet de voorkeur;
 • historie team(s) en het niveau van de team(s) waar de speler voorgaande seizoenen tot en met heden in heeft gespeeld;
 • historie team waarvoor de speler uit wil gaan komen;
 • contactpersoon bij laatste verenigingen (en voormalige bond, indien buitenlandse speler);
 • reden voor het verzoek.

Vragen
Heb je vragen, neem dan gerust contact op met de afdeling competitiezaken van de KNHB, competitie@knhb.nl.

Deel deze pagina